Okiem Przewodniczącego – 15 czerwca 2015

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2015 r.

Witam jak zawsze !

Nowy tydzień i nowe sprawy:

Odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Obok przystąpienia do ważnych planów miejscowych: Młynówka Królewska, Tonie, Piastowska-Armii Krajowej mieliśmy ciekawą dyskusję o zmianach w budżecie. Mówiąc w skrócie i uproszczeniu, obecnie kiedy Prezydent proponuje jakąś zmianę w budżecie – Rada może ją przyjąć odrzucić, ale nie może zmieniać. A był pomysł, aby środki z odzyskiwanego VAT przeznaczyć na działania Krakowskiego Zarządu Zielenii. Jednak jesteśmy tu związani ustawą i mamy bardzo małą możliwość manewru.

W najbliższym tygodniu uroczysta sesja zwołana dla wręczenia Medali Cracovia Merenti dla Opery Krakowskiej i Sobiesława Zasady. Medal Cracovia Merenti jest przyznawany przez Radę Miasta na wniosek Kapituły Medalu (Prezydent, Rektor UJ, Arcybiskup Metropolita) w trzech odmianach – złoty, srebrny i brązowy. Obecnym laureatami są Opera Krakowska w uznaniu szczególnych zasług dla krakowskiej kultury i życia muzycznego, a także Sobiesław Zasada w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowskiej przedsiębiorczości, sportu rajdowego i działalności promocyjnej.

Następna sesja odbędzie się 24 czerwca w dwóch odsłonach w związku z koniecznością podjęcia uchwały ws. absolutorium dla Prezydenta Miasta Krakowa z wykonania budżetu za 2014 rok. Komisja Rewizyjna głosując 5 za, 4 wstrzymujące się głosy przyjęła opinię o udzieleniu Prezydentowi absolutorium. Wykonanie budżetu miasta za 2014 rok jest niezłe, dochody zostały wykonane w 98,4%, dochody własne w 99%, dochody z mienia – 104%, dochody z PIT 101%, dochody z CIT 116%. Gorzej było z dochodami z biletów – 97,5% i z dochodami ze środków UE – tylko 72%. Zadłużenie bezwzględnie wzrosło o 2 mln zł, ale biorąc pod uwagę wzrost dochodów w 2014 roku – jest to mniejsze zadłużenie niż w 2013 roku. Rok 2014 to kolejny rok wychodzenia z kryzysu i coraz lepszej sytuacji finansowej Krakowa. Oby tak dalej !

Odbyliśmy sesję odwoławczą dla Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ponad 150 projektów odrzuconych, odwołało się 41 osób, przyjęliśmy odwołania 9 osób, odrzuciliśmy 32. Przyczyny odrzucenia były różne. najczęściej projekt miał być realizowany na terenie niemiejskim, nie było zgód podmiotów, dla których projekt był realizowany, część projektów była niedoszacowana, część projektów była niezgodna z miejscowymi planami lub ustawami lub uchwałami miasta stanowiącymi politykę miejską, dla części nie było pozytywnych opinii podmiotów dających potem zgodę administracyjną lub opinię warunkującą taką zgodę (np Konserwator zabytków dla terenów objętych ochroną), zbyt duże w stosunku do nakładów koszty obsługi bieżącej, osoby składające projekt lub go popierające nie były do tego uprawnione (dotyczy projektów dzielnicowych). Jeśli chodzi o błędy jednostek weryfikujących to najważniejsze było nieinformowanie wnioskodawców o błędach, nienegocjowanie możliwych zmian. Błędy popełniły też dzielnice, nieweryfikując i dopuszczając projekty formalnie niewłaściwe (nieuprawniony składający wniosek lub nieuprawnieni popierający – dla projektów dzielnicowych).

Problemem dla wszystkich był zbyt krótki czas i na konsultacje społeczne, i na składanie wniosków, i na ich rozpatrywanie, i na składanie protestów do odrzuceń, i na rozpatrywanie odrzuceń. Niewłaściwa była też postawa nielicznych, na szczęście, przedstawicieli jednostek opiniujących, nie przychodzących na sesje rozpatrujące odwołania. Akurat ZIKiT był zawsze obecny i merytorycznie przygotowany. Wydaje się też właściwe, żeby osoby składające odwołania były indywidualnie informowane o terminie rozpatrywania ich odwołania, więc na udział w tych rozmowach przychodziły na konkretny termin. Aby wdrożyć wskazane zmiany i korekty wynikające z niniejszych problemów trzeba przede wszystkim zmienić uchwały konstytuujące budżet obywatelski, w tym statuty dzielnic. Czeka nas z tym duża i żmudna praca.

1 lipca odbędzie się uroczysta sesja zwołana dla uczczenia 100. rocznicy połączenia Krakowa i Podgórza. Na sesji podejmiemy uchwałę o uznaniu Honorowych Obywateli Miasta Podgórza Honorowymi Obywatelami Miasta Krakowa. Kraków dzięki temu połączeniu zyskał nową witalność, możliwości działania i nowych, energicznych mieszkańców. Podgórze stało się ważną, największą liczebnie i powierzchniowo częścią Krakowa.

Pozdrawiam wszystkich

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >