Okiem Przewodniczącego. 16 lipca 2012

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Z uwagi na wagę sytuacji w mieście, na wstępie prezentujemy informacje z Rady Miasta Krakowa. W ubiegłym tygodniu odbyła się ostatnia przed wakacjami Sesja Rady Miasta Krakowa. Oprócz wielu spraw budżetowych i planistycznych radni zajęli się kilkunastoma nowymi i bardzo ważnymi sprawami, tj.:

 • Radni PO nie zgodzili się na odebranie przedszkolom niepublicznym zagwarantowanych wcześniejszymi uchwałami stawek dopłat, w imię zasady „wszystkie dzieci są równe”, niezależnie czy w publicznych czy w niepublicznych przedszkolach;
 • Została zmodyfikowana uchwała o strefach. Na jesieni radni zajmą się wszystkimi postulatami dotyczącymi nowych obszarów parkowania;
 • Radni zgodzili się na zabezpieczenie wkładu własnego do starania się o fundusze unijne na przygotowanie nowego teatru muzycznego w Krakowie;
 • Rozpoczęto wdrażanie nowego systemu śmieciowego w Krakowie. W pierwszym etapie zmian przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania nowe szczególne uprawnienia. Jednocześnie przygotowywane są działania mające na celu zabezpieczenia konkurencyjności innych podmiotów, działających na rynku śmieciowym;
 • Radni zajęli się również Smoczymi Skwerami, ustalając szczegółowe zasady działania;
 • Został rozszerzony program ochrony branż zanikających. Do tych branż zostały dodane cukiernie i piekarnie;
 • Rada Miasta Krakowa przyznała Panu profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu – światowej sławy muzykologowi z Krakowa – tytuł Honorowego Obywatela Krakowa;
 • Dokonano wyboru krakowskich osiedli do pilotażowego programu rehabilitacji zabudowy blokowej w Krakowie. Osiedlami, które zostały objęte pilotażowym programem są: Olsza, Ugorek i Azory;
 • Dokonano ponownej zmiany Statutu Miasta. Radni PO zwrócili się do Prezydenta z pytaniem, co Prezydent planuje robić z wolnymi po reformie budynkami szkolnymi? Radni PO wskazali kierunki działania dot. szkoły nr 95 oraz Gimnazjum nr 9. Ponadto rozpoczęto rozmowę na temat tzw. spółki parkingowej;
 • Omówiono możliwości stworzenia w Krakowie jako jednostki miejskiej Muzeum PRL. Takie muzeum w wersji kadłubkowej już jest, w ramach tzw. Muzeum Historii Polski, ale Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponował zmianę tj. przejęcie przez Miasto tego muzeum, przekształcając go w szerzej działające, zabezpieczył na to środki zarówno na przygotowanie muzeum, jak i działalność bieżącą. W tej sprawie odbyła się burzliwa dyskusja, podczas której głównymi problemami były: dlaczego muzeum PRL? (w opinii części radnych, w tym radnych PiS, jeśli już tworzyć muzeum to raczej muzeum Nowej Huty a nie PRL; w opinii drugiej części powinno powstać nowoczesne muzeum pokazujące jak wyglądała Polska, w tym Nowa Huta za czasów PRL), kto ma prowadzić to muzeum? (częśd radnych, w tym z PiS uważa, że powinny prowadzić je te same osoby co dotychczas, w opinii reszty powinien być rozpisany konkurs zarówno na koncepcję muzeum jak i na osoby prowadzące). Sprawą radni zajmą się po wakacjach.

Następna Sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 29 sierpnia br. Mimo wakacji w międzyczasie będzie się sporo działo:

 • Będzie przygotowywany program rehabilitacji zabudowy blokowej, w szczególności przygotowywane konsultacje lokalne w wybranych do pilotażu osiedlach;
 • Będzie przygotowywany projekt budżetu na rok 2013;
 • Radni będą dyżurować i przyjmować mieszkańców.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Rozpoczęły się rozmowy zespołu w składzie: Ireneusz Raś – Przewodniczący Regionu PO, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Krakowskiej PO oraz Grzegorz Stawowy – Przewodniczący Klubu Radnych PO z Prezydentem Miasta Krakowa – prof. Jackiem Majchrowskim. Na razie są to rozmowy wstępne, w momencie wypracowania konkretnych propozycji, będziemy je konsultować z członkami PO, zarówno władz statutowych, jak i kół Platformy w Krakowie. Do tego czasu prosimy Państwa o powstrzymanie się od komentowania tej sytuacji i prezentowania nieuzgodnionych politycznie stanowisk. Takie działania wpływają niekorzystnie na wizerunek Platformy oraz utrudniają negocjacje z Prezydentem.

15 lipca zakończył się drugi etap Projektu Diagnoza, realizowanego w ramach Krakowskiego Centrum Programowego PO RP. Serdecznie Państwu dziękujemy za przygotowanie i przesłanie konspektów diagnozy poszczególnych jednostek! Jednocześnie przypominamy, że na ich podstawie należy do 30 września przygotować diagnozę. Diagnoza jednostki powinna zawierać:

 • ocenę funkcjonowania jednostki (sytuacja finansowa, sprawność zarządu, kompetencje kadr, innowacyjność);
 • analizę najważniejszych zadań i działań jednostki podjętych w tej kadencji;
 • omówienie najważniejszych wyzwań na przyszłość;
 • krótki opis inicjatyw Platformy Obywatelskiej podejmowanych w obszarze działań jednostki, ocena tych inicjatyw oraz ewentualne potrzeby kontynuacji działań.

Przypominamy o akcji podjętej przez Annę Szybist z Koła Schumana oraz Dziennik Polski, dotyczącej wprowadzenie zakazu wjazdu dorożek na Rynek w godz. 10-18, gdy temperatura w cieniu przekracza 28 stopni. Autorzy listu otwartego proszą również o wyznaczenie zacienionego parkingu, zlokalizowanego na Plantach, który pomieściłby wszystkie dorożki. Podpisy pod petycją do Prezydenta można składad w wersji elektronicznej na stronie: www.petycjeonline.pl.

Informujemy ze w czasie wakacji czynne jest Biuro Regionu, członkowie Zarządu są do Paostwa dyspozycji, jednak ze względu na urlopy nie planuje się posiedzeń Zarządu Powiatu.

Informujemy również, że w okresie wakacyjnym nasz Newsletter będzie wydawany co dwa tygodnie.

Po wakacjach ruszamy z imprezą otwarcia nowego sezonu politycznego, kolejnymi projektami Krakowskiego Centrum Programowego, szkoleniami dla przewodniczących, skarbników oraz sekretarzy kół. Od września wznawiamy również regularne posiedzenia Zarządu Krakowskiego i Rady Powiatu.

Jeszcze raz życzę wszystkim wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku! Do zobaczenia w sierpniu!

Pozdrawiam

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >