Okiem Przewodniczącego. 11 lutego 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 6 lutego br. prof. Władysław Bartoszewski odebrał z rąk Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Prawie 70 lat temu rozpoczął się mój trwały i nie obarczony żadnym zmęczeniem, romans z Krakowem. Od 1944 r. Kraków to dla mnie miejsce wspólnego działania z krakowianami – zawodowego, społecznego i niepodległościowego. Sprawy zawodowe łączą mnie z tym miastem do dziś. – mówił Władysław Bartoszewski po odebraniu tytułu.

Laudację na cześć laureata wygłosił Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. – Elitarna lista honorowych obywateli naszego miasta obejmuje nazwiska postaci wybitnie zasłużonych nie tylko dla Polski i Krakowa, ale też dla Europy i świata. Na tej liście po prostu nie mogło zabraknąd Władysława Bartoszewskiego. – mówił Prezydent Jacek Majchrowski.

Rada Miasta Krakowa przyznała prof. Bartoszewskiemu, uznanemu autorytetowi moralnemu, orędownikowi pojednania polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego, tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za wkład w działalnośd publicystyczną i naukową dla zachowania pamięci o dziedzictwie Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego oraz o zbrodniach nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu. Inicjatorem nadania tytułu prof. Bartoszewskiemu był Senator RP Bogdan Klich, który podczas uroczystości mówił: – Władysław Bartoszewski zaskakuje nas co chwilę. Zaskakuje nas niezwykle żywym umysłem, jasnym spojrzeniem, poszukiwaniem ciągle nowych zdarzeo i pasji. To człowiek w drodze i to nieustannie od wielu lat. Prof. Władysław Bartoszewski jest 36. Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa.

Relacja z wręczenia Honorowego Obywatelstwa: www.tvn24.pl

Park Duchacki w rękach miasta. 7 lutego br. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider przecinając wstęgę, otworzył symbolicznie odzyskane przez miasto tereny Parku Duchackiego. Jak pisaliśmy w poprzednich numerach newslettera, pod koniec stycznia udało się sfinalizowad wszystkie formalności, by Park Duchacki stał się własnością mieszkańców Krakowa. To niezwykle ważny dla lokalnej społeczności teren, gdyż stanowi zielone płuca Woli Duchackiej.

Pierwsze informacje mówiące o możliwości zabudowania go przez dewelopera pojawiły się w 2005 r. Od tego momentu wiele środowisk rozpoczęło wieloletnią walkę o zachowanie Parku Duchackiego. Jednakże zarówno protesty jak i wszelkie pozostałe formy działania okazały się nieskuteczne i nie przyniosły efektów. Przełom nastąpił w 2012 roku – wtedy to prywatnemu właścicielowi gruntów została złożona propozycja zamiany terenów. W wyniku negocjacji ustalono, że częśd działek zostanie zakupiona za gotówkę. Jednak zdecydowana większość terenów Parku zostanie pozyskana poprzez zamianę działek z gminą.

Kluczowym momentem było ogłoszenie i zrealizowanie jesienią 2012 roku „Planu Kośmidera” (14 punktów), precyzującego sposób szybkiego i sensownego dojścia do rozwiązania problemu. Zgodnie z zapowiedziami, przewodniczący RMK – Bogusław Kośmider doprowadził do zrealizowania swojego planu. Podkreślid należy, że w ratowanie ostoi zieleni na Woli Duchackiej zaangażowanych było wiele współpracujących ze sobą osób. Park nie zostałby uratowany, gdyby nie zaangażowanie: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Krakowa, Krzysztofa Sułowskiego – przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Jarosława Kajdaoskiego – radnego dzielnicy XI, Grażyny Fijałkowskiej i Włodzimierza Pietrusa – radnych miejskich, Marty Witkowicz – dyrektor Wydziału Skarb, Bożeny Piekarczyk – radnej Dzielnicy XI.

Teraz przed władzami Krakowa, ale też przed lokalnymi działaczami stoi kolejne wyzwanie: co dalej z Parkiem Duchackim? Jak go zagospodarować, wykorzystać z korzyścią dla lokalnej społeczności? Oczywiście wiąże się to z kolejnym bardzo trudnym zadaniem, czyli pozyskaniem środków finansowych na jego rewitalizację.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W dniu 5 lutego br. w sali konferencyjnej Biura Regionu Małopolskiego PO RP w Krakowie przedstawiciele krakowskich struktur Platformy Obywatelskiej RP oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego podpisali porozumienie o współpracy. Sygnatariuszami dokumentu są: Bogusław Kośmider – Przewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w Krakowie oraz Tomasz Makowski – Prezes Zarządu Grodzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie.

Dokument ten potwierdza i formalizuje dotychczasowe współdziałanie na poziomie Rady Miasta Krakowa oraz Rad Dzielnic. – Podpisanie porozumienia oznacza wzmocnienie współpracy pomiędzy koalicyjnymi partnerami na rzecz działań dla dobra i rozwoju Miasta Krakowa. – wyjaśnia przewodniczący małopolskiej PO Ireneusz Raś. – To porozumienie nie jest przeciwko nikomu. To uroczyste potwierdzenie wspólnej pracy dla dobra mieszkańców Krakowa. – dodaje prezes małopolskiego PSL Andrzej Kosiniak-Kamysz.

Podobne porozumienia o współpracy pomiędzy Platformą Obywatelską RP i Polskim Stronnictwem Ludowym funkcjonują na poziomie krajowym oraz wojewódzkim. Nadszedł czas, aby wyraźnie podkreślić współpracę koalicjantów także w Krakowie. – Najważniejszym celem tego dokumentu jest intensyfikacja prac nad rozwiązaniem bieżących problemów oraz nad nowymi projektami dla Miasta. Niech to porozumienie służy mieszkańcom! – podsumowuje przewodniczący Bogusław Kośmider.

W najbliższą środę, 13 lutego 2013, o godz. 10.00 rozpocznie się 67. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazł się m.in. projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cystersów”. Radni zadecydują o losie uchwały będącej projektem grupy radnych, a dotyczącej ustalenia kierunków działania dla prezydenta polegających na corocznym zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta w wysokości 0,3% na rozwój infrastruktury rowerowej. Odbędzie się dyskusja nt. założenia dwóch Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii: przy ul. Górka Narodowa 116 i przy ul. Lubomirskiego 21. Pod obrady rady trafi także pakiet uchwał dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż lokali i nieruchomości będących własnością gminy.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >