Okiem Przewodniczącego – 14 grudnia 2015

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2015 r.

Szanowni Państwo. Kolejne informacje z Krakowskiej Rady Miasta. Zaczynamy:

W środę 16 grudnia ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Miasta. Najpierw spotykamy się na uroczystym opłatku, potem sesja. Na posiedzeniu  drugie czytanie uchwały  budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej, ale i sprawy sprzedaży mieszkań, wiele spraw budżetowych. Ostatnia, bardzo ważna sesja i podsumowanie pierwszego roku kadencji.

W sprawie podsumowania pierwszego roku kadencji przedstawiam szczegółowe sprawozdanie w osobnym tekście dostępnym na mojej stronie. Osobiście oceniam ten rok krakowskiego samorządu jako umiarkowanie pozytywny. Największym sukcesem, ale jednocześnie problemem i wyzwaniem, były działania antysmogowe. Sukcesem, bo udało się doprowadzić do uchwalenia nowego prawa, pozwalającego na realne zmiany. Wreszcie zaczęliśmy myć ulice, przeznaczyliśmy na ten cel o wiele więcej środków. Problemem, bo listopadowe chłody i mgły pokazały, że mimo działań wiele jeszcze przed nami. Wyzwaniem będzie zaś dla nas kolejna decyzja w sprawie zakazu palenia węglem i jej następstwo, czyli konieczność likwidacji w ciągu kilku najbliższych lat ponad 24 tys. palenisk. To największe wyzwanie stojące obecnie przed Krakowem. Drugą ważną dla mnie sprawą jest krakowski budżet obywatelski. Z jednej strony sukces – nowe projekty, nowe tematy, dobra ocena zewnętrznych podmiotów. Ponad 50 proc. uczestników ocenia budżet dobrze lub bardzo dobrze. Z drugiej zaś strony mamy z nim problemy: ponad 30% ocenia go źle, wiele jest uwag do realizacji zadań, do zbyt krótkich terminów poszczególnych etapów.

Na sesji głosowanie w sprawie budżetu na 2016 rok i ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przed nami wielki dylemat Krakowa: bezpiecznie, ale stagnacyjnie czy ambitnie, ale ryzykownie? Pośredniego wyjścia raczej  nie ma! Moje stanowisko jest klarowne. Mimo ryzyka, mimo niebezpieczeństwa zdecydowanie uważam, że Kraków powinien skorzystać z ostatniej wielkiej szansy finansowej i podjąć trud wielkiego skokowego programu inwestycyjnego. Być może program ten może i powinien być korygowany, być może warto przymierzyć się do wdrożenia zdecydowanej preferencji dla transportu publicznego i podejść do tworzenia nowego modelu Miasta, uwzględniającego konieczność zwiększania atrakcyjności Krakowa dla jego obecnych i przyszłych mieszkańców. W ciągu najbliższych lat Kraków musi stać się miastem jeszcze bardziej  atrakcyjnym dla mieszkańców i gości, miastem najbardziej atrakcyjnym w Polsce i w tej części Europy. Alternatywą jest stagnacja, brak zmian lub zmiany kosmetyczne. Tak nie może rozwijać się Kraków.

Przedstawiamy w tym tygodniu wyniki badania opinii mieszkańców Krakowa – Barometr Krakowski. To pierwsze tak szerokie i tak głębokie badanie społeczne. W 2015 roku szczególną uwagę zwracaliśmy na  opinie krakowskich studentów i kwestię płacenia podatków w Krakowie. Wyniki badań są interesujące, a w niektórych aspektach wręcz zaskakujące. Są one podstawą do dalszych analiz, rekomendacji i wniosków, które pilnie musimy przygotować. Dzięki badaniom więcej wiemy o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców naszego miasta. Dlatego będziemy mogli lepiej na te potrzeby odpowiedzieć i precyzyjniej realizować oczekiwania krakowian. W 2016r. zostaną przeprowadzone kolejne badania. Chcemy także w przyszłości wdrożyć  Panel Obywatelski jako sposób na stałe, systematyczne monitorowanie opinii mieszkańców w wielu istotnych dla nich sprawach. Barometr Krakowski stanie się  trwałym i systematycznym narzędziem dialogu z mieszkańcami Krakowa.

Z poważaniem

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >