Okiem Przewodniczącego. 10 grudnia 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W ostatnim czasie podczas posiedzenia Klubu Radnych PO RP ustalono, że Klub złoży wniosek do Prezydenta Miasta o wprowadzenie autopoprawką do budżetu zadao na których nam zależy. Na wniosek Klubu Radnych PO RP, Prezydent złożył autopoprawkę, w której znalazły się zadania na kwotę ponad 40 mln złotych. Dzięki temu w ramach zadań ogólnomiejskich przyznaliśmy 1,5 mln złotych na Projekt „Nowa Huta Przyszłości”; 0,6 mln złotych na zadania innowacyjne; po 400 tys. złotych na każdy z miejskich teatrów; ponadto wzmocniliśmy domy kultury; zwiększyliśmy o 1,5 mln złotych dofinansowanie żłobków niepublicznych; przyznaliśmy każdej dzielnicy po 60 tys. złotych na zadania priorytetowe plus środki na tzw. nakładki asfaltowe; przeznaczyliśmy również środki na nagrody dla dzielnic w konkursie „Pład podatki w Krakowie”; daliśmy środki na granty sportowe (2 mln złotych) oraz na inne granty (1 mln złotych); ponadto przyznaliśmy na Smocze Skwery 1,5 mln złotych. W ramach zadań lokalnych przyznaliśmy prawie 30 mln złotych.

W tym tygodniu Komisja Główna Rady Miasta Krakowa zdecyduje, czy rekomenduje Radzie nadanie Panu prof. Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Jak Państwo wiecie, krakowscy radni PO przygotowali, a posłowie PO wdrażają tzw. specustawę w sprawie prostowania udziałów w nieruchomościach. Rzecz dotyczy nieruchomości nie tylko w Krakowie, ale również w całej Polsce (na poziomie około 1200-1500 mieszkań). Po ostatniej wizycie w Krakowie Pana Ministra Stycznia oraz rozmowach prowadzonych z Prezydentem Majchrowskim i Wydziałem Skarbu, pojawiła się nowa perspektywa. Oczywiście nadal walczymy o specustawę i docelowe wyprostowanie wszystkich udziałów, ale w pewnej części przypadków (w Krakowie dotyczy to około 600-700 mieszkań, już wnioskowanych do sprzedaży) zaistniała możliwość prostszego i szybszego rozwiązania, które wymaga jedynie zmiany w miejskiej uchwale o sprzedaży mieszkań. Ta zmiana umożliwia sprzedaż mieszkań komunalnych do czasu wyczerpania się przewidywanego dla danej nieruchomości udziału procentowego własności komunalnej. Daje to w ten sposób możliwość sprzedaży około 600-700 mieszkao w Krakowie, czyli około 20-30 mln złotych dochodu budżetowego. Nazywamy tą uchwałę „uchwałą dopełnieniową”, gdyż umożliwia ona sprzedaż przez Gminę mieszkań w udziałach, które w wystarczających proporcjach mamy w danej nieruchomości – czyli dopełniamy nasze udziały. Uchwała dopełnieniowa powinna być uchwalona jeszcze w tym roku, a wdrożona w roku 2013. Równolegle kontynuujemy pracę nad tzw. specustawą mieszkaniową, pozwalającą na administracyjne prostowanie udziałów w nieruchomości.

5 grudnia 2012 r. odbyła się LXII sesja Rady Miasta Krakowa.
W trakcie sesji odbyła się prezentacja Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013 – 2015. Jest to projekt autorstwa radnych: Tomasza Urynowicza, Bogdana Smoka i Marka Hohenauera. Ma on na celu upowszechnić ideę sportu amatorskiego, ale również stworzyć w naszym mieście warunki do uprawiania sportu wyczynowego na najwyższym poziomie.

Omówione zostały założenia kilku gminnych programów na 2013 rok: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontynuujemy rozmowy o bardzo trudnych sprawach. Krystalizują się tak ważkie zagadnienia jak kształt budżetu miasta na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmieniamy zasady przyznawania tzw. becikowego, porządkujemy kwestie utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych, gospodarką odpadami (tzw. uchwała śmieciowa). Ustalamy sposób przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Krakowa w sprawie ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic. Zamierzamy zmienić zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. W ww. sprawach odbyły się pierwsze czytania stosownych projektów uchwał. Opublikowana już została autopoprawka Prezydenta do projektu uchwały budżetu miasta 2013 – na najbliższej sesji czeka nas wiele bardzo ważnych głosowań.

Rada Miasta podjęła też trzy rezolucje: w sprawie nowelizacji Ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zmiany postanowień dotyczących organizacji organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, dotyczącą budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego oraz w sprawie pozostawienia w Krakowie konsulatu Republiki Austrii.

Podsumowanie przebiegu obrad znajduje się na stronie: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/95616/karta

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Podczas piątkowego posiedzenia, członkowie Zarządu Krakowskiego przyjęli treść Porozumienia z Zarządem Grodzkim PSL. Dokument mówi o współpracy zarówno w zakresie politycznym jak i programowym na rzecz Miasta Krakowa. Uroczyste podpisanie porozumienia odbędzie się w niedługim czasie.

Forum Przewodniczących Dzielnic PO prowadzi aktywne prace nad przygotowaniem podsumowania półmetka kadencji oraz planu działań na dalszą część kadencji. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu uzupełniono skład Forum o reprezentantów dzielnic, w których PO nie ma swojego przewodniczącego. Poza przygotowaniem planu działań i podsumowania półmetka kadencji, członkowie Forum planują szersze informowanie członków krakowskiej PO na temat ważnych wydarzeń w dzielnicach samorządowych oraz swojej działalności na rzecz mieszkańców Krakowa.

Ustalono termin Świątecznego Spotkania lokalnych struktur Platformy. Już dziś serdecznie zapraszamy w Święto Trzech Króli tj. 6 stycznia 2013 r. (niedziela). Mamy nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich radosne otwarcie noworocznych działań. Spotkanie organizowane jest wspólnie przez PO RP Kraków oraz PO RP Region Małopolski. O godzinie i miejscu spotkania poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Podczas posiedzenia Zarządu powrócono do tematu działań w zakresie in vitro. Ustalono, że wzorem ustaleń Zarządu Regionu poczekamy na szczegóły przygotowywanego programu rządowego. Oczywiście w tym czasie będą się w tej sprawie odbywały spotkania i dyskusje, aby wypracować najlepsze stanowisko.

Projekt Diagnoza przygotowywany w ramach Krakowskiego Centrum Programowego PO RP dobiega końca. Krótkie podsumowanie projektu przedstawił na piątkowym Zarządzie jego inicjator Paweł Węgrzyn. Szczegóły na temat prac Centrum zostaną omówione podczas spotkania, które odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 14 grudnia 2012, o godz. 18.00 w Małej Sali Konferencyjnej Hotelu Royal, wejście od ul. Św. Gertrudy.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >