Okiem Przewodniczącego. 10 czerwca 2013

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Powiatu krakowskiej Platformy Obywatelskiej RP, podczas którego dokonano sprawozdania z działalności zarządu za ostatnie półrocze oraz przedstawiono program działań na najbliższe miesiące.

Ostatnia Rada Powiatu miała miejsce w październiku zeszłego roku. Od tego czasu zgodnie z przyjętym wówczas programem działań kontynuowano oraz zrealizowano szereg inicjatyw i wydarzeń. Za najważniejsze przewodniczący Zarządu Bogusław Kośmider uznał w swoim wystąpieniu: wydawanie regularnego biuletynu PO RP, prace Krakowskiego centrum Programowego, Klub Debaty Politycznej POrozmawiajmy, spotkania integracyjne (Opłatek, Bal Karnawałowy, Spotkanie Wielkanocne), szkolenia dla sekretarzy i skarbników kół, podpisanie oraz realizacja porozumienia z prezydentem Majchrowskim, podpisanie porozumienia z PSL, sprawozdanie z półmetka kadencji RMK oraz Rad Dzielnic, szereg spotkań konsultacyjnych wewnątrz naszych struktur. Ostatnie półrocze to także wiele działań na poziomie dzielnic, tj. powołanie Forum Przewodniczących Dzielnic, rozpoczęcie serii szkoleń potencjalnych kandydatów na radnych dzielnicowych. Te wszystkie działania nie udałyby się, gdyby nie znaczący wzrost aktywności krakowskich kół, za co serdecznie Państwu dziękujemy.

Jest oczywiście jeszcze kilka rzecz do poprawy, nad którymi Zarząd zobowiązał się popracować. Chodzi m.in. o wdrożenie budżetowania działań, szkolenia dla przewodniczących kół, zwiększenie liczby spotkań z przedstawicielami władz PO i Rządu RP.

Wśród planowanych na najbliższe miesiące wydarzeń znalazły się m.in. przygotowanie i wdrażanie Projektu OBYWATELSKA WIZJA KRAKOWA KRK 22, prowadzenie przez radnych Klubu Radnych PO wspólnie z radnymi dzielnic cyklicznych spotkań programowych w swoich okręgach wyborczych, zaprezentowanie oraz realizacja inicjatyw programowych PO (najbliższe z nich to Pozytywny Program Edukacji Krakowskiej oraz Antysmogowy Plan Przyśpieszenia), zwiększenie aktywności medialnej, przeprowadzenie badań opinii członków krakowskiej PO, jesienny piknik. To również kontynuacja realizacji postanowień porozumień zawartych z prezydentem Majchrowskim oraz PSL, dalsze funkcjonowanie Forum Przewodniczących Dzielnic oraz Akademii Samorządności Lokalnej, które ukierunkowują swoje działania na przygotowywanie się do wyborów dzielnicowych w 2014 r.

Konkluzją ze spotkania było stwierdzenie przewodniczącego Kośmidera, który z uwagi na trudną sytuację PO, zagrzewał zgromadzonych członków Rady do wspólnego działania. – Bieżące wydarzenia w kraju świadczą o trudnej sytuacji dla PO, dlatego tak ważna jest teraz nasza systematyczna praca i aktywności. Musimy wyjść do obywateli, mądrze podejmować debatę oraz przejmować inicjatywę. Konieczna jest zewnętrzna ofensywa programowa i medialna naszej partii, przy jednoczesnym wzmacnianiu aktywność wewnętrznej PO w Krakowie. – mówił Bogusław Kośmider.

Członkowie Rady Powiatu zdecydowaną większością głosów przyjęli przedstawione przez Zarząd sprawozdanie oraz program działań na najbliższe pół roku.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W środę, 5 czerwca br. odbyła się LXXV Uroczysta Sesja Rady Miasta Krakowa. Została ona zwołana dla uczczenia 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego oraz w przeddzień 100-lecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Krakowa ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem. Oba wydarzenia znacząco zapisały się w historii naszego Miasta. Podczas sesji odczytano związane z nimi wykłady oraz nagrodzono zwycięzców tematycznych konkursów.

Bezpośrednio przed sesją, z inicjatywy Bogusława Kośmidera przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, zawarte zostało Porozumienie Podgórskie. Oprócz Przewodniczącego RMK podpisali je Prezydent Krakowa i przewodniczący 6 rad dzielnic szeroko rozumianego Podgórza: VIII – Dębniki, IX – Łagiewniki Borek Fałęcki, X – Swoszowice, XI – Podgórze Duchackie, XII – Bieżanów Prokocim, XIII – Podgórze.

Porozumienie Podgórskie ma na celu wspieranie rozwoju tego obszaru Krakowa, zarówno poprzez lobbowanie na rzecz inwestycji (np. drogowych) jak i organizację wspólnych projektów społecznych (np. kulturalnych, edukacyjnych i sportowych).

12 czerwca br. (środa) odbędzie się LXXVI sesja Rady Miasta Krakowa. Sesja rozpocznie się od nadania przez RMK prof. Krzysztofowi Pendereckiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Wśród bieżących zadań i decyzji Rady znajdą się: przyjęcie kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego (I czytanie dot. obszarów: Prokocim – Bieżanowska, Wileńska, III Kampus UJ – Wschód, Rejon Cmentarza Podgórskiego, Bieżanów – Drożdżownia, Wielicka-Wschód, Czyżyny – Pas Startowy; II czytanie dot. obszarów: Liban oraz Ugorek Wschód).

Ponadto zostaną podjęte decyzje dot. udzielenia dotacji celowych kilku miejskim instytucjom oraz zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością miasta.

Podczas środowej sesji Klub Radnych PO planuje podjąć dwie ważne sprawy tj. powołanie nowej Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza, która jest efektem naszych prac nad Antysmogowym Planem Przyśpieszenia oraz sprawy edukacyjne, w tym nowa strategiczna uchwała ws. edukacji. W ten sposób chcemy przyśpieszyć prace nad ochroną powietrza w Krakowie, połączyć pozytywne siły organizacji pozarządowych w sprawie nie tylko ochrony powietrza. Najważniejszą sprawą będzie jednak Pozytywny Program Krakowskiej Edukacji Szansa (na ten temat poniżej).

Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. Komisja bez głosu sprzeciwu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu i wniosek o udzielenie Prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok. Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki wykonania budżetu za 2012 rok można zdecydowanie powiedzieć, że jest dużo lepiej niż za 2011 rok, kiedy przypomnijmy nie udzielono Prezydentowi absolutorium. To zdecydowane polepszenie wskaźników, ale i płynności Miasta było możliwe dzięki odważnej, często niepopularnej polityce i decyzjom Klubu Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa. Przed radnymi jeszcze dużo pracy, ale już można powiedzieć, że z finansami Miasta jest lepiej, zdecydowanie lepiej. To pierwsza, ewidentna korzyść z porozumienia, które krakowska PO RP podpisała na jesieni z Prezydentem Majchrowskim. Jako główny cel tego porozumienia stawialiśmy wyprowadzanie miasta z trudnej sytuacji finansowej i tak się dzieje. Kraków na porozumieniu PO – Majchrowski zdecydowanie skorzystał!

Pozytywny Program Krakowskiej Edukacji SZANSA to efekt ponad 3-miesięcznej pracy 18-osobowego Zespołu ds. Edukacji Krakowskiego Centrum Programowego (w skład zespołu weszli: Marta Patena, Małgorzata Jantos, Teodozja Maliszewska, Marek Hohenauer, Teresa Starmach, Rafał Kunaszyk, Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Maciej Żmuda, Tadeusz Matusz, Ryszard Rutkowski, Alicja Basisty, Małgorzata Generowicz, Rafał Mikoś, Artur Ławrowski, Robert Luty, Sławek Ptaszkiewicz, Jurek Sonik oraz przewodniczący Krakowskiej PO Bogdan Kośmider).

Zespół ten przygotował projekt uchwały, która ma na celu ukierunkować organizacyjnie, personalnie oraz merytorycznie krakowską edukację na następne 2 lata. Uznając, że krakowska edukacja samorządowa wymaga wielu istotnych zmian oraz mając na uwadze, że do końca kadencji nie są możliwe żadne zmiany twarde – proponujemy pozytywny program zmian krakowskiej edukacji – nazywając go SZANSA.

Cele programu są następujące:

 1. Pełna gotowość szkół do przyjęcia 6-latków do szkoły.
 2. Zapewnienie zwiększonej możliwości przyjęć do przedszkola.
 3. Podniesienie jakości edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacyjno-ekonomicznej szkół wszystkich szczebli.
 4. Poszerzenie możliwości pracy z uczniem zdolnym.
 5. Wsparcia uczniów o niższym statusie ekonomicznym i społecznym.

Dla każdego celu sformułowane zostały szczegółowe zadania. Planujemy, że uchwała będzie procedowana w środę 12 czerwca na Sesji Rady Miasta.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >