Okiem Przewodniczącego. 17 czerwca 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W czwartek, 20 czerwca br. o godz. 18.00 w Biurze Regionu Małopolskiej PO RP (hotel Royal, ul. Św. Gertrudy 26-29) odbędzie się spotkanie dot. Projektu Obywatelska Wizja KRK 22. W trakcie spotkania będziemy mówić o przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji z różnymi grupami społecznymi oraz reprezentantami miasta na temat ich wizji Krakowa za kolejne dwie kadencje. Omówimy grupę docelową, z którą powinniśmy porozmawiać, główne zagadnienia i kwestie do poruszenia, określimy plan działania oraz osoby odpowiedzialne za koordynację projektu. Obywatelska Wizja KRK 22 to kolejny projekt programowy, prowadzony przez Krakowskie Centrum Programowe PO.

W piątek, 21 czerwca br., o godz. 17.00 w Biurze Regionu Małopolskiej PO RP odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu PO RP Kraków. W zaproponowanym przez przewodniczącego Bogusława Kośmidera porządku obrad znalazły się:

 • Podział zadań po posiedzeniu Rady Powiatowej PO RP w Krakowie;
 • Sprawa ankietyzacji;
 • Omówienie ramowego harmonogramu przygotowania do wyborów samorządowych;
 • Sprawy miejskie.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W ubiegłym tygodniu odbyła się LXXVI sesja Rady Miasta Krakowa. Sesja rozpoczęła się od nadania przez RMK prof. Krzysztofowi Pendereckiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Radni docenili wkład Profesora w rozwój kultury oraz promocję Krakowa.

W trakcie sesji uchwalone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Liban” i „Ugorek – Wschód”. Odbyły się też I czytania kolejnych siedmiu planów. Ponadto podjęte zostały decyzje dot. udzielenia dotacji celowych kilku miejskim instytucjom oraz zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością miasta.

Najwięcej emocji wywołał projekt uchwały przygotowanej z inicjatywy PO, wskazujący Kierunki działania Prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian Krakowskiej edukacji na lata 2013-2014. Dyskusja uwidoczniła diametralnie odmienne spojrzenia na reformę edukacyjną. Uznając, że krakowska edukacja samorządowa wymaga istotnych i priorytetowych zmian, przedstawiliśmy Radzie Miasta Krakowa Pozytywny Program Zmian Krakowskiej Edukacji SZANSA, o którym szczegółowo pisaliśmy w poprzednim numerze biuletynu.

Chcemy nie tylko zdiagnozować przyczyny problemów poszczególnych placówek oświatowych, ale też wspólnie z UMK i konkretnymi szkołami ustalić indywidualne programy naprawcze. Po długiej i emocjonującej wymianie poglądów zwyciężyło poczucie odpowiedzialności i zdrowego rozsądku – uchwała zastała podjęta. Rozpoczęty proces pozytywnych zmian w krakowskiej edukacji będziemy konsekwentnie kontynuować.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >