Okiem Przewodniczącego. 14 stycznia 2013.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

10 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku, LXIV sesja Rady Miasta Krakowa. Została ona zdominowana przez tematykę reformy krakowskiej edukacji. O tym jak duże emocje wzbudza to zagadnienie, świadczy m.in. fakt, iż sesja ta trwała do późnych godzin nocnych (została zakończona dopiero o 2 godz po północy!). Wynikiem długotrwałej i trudnej dyskusji było wycofanie – na wniosek PO i po interwencji naszych radnych – z dalszego procedowania projektu uchwały (autorstwa Prezydenta Miasta Krakowa) dot. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Topolowej oraz odbycie pierwszego czytania pozostałych projektów uchwał z pakietu uchwał dot. zmian w sieci szkół. Na kolejnej sesji RMK czeka podjęcie wielu trudnych decyzji, jednak trzeba pamiętać, że nie można nie reagować na narastający, bardzo głęboki niż demograficzny, zróżnicowany poziom nauczania i oferty poszczególnych szkół a także na rachunek ekonomiczny. Z zaskoczeniem wielu przyjęło informację, że ponad 37% krakowskich dzieci i młodzieży chodzi do szkół niesamorządowych, a Kraków jest miastem, w którym najwięcej dopłaca się do edukacji. W mediach została opublikowana lista najlepszych w Polsce liceów i szkół technicznych, gdzie w pierwszej setce najlepszych szkół w Polsce są 3 szkoły z Krakowa. Mamy dużo, bardzo dużo do zrobienia w krakowskiej edukacji. Na sesji okazało się też, że naszym radnym (Tomek Urynowicz) udało się uzgodnić z lokalnym środowiskiem połączenie kilku szkół w Zespół Szkół w Nowej Hucie. Szukamy więc różnych rozwiązań i nie możemy być obojętni zarówno na protesty szkół i rodziców, jak i na słabe zainteresowanie innych rodziców tymi szkołami, słabe wyniki nauczania czy słabe wykorzystanie sal, a z tego wynika bardzo wysoki koszt nauczania. Mamy taki paradoks, że szkoły mające najsłabsze wyniki, małe zainteresowanie rodziców posyłaniem tam dzieci, małe wykorzystanie sal mają jednocześnie największe koszty. Szukamy sposobu aby ewentualnie zaoszczędzone środki zainwestować w młodzież w krakowskich szkołach, dając im zajęcia pozalekcyjne, lepsze wyposażenie pracowni, pracę indywidualną z uczniem. Musimy dużo zrobić aby krakowska edukacja stała się dużo lepsza.

Oprócz tematyki oświatowej, RMK zajęła się oczywiście również innymi ważkimi tematami, podejmując stosowne uchwały. Uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogilska-Chałupnika”, przyjęliśmy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, określiliśmy formy, wysokość i tryb przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się w Krakowie, a także ustaliliśmy wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w bieżącym roku.

RMK przyjęła również bardzo ważną rezolucję w sprawie Okna życia, apelując do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań umożliwiających dalsze funkcjonowanie tej niezwykłej formy niesienia pomocy „niechcianym” dzieciom.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W piątek, 18 stycznia, odbędzie się kolejne posiedzenie zarządu krakowskiego PO. W planie sprawy rozpisania zadań programowych, sprawy kół, sprawy półmetka dzielnic i Rady Miasta, sprawy działań PO w najbliższym czasie. Zapraszamy, piątek 18 stycznia, godz 18.00.

Jako Krakowskie Centrum Programowe PO przygotowujemy pakiet działań w celu naprawienia stanu krakowskiego powietrza. Nie możemy być obojętni wobec znacznego przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza, wobec narastającego zagrożenia mieszkańców Krakowa. Chcemy, aby planowane działania przyniosły efekt dużo szybciej niż zakładane 10 lat. Mamy pomysły jak to zrobić a sprawa czystego powietrza to chyba najważniejsza i apolityczna sprawa Krakowa AD 2013. W tej sprawie bardzo aktywne działania podjęło także Stowarzyszenie TAK KRAKÓW.

Ruszamy z programowym naprawianiem Krakowa. Od połowy marca będą odbywać się Platformerskie Czwartki Programowe , gdzie zainteresowanym członkom PO będą przedstawiane propozycje zmian w działaniu Miasta w poszczególnych obszarach działania Miasta. Te zmiany będą przyjmowane na tych czwartkowych spotkaniach poszczególnych zespołów programowych, a potem przedstawiane opinii publicznej i prezydentowi miasta. Tak więc od marca rozpoczynamy programowe zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich. Zaczynamy zmieniać Kraków.

Aktywnie działa Forum Przewodniczących Dzielnic PO w Krakowie. W środę, 16 stycznia, spotykamy się na kolejnym spotkaniu, rozmawiamy o podsumowaniu działań dzielnic, o Akademii Lokalnej Samorządności, o nowym dzielnicowym Newsletterze, o ciekawych i pomysłowych infografikach pokazujących działania dzielnic. Brawo Przewodniczący Dzielnic!

1 lutego zapraszamy na Noworoczny Bal Platformerski w Muzeum Lotnictwa, zaczynamy o godz. 20.00. Na Bal zapraszają Koła Gospodarcze Platformy Obywatelskiej w Krakowie, a także Koło Porozumienie Nowohuckie. Szczegóły w osobnym mailu. Noworoczny Bal Platformerski odbywa się już po raz trzeci i wszedł do tradycji krakowskiej. Serdecznie zapraszamy – 1 luty, piątek, Muzeum Lotnictwa

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

  • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
  • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
  • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
  • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
  • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
  • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
  • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
  • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
  • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

  • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >