Obywatelski Kraków

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Czym jest inteligentne miasto? To coraz powszechniejsze określenie wymaga krótkiego zdefiniowania. Inteligentne miasto to wspólne przedsięwzięcie mieszkańców, władz, lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. To miasto otwarte na dialog.

W mijającej kadencji Rady Miasta dzięki determinacji radnych Platformy pod moim i Małgorzaty Jantos przewodnictwem rozpoczęliśmy realizację tego ważnego przedsięwzięcia. W nadchodzącej kadencji chcemy znacząco rozwinąć dalsze działania.

Co zrobiliśmy w kadencji 2010-2014:

Co przed nami? Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy dopiero na początku drogi i wiele jeszcze musimy poprawić. Zweryfikujemy nasze dotychczasowe działania, wprowadzimy do nich niezbędne zmiany, a następnie przygotujemy dalsze etapy „otwarcia miasta na dialog”.

Konkretne zadania na przyszłość
(Szczegóły zadań znajdą Państwo w załączonej na końcu tekstu prezentacji)

 • Poszerzenie współpracy z NGO. Zależy nam na ułatwieniu współpracy NGO z Urzędem Miasta Krakowa, w tym celu planujemy uszczegółowienie zapisów Programu Współpracy z NGO m. in. poprzez określenie celów szczegółowych, priorytetów oraz form współpracy w obszarze poszczególnych zadań publicznych ze wskazaniem Wydziałów UMK odpowiedzialnych za ich realizację.
 • Inicjatywa Lokalna. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Krakowski Budżet Obywatelski. Chcemy wprowadzić zmiany organizacyjne, w regulaminie, w promocji, ale przede wszystkim chcemy doprowadzić do zwiększenia kwoty oddanej na działania partycypacyjne (Budżet Obywatelski i Inicjatywa Lokalna) do 40 mln zł.
 • Centrum Analiz Samorządowych (dalej CAS). Miałoby się ono zajmować regularnym, corocznym badaniem przekrojowej opinii mieszkańców – o ich potrzebach, o aktualnych problemach.
 • Referenda w najistotniejszych sprawach miasta. Na podstawie opinii CAS chcemy podejmować ewentualne decyzje o przeprowadzaniu w przyszłości referendów lokalnych.
 • Krakowska Rada Gospodarcza. Z jej pomocą chcemy doprowadzić do wzmocnienia znaczenia i opinii środowisk przedsiębiorczych, prowadzić regularne konsultacje z przedstawicielami firm krakowskich, a w szerszym kontekście wzmocnić kontakty ze środowiskiem biznesu.
  Więcej o dotychczasowych działaniach na rzecz wsparcia przedsiębiorczości pisałem w moim sprawozdaniu z mijającej kadencji dostępnym tutaj.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >