Okiem Przewodniczącego. 15 lipca 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Już niebawem wszyscy członkowie krakowskiej Platformy Obywatelskiej otrzymają maila ze specjalnie wygenerowanym linkiem do jednorazowego wypełnienia ankiety konsultacyjnej. W ankiecie poprosimy Państwa o ocenę sytuacji na szczeblu krajowym, o sprawy światopoglądowe, oczekiwania wobec władz centralnych PO, ocenę działań Zarządu Krakowskiego. Ponadto zapytamy o aktywność kół, priorytety miejskie.

W trakcie wakacji prowadzony będzie kolejny projekt Krakowskiego Centrum Programowego – Obywatelska Wizja Krakowa. Projekt ten adresujemy przede wszystkim do ludzi spoza Platformy, zainteresowanych działaniami samorządowymi. Planujemy trafić z naszym projektem do lokalnych liderów opinii społecznej, ludzi biznesu, kultury, sportu, działających w różnych organizacjach pozarządowych, nauczycieli i dyrektorów szkół, instytucji nauki i kultury, dziennikarzy, wszystkich zainteresowanych propagowaniem dobrych praktyk. Celem projektu jest rozmowa z ww. grupami docelowymi według specjalnie opracowanego schematu po to, aby poznać ich opinię na temat funkcjonowania miasta oraz niezbędnych i priorytetowych działań w różnych dziedzinach życia. Pragniemy zainteresować ich wspólnym tworzeniem Obywatelskiej Wizji Krakowa. W następnym wydaniu Newslettera prześlemy Państwu projekt scenariusza rozmowy, którą będziemy przeprowadzać z odbiorcami projektu. Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do współpracy.

We wrześniu odbędą się wybory w kołach lokalnych, wybory w powiecie, a także wybór delegatów na zjazd regionalny. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco tak, aby każde koło zdążyło przeprowadzić procedurę wyborczą zgodnie ze statutem partii.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W ubiegłą środę tj. 10 lipca odbyła się ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady Miasta Krakowa. W trakcie sesji radni podjęli uchwały o przyznaniu Medali „Cracoviae Merenti”. Srebrne Medale „Cracoviae Merenti” przyznano Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność oraz Okręgowej Komisji Lekarskiej. Brązowe Medale przyznano: prof. Stefanowi Dousie, Stanisławie Centkowskiej, prof. Jadwidze Domańskiej-Gabryś.

Ponadto radni wysłuchali informacji Prezydenta Miasta Krakowa ws. wdrożenia systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na zgłaszane publicznie problemy, niedociągnięcia i braki w realizacji systemu, a także określenia planu działań naprawczych w tym zakresie. Rada Miasta Krakowa procedowała również kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa sesja odbędzie się dopiero 28 sierpnia br.

Wniosek o przedstawienie przez Prezydenta informacji w sprawie wdrożenia systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na zgłaszane publicznie problemy, niedociągnięcia i braki w realizacji systemu, a także określenie planu działań naprawczych w tym zakresie złożył Klub Radnych PO. Mamy świadomość, że w kwestii odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Krakowa, spotykamy się wieloma niewłaściwymi sytuacjami i uchybieniami. Dlatego dajemy Prezydentowi i jego służbom miesiąc na doprowadzenie sytuacji do prawidłowego stanu. W sierpniu ponownie przeanalizujemy sytuację i wyciągniemy wnioski. Jednym z naszych postulatów będzie zmniejszenie opłat śmieciowych. Niestety w chwili obecnej wiąże się to z ponownym wypełnieniem deklaracji śmieciowej, gdyż tak nakazuje obowiązująca ustawa. Dlatego też będziemy lobbować za zmianą ustawy.

Ruszają konsultacje założeń do tzw. Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, czyli programu, który określał będzie zasady i cele wydatkowania środków unijnych w okresie 2014-2020.

Antysmogowy Plan Przyspieszenia:

Radni PO zaprezentowali w ubiegłym tygodniu projekt uchwały kierunkowej, w której określili priorytetowe działania na najbliższe 5 lat, mające na celu poprawę stanu jakości powietrza w Krakowie tzw. Antysmogowy Plan Przyspieszenia.

W ramach realizacji założeń Antysmogowego Planu Przyspieszenia powołano już Komisję Rady Miasta Krakowa do spraw Ekologii i Ochrony Powietrza. Wśród zadań stojących przed miastem, niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Krakowie, są m.in. likwidacja kilkudziesięciu tysięcy palenisk węglowych, wprowadzenie zakazu użytkowania w indywidualnych paleniskach węgla, podłączenie tych gospodarstw domowych do centralnego ogrzewania, specjalny program osłonowy.

Wszystkie planowane działania zostały podzielone na 7 głównych zakresów: prewencyjny, komunikacyjny, finansowy, planowania przestrzennego i budownictwa, legislacyjny, proekologiczny oraz dot. monitoringu i informacji. Są to działania zarówno ograniczające obecny poziom niskiej emisji, termomodernizacyjne, w dziedzinie transportu publicznego, akcje informacyjno-promocyjne. Szacunkowy koszt działań to 500-600 mln złotych.

Projekt uchwały określa również szczegółowy harmonogram działań na lata 2013 – 2017. Uchwała obliguje prezydenta miasta Krakowa do kwartalnych sprawozdań z wykonania działań począwszy od 31 grudnia 2013 r. W trakcie wakacji zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >