Okiem Przewodniczącego. 14 października 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Radnymi przegłosowali trzy bardzo ważne uchwały mieszkaniowe – tj. Polityka Mieszkaniowa, zasady wynajmu mieszkań komunalnych oraz zasady zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym. Ponadto Radni ustalili, że powrócą w przyszłości do dyskusji nad wydłużeniem i zmianą koncepcji sprzedaży mieszkań komunalnych.

Uchwalono również nową nazwę dla placu przy ul. Powiśle (na przeciwko Hotelu Sheraton). Od tej pory plac ten będzie nazywał się Skwerem Wielkiej Armii Napoleona. Z inicjatywą wyszedł konsul generalny Francji Alexis Chahtahtinski, który pragnął w ten sposób uczcić dwusetną rocznicę moskiewskiej wyprawy Napoleona (1812-2012).

Przyjęto kilka kolejnych uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego, które między innymi zabezpieczyły ekologiczny charakter Młynówki Królewskiej i Zakrzówka. Plany dla Młynówki obronią niemal wszystkie tereny zielone, w czasie ich przygotowywania odrzucono wszystkie wnioski o zabudowę jej fragmentów. Nie udało się obronić tylko jednego obszaru – działek położonych przy ul. Kijowskiej, gdzie inwestor buduje blok. Zdobył on pozwolenie na budowę zanim władze gminy rozpoczęły prace nad planem. Nie mogły więc zablokować tej decyzji wydziału architektury. Równie istotną decyzją było w ubiegłą środę uchwalenie planu dla terenu otaczającego zalew w Zakrzówku. Również w jego przypadku odrzucono znaczną część uwag do planu – tym razem składanych przez lokalnych aktywistów. Przyjęty plan niemal zupełnie nie zmienia więc funkcji terenów otaczających zalew.

Sprawa koalicji PO z Prezydentem Miasta prof. Jackiem Majchrowskim:

Podczas piątkowego posiedzenia Zarządu Powiatu PO RP Kraków, członkowie Krakowskiego Zarządu oraz członkowie Klubu Radnych PO RP w Radzie Miasta Krakowa – bez żadnych głosów sprzeciwu – podjęli decyzję o pozytywnej rekomendacji projektu uchwały Rady Powiatu PO RP w Krakowie w sprawie zawarcia porozumienia w Radzie Miasta Krakowa pomiędzy Platformą Obywatelską RP w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim.

Oznacza to, że zarówno Klub Radnych PO RP w Radzie Miasta Krakowa, jak również Zarząd Powiatu PO RP Kraków przychyla się do podpisania porozumienia z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim. Pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały dot. podpisania porozumienia zostanie teraz przekazany pod głosowanie Rady Powiatu PO RP Kraków, która zbiera się 28 października br.

Mimo pojawiających się w mediach spekulacji, porozumienie dotyczy wyłącznie spraw programowych, mających doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej miasta oraz przygotowania i realizacji inwestycji i działań w nowej perspektywie budżetowej w latach 2014-2020. Porozumienie określa również relacje między większościowym klubem PO w Radzie Miasta a Prezydentem.

Jednocześnie zarówno Klub Radnych PO, jak i Zarząd Krakowski bez głosu sprzeciwu, przy kilku głosach wstrzymujących opowiedział się za odrzuceniem uchwały o przeprowadzeniu referendum.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Posiedzenie Zarządu odbędzie się 19 października br. o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Biura Regionu Małopolskiej PO w Krakowie, ul. św. Gertrudy 26-29. W programie posiedzenia zatwierdzenie dokumentów na Radę Powiatu, omówienie projektu podziału okręgów wyborczych do Rady Miasta Krakowa, przygotowanie do podsumowania połowy kadencji.

W niedzielę – 28 października br. – o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Royal przy ul. św. Gertrudy 26-29, odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej RP w Krakowie. Podczas posiedzenia podsumujemy działania Platformy w Krakowie począwszy od kwietnia 2012 r., tj. od poprzedniej Rady Powiatu. Porozmawiamy również o planie działania Platformy Krakowskiej na kolejne pół roku. Podejmiemy ostateczną decyzję w sprawie porozumienia Klubu Radnych PO z Prezydentem Miasta prof. Jackiem Majchrowskim.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >