Okiem Przewodniczącego. 12 listopada 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W dniu 7 listopada 2012 r. odbyła się LX sesja Rady Miasta Krakowa. W trakcie obrad przyjęto między innymi uchwałę w sprawie powołania Muzeum PRL (w organizacji). W ten sposób radni przyjęli propozycję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1 stycznia 2013 r. działające w Nowej Hucie Muzeum PRL-u będzie miejską instytucją kultury. Przez pięć lat, zgodnie z deklaracjami Ministra Bogdana Zdrojewskiego, placówka ma być współprowadzona i współfinansowana przez ministerstwo. Ponadto przyjęto Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 – 2014.

Rada Miasta Krakowa odrzucając stosowny projekt uchwały, podjęła decyzję o nie przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta. W trakcie zeszłotygodniowej sesji odbyło się również głosowanie projektu uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Krakowa. Projekt ten został odrzucony.

Finalizowane są kolejne sprawy dotyczące budżetu. W odpowiedzi na zapowiada przez Prezydenta podwyżki cen biletów, Platforma Obywatelska przedstawiła własną propozycję zmian cen biletów komunikacji publicznej. Radni Klubu PO zaproponowali, aby ceny biletów abonamentowych pozostawić na dotychczasowym, bardzo niskim w stosunku do innych miast poziomie, a także obniżyć, w stosunku do propozycji Prezydenta, ceny biletu jednorazowego. Prezydent przyjął propozycję, w związku z czym uzgodniona poprawka zostanie przegłosowana. Dzięki temu deficyt transportu publicznego zmniejszy się, a system komunikacji miejskiej będzie lepiej funkcjonował.

W dalszym ciągu toczący się dyskusje na temat zmian w zakresie podatków od nieruchomości i w zakresie tzw. becikowego. W obu sprawach radni Platformy mają konstruktywne propozycje. Dyskutując na temat budżetu, coraz bardziej widoczne stają się olbrzymie problemy finansowe miasta. Są na szczęście również optymistyczne sygnały.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W ubiegły piątek odbyło się zapowiadane w poprzednim Newsletterze posiedzenie Zarządu Krakowskiego Platformy Obywatelskiej. Podczas spotkania członkowie Zarządu ustalili następujące kwestie:

 • Przygotowaniem Półmetka kadencji w Radzie Miasta Krakowa zajmie się Grzegorz Stawowy, Przewodniczący Klubu Radnych PO. Przewodniczący Klubu ma przygotować wytyczne dla radnych, plan konferencji radnych zarówno w zakresie działań ogólnomiejskich jak i w zakresie działań lokalnych. Radni Miasta Krakowa proszeni są o przygotowanie krótkiego sprawozdania, w którym opiszą swoje obietnice wyborcze, swoje sukcesy w realizacji obietnic i swoje dalsze plany. To ważny element publicznej oceny działań PO w Krakowie.
 • Przygotowaniem półmetka działań rad i zarządów dzielnic zajmie się zespół powołany w składzie Wojciech Krzysztonek (Przewodniczący Dzielnicy XIV), Maciej Nazimek (Przewodniczący Dzielnicy X) oraz Jakub Kosek (Przewodniczący Dzielnicy IV). Zespół przygotuje wytyczne dla radnych i członków zarządu dzielnic oraz propozycję sposobu podsumowania połowy kadencji. Zespół zorganizuje Forum Przewodniczących Dzielnic współrządzonych przez Platformę Obywatelską, a także będzie w Newsletterze PO RP Kraków publikował najważniejsze działania dzielnic PO.
 • Zarząd omówił kwestię porozumienia Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym w Radzie Miasta Krakowa. Planowanym terminem podpisania porozumienia z PSL jest grudzień. Ma to być kolejny krok w szukaniu sojuszników w ważnych dla Krakowa sprawach.
 • Zarząd ustalił także kto i kiedy zajmie się realizacją, przyjętego podczas ostatniej Rady Powiatu, planu działania PO w Krakowie. Najbliższe działania to podsumowanie projektu Krakowskiego Centrum Programowego – Projektu Diagnoza. Prosimy o dosyłanie sprawozdań tak, aby każde działanie w jakiś sposób zostało podsumowane.

W najbliższy czwartek przyjedzie do Krakowa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski. Celem jego wizyty jest spotkanie z Zespołem ds. Muzeum PRL, który powstał w Radzie Miasta Krakowa. Pan Minister spotka się również z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej. Spotkanie odbędzie się 15 listopada br. o godzinie 19.00 w Hotelu Royal przy ul. Św. Gertrudy 26-29. Serdecznie zapraszamy!

Za tydzień (tj. 19 listopada br.) będziemy gościć w Krakowie Pana Piotra Stycznia, Wiceministra Rządu RP ds. budownictwa i mieszkalnictwa. Spotkanie Ministra z Klubem Radnych PO odbędzie się o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4). Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich członków oraz sympatyków Platformy Obywatelskiej. Spotkanie dotyczyć będzie zagadnień dotyczących mieszkalnictwa oraz budownictwa w Polsce.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >