Okiem Przewodniczącego. 15 kwietnia 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Najważniejszą sprawą ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa było określenie ilości tzw. rejonów śmieciowych, na które zostanie podzielony Kraków. Mieszkańców i firmy będące w danym rejonie będzie obsługiwała firma (lub firmy), która zaoferuje w przetargu najniższą cenę. Ilość oraz rozłożenie rejonów może docelowo wpłynąć na cenę za odbiór śmieci. Pierwotnie Klub Radnych PO sugerował utworzenie w Krakowie siedem rejonów, ale po długich rozmowach i opiniach zdecydowano utworzyć pięć. Teraz MPO musi przeprowadzić stosowne przetargi. Równolegle Rada skorygowała zapisy dotyczące tzw. deklaracji, zapisując, że wyliczanie ilości śmieci ma tylko charakter szacunkowy i niewiążący. Temat ten ze strony Klubu Radnych PO monitoruje Wojciech Wojtowicz, przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa.

Zgodnie z ustaleniami sprzed sesji nie odbyło się głosowanie ws. rozszerzenia strefy parkowania. Temat ten został przełożony na kolejne posiedzenie RMK.

Uchwalono kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: dla obszarów „Siewna – Kuźnicy Kołłątajowskiej” oraz „Stare Czyżyny”.

Zgodnie z prezydenckimi projektami podjęto uchwały o ustanowieniu uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz pakiet 4 uchwał kontynuujących porządkowanie krakowskiej edukacji tj.:

 • Likwidacja jednostki budżetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 1 oraz likwidacja szkół wchodzących w jego skład;
 • Rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 13, ul. Szopkarzy 8 oraz likwidacja szkół wchodzących w jego skład;
 • Likwidacja jednostki budżetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5, ul. Spadochroniarzy 1 oraz Likwidacja szkół wchodzących w jego skład;
 • Założenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1.

Podjęto także uchwałę o emisji kolejnych obligacji miejskich. Rzecz dotyczy spłaty części starego, droższego zadłużenia miasta nowym, tańszym kredytem. Biorąc pod uwagę zainteresowanie tymi obligacjami na rynku finansowym – Kraków odzyskuje swoją dobrą ocenę finansową. Już niedługo rozpoczniemy omawianie wyników miasta za 2012 rok. Wydaje się, że zaczęło się nieco poprawiać, jako Miasto mamy zdecydowanie większą płynność i większe dochody. Po czerwcu zweryfikujemy to i zobaczymy, czy podstawowy cel porozumienia PO z Prezydentem Miasta Krakowa – Wyjście z trudnej sytuacji finansowej – jest realizowany.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Kontynuujemy spotkania tematyczne w ramach Krakowskiego Centrum Programowego PO RP. Po pierwszych spotkaniach dotyczących edukacji, przedsiębiorczości oraz mienia komunalnego, odbędą się kolejne:

 • w środę tj. 17 kwietnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Biura Regionu (Hotel Royal) odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Edukacji, podczas którego ustalony zostanie dokładny zarys programu dot. działań bieżących obejmujących okres do 2015 r., a także wstępny szkielet i podział prac przy opracowaniu długoterminowej części strategicznej obejmującej okres do 2022 r.
 • w czwartek 18 kwietnia o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Biura Regionu (Hotel Royal) odbędzie się spotkanie dot. Projektu Nowa Huta Przyszłości. To najważniejszy projekt inwestycyjny Krakowa i Małopolski, będący inicjatywą PO.

Zwołujemy posiedzenie Rady Programowej Krakowskiego Centrum Programowego. Zapraszamy posłów, senatorów, radnych sejmiku, osoby funkcyjne w centrali PO na spotkanie Rady Programowej Krakowskiego Centrum Programowego, które odbędzie się w sobotę 20 kwietnia br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Biura Regionu (Hotel Royal).

W najbliższy piątek tj. 19 kwietnia o godz. 17.30 w Biurze Regionu Małopolskiej PO RP (Hotel Royal) odbędzie się posiedzenie Zarządu PO RP w Krakowie. Projekt porządku obrad Zarządu PO RP w Krakowie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 22.03.2013 roku
 4. Sprawy finansowe – D. Wiśniowski
 5. Informacja na temat Akademii Samorządności Lokalnej PO – W. Krzysztonek
 6. Omówienie sprawy zmian w ordynacji w wyborach do rad dzielnic Krakowa – D. Jaśkowiec
 7. Sprawy miejskie – G. Stawowy
 8. nformacja na temat działań Krakowskiego Centrum Programowego PO – P. Węgrzyn
 9. Sprawy bieżące
 10. Zamknięcie posiedzenia

Forum Przewodniczących Dzielnic PO w kwietniu tego roku uruchamia Akademię Samorządności Lokalnej PO, organizowaną pod honorowym patronatem Przewodniczącego PO RP w Małopolsce Ireneusza Rasia oraz Przewodniczącego PO RP w Krakowie Bogusława Kośmidera.

Odbywające się w ramach akademii warsztaty kierowane będą przede wszystkim do członków PO, chcących zdobyć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania krakowskich dzielnic oraz przymierzających się do startu w najbliższych wyborach do rad dzielnic. Pierwsza edycja warsztatów odbędzie się 26 kwietnia w Dworku Białoprądnickim (Kraków, ul. Papiernicza 2).

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >