Okiem Przewodniczącego – 16 marca 2015

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo.

Niepostrzeżenie byłem nieobecny ciałem, ale duchem towarzyszyłem wielu działaniom miejskim i platformerskim.

Mamy w tym tygodniu kolejne posiedzenie Rady Miasta Krakowa. W programie wiele spraw budżetowych, w zakresie mienia, a także sprawy zmiany uchwały ws ilości punktów sprzedaży alkoholu, sprawa planu pracy Rady, sprawa muzeum Czartoryskich. W sprawie sprzedaży alkoholu wydaje się, że powinniśmy zmienić liczbę punktów sprzedaży, ale przestrzegam przed populistycznym wyścigiem, kto zaproponuje mniej. Warto poważnie zastanowić się nad wprowadzeniem nowych zasad sprzedaży, w innym przypadku wylejemy problem alkoholowy, ale go nie rozwiążemy.

Będę, wspólnie z innymi osobami, chciał wprowadzić i omówić dwie sprawy wokółekologiczne. Po pierwsze projekt uchwały o przystąpieniu Miasta jako strona do procesu ws. zakazu palenia węglem w Krakowie. Ten zakaz został podjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego na wniosek Miasta, jednak WSA uchylił tę uchwałę, choć nieprawomocnie. Teraz warto, aby także głos Krakowa był w tej sprawie słyszany. Po drugie proponuję rezolucję do NSA w sprawie przyspieszenia rozpatrywania tej sprawy. Kiedyś już wielokrotnie robiliśmy takie prośby o przyspieszenie i Prezes NSA robił co mógł.

Powoli przygotowujemy projekt Karty Przywilejów Krakowskich, zwanej inaczej Kartą Krakowiaka, a stosowanej dla osób, płacących w Krakowie podatek od osób fizycznych i dającej im szereg preferencji. Niedługo przedstawię propozycję szczegółową i poproszę o zdanie, a potem o poparcie. O sprawie pisał Dziennik Polski. Bardzo proszę zainteresowanych o udział w tworzeniu założeń do tej karty.

Minęło 100 pierwszych dni kadencji 2014-2018. Parę rzeczy się udało, jak szybki wybór władz, szybkie uchwalenie Budżetu i WPF, uchwalenie Zarządu Zieleni, programu dla seniorów i nowych zasad Budżetu Obywatelskiego. Słabiej nam wyszło z komisjami, nie pokazaliśmy jak na razie żadnych własnych inicjatyw Rady, niektóre poprawki były mocno chaotyczne. A przed nami wiele spraw: najważniejsze to wdrożenie Budżetu Obywatelskiego, nowych zasad sprzedaży alkoholu, własne pomysły Rady jak barometr, właśnie Karta Krakowiaka, będą ważne wydarzenia historyczne jak: 300-lecie uznania Św. Józefa za Patrona Krakowa, 25-lecie odrodzonego samorządu, czy 100-lecie połączenia Krakowa i Podgórza.

Wraca dyskusja na temat zasad prowadzenia sesji. Chcemy utrzymać, bo jest dobrą, zasadę głosowania po danych punktach, ale uwzględnić postulaty radnych, aby była możliwość zastanowienia się nad ewentualnymi poprawkami, a także, aby sprawy nie mające znaczenia dla obserwatorów były inaczej głosowane. Przed nami dyskusja na ten temat.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >