Okiem Przewodniczącego. 1 października 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

W ubiegłym tygodniu, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 25 września br. przyznaliśmy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa Panu Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu, światowej sławy muzykologowi, znawcy i popularyzatorowi muzyki Chopina, twórcy wielu wydarzeń kulturalnych o skali zarówno lokalnej jak i światowej, propagatorowi działań niezależnej kultury w okresie Solidarności.

Podczas regularnej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 26 września br. kontynuowaliśmy pracę nad tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie. Odbyły się pierwsze czytania projektów czterech planów („Młynówka Królewska – Filtrowa”, „Młynówka Królewska – Zygmunta Starego”, „Zakrzówek” „Białe Morza”) oraz uchwaliliśmy plan dla obszaru „Zakrzówek – Zielna”. Kontynuując prace zmierzające do urzeczywistnienia w Krakowie pomysłu na funkcjonowanie parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P+R), uchwaliliśmy regulamin korzystania z tych parkingów (daje on możliwość darmowego korzystania z nich posiadaczom biletów okresowych komunikacji miejskiej). Włączyliśmy się również w działania charytatywne obejmując honorowym patronatem XXI Aukcję Wielkiego Serca. Kolejna procedowana (I czytanie) przez RMK uchwała dotyczy ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykonywania na terenie Gminy Miejskiej Kraków remontów chodników finansowanych przez przedsiębiorców. To bardzo ciekawy pomysł autorstwa radnego Pawła Ścigalskiego polegający na tym, aby w zamian za umieszczenie na wyremontowanym chodniku logo prywatnej firmy, prace były finansowane właśnie przez reklamowanego sponsora. RMK podjęła też rezolucję w sprawie nadawania krakowskiego hejnału w Polskim Radiu. W ten sposób zaprotestowaliśmy przeciw planom skrócenia czasu emisji hejnału krakowskiego.

Przed Radą kilka spraw, które jako Klub Radnych PO będziemy musieli rozwiązać w sposób kompromisowy. Pierwszą z nich jest wniosek Konsula Generalnego Republiki Francuskiej, dotyczący nazwania skweru imieniem Wielkiej Armii Napoleońskiej. Pierwotna propozycja Urzędu spotkała się z protestem Dzielnicy VII, ale udało się znaleźć rozwiązanie kompromisowe i sprawa zostanie polubownie rozwiązana. Ponadto mamy do uchwalenia kluczowe uchwały mieszkaniowe – tzw. Polityka Mieszkaniowa. Obejmuje ona zasady zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym oraz zasady wynajmu mieszkań komunalnych. Zaproponowaliśmy, aby w tej sprawie obradował Okrągły Stół Mieszkaniowy, mamy również szereg uwag i propozycji. Przed nami również rozwiązanie sprawy dotyczącej wykupu terenów pod Park Duchacki w Dzielnicy XI. Znaleźliśmy już rozwiązanie, obecnie negocjujemy ostateczne warunki.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady oraz dzięki współpracy radnych Klubu PO powołaliśmy w Radzie Miasta Komisję Mieszkalnictwa. Mamy nadzieję, że na posiedzeniach komisji będziemy konstruktywnie rozwiązywać różne problemy mieszkaniowe Krakowa.

Zbliża się półmetek kadencji samorządu. Już teraz przygotowujemy sprawozdanie z pracy radnych, w którym podsumujemy co udało się w pierwszej połowie kadencji oraz przedstawimy plany i działania na drugą połowę kadencji. Planujemy, aby do sprawozdania dołączyły Rady dzielnic, kierowane przez radnych z PO.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Przypominamy, o przyjętej przez Zarząd Krajowy PO RP uchwale w sprawie weryfikacji składek członkowskich w strukturach PO. W najbliższych dniach do członków PO, którzy mają zalęgłości w płaceniu składek większe niż 7 miesięcy zostanie wysłany list polecony z wezwaniem do zapłacenia zaległych składek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Następnie odbędzie się centralna weryfikacja listy oraz skreślenie wszystkich, którzy po wezwaniu do zapłacenia nie uregulowali składek i zalegają z ich opłaceniem powyżej 6 miesięcy.

W imieniu Bogusława Kośmidera – Przewodniczącego Zarządu PO RP Kraków apelujemy do wszystkich członków PO w Krakowie o poważne reagowanie na te działania i opłacenie zaległych składek, w przeciwnym wypadku zalegający będą skreśleni z listy członków Platformy Obywatelskiej.

W piątek, 5 października br. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie ze skarbnikami Kół w celu szczegółowego omówienia sytuacji w Kołach. Skarbników prosimy również o zweryfikowanie, czy Koło podjęło uchwałę w sprawie przekazania darowizn na rzecz powodzian (dotyczy zbiórki z 2010 r.).

Marcin Pulit – Prezes Zarządu Radia Kraków oraz Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Stowarzyszenia Maj 77, zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy Głos Wolnej Europy, które odbędzie się 1 października br. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w budynku Radia Kraków przy al. Słowackiego 22 w Krakowie. Gościem honorowym otwarcia będzie Pani Barbara Nawratowicz, przez lata związana z RWE, a także Pan Andrzej Mietkowski w latach 80. paryski korespondent Wolnej Europy, po 1989 szef warszawskiego biura RWE. Wystawę będzie można obejrzed w dniach 1-5 październik 2012.

Dominik Jaśkowiec – Wiceprzewodniczący PO w Krakowie, Radny Miasta Krakowa zaprasza na posiedzenie koła Dzielnicy III Prądnik Czerwony, na którym zostaną przedstawione kierunki zmian w Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Niniejsze spotkanie ma charakter konsultacji wewnątrzpartyjnych i jest otwarte dla członków Platformy Obywatelskiej. Jego zadaniem jest przedyskutowanie z Paostwem propozycji zmian przed ich upublicznieniem w formie projektu uchwały. Termin zebrania: 2 października 2012 r. (wtorek) godz. 18.00 Hotel Royal ul. św. Gertrudy 26.

Koło Współpracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego PO RP oraz Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie serdecznie zapraszają na konferencję: Rynek pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – zagrożenie dla miasta, czy szansa dla gmin? Konferencja odbędzie się w dniu 5 października 2012 r. o godz. 16:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

  • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
  • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
  • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
  • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
  • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
  • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
  • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
  • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
  • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

  • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >