Odpowiedź do Pana Wojewody Małopolskiego ws. kompetencji Rady Miasta do podjęcia rezolucji ws. Trybunału Konstytucyjnego

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016 r.

Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch zawiadomił, że chce wszcząć postępowanie ws. uznania za niezgdodne z prawem podjęcie rezolucji ws. wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Radę Miasta Krakowa. Jako główny zarzut formułuje zastrzeżenie, że Rada Miasta nie ma prawa wypowiadać się w tej sprawie. Poniżej przedstawiam dostarczoną Panu Wojewodzie odpowiedź na podniesione przez niego zarzuty.

Ta sprawa ma także szerszy precedensowy wymiar, w którym organ nadzoru rozpatruje legalność wystosowanego przez samorząd apelu-odezwy, jaką jest każda rezolucja. Wypowiadanie się samorządu w sprawach istotnych dla wspólnoty samorządowej jest kluczową wolnością, z której dotychczas Rada Miasta Krakowa przez lata korzystała, mimo różnych konfiguracji politycznych. Wypowiadanie się Rady Miasta Krakowa, więcej – każdego samorządu – w kwestiach istotnych dla wspólnoty samorządowej było, i mamy nadzieję, pozostanie niezbywalnym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej.

Odpowiedź w formie PDF dostępna jest tutaj

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >