Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej

Bogusław Kośmider – o sobie

Kim jestem?

 • Wieloletni samorządowiec Krakowa:
  • Radny Miasta Krakowa  (1994-2018),
  • Wiceprzewodniczący Rady Miasta (1998-2010)
  • Przewodniczący Rady Miasta (2010-2018)
  • Wiceprezydent Krakowa (2018-2024)
 • Twórca Krakowskiego Holdingu Komunalnego i Podatkowej Grupy Kapitałowej, Programu Mieszkaniowego, reformy finansów Krakowa.
 • Wybierany w Krakowie wielokrotnie najlepszym radnym tego miasta, a także Samorządowcem Dekady.
 • Ekonomista, bankowiec, przedsiębiorca.
 • Dawny harcerz i instruktor harcerski „Zielonej 3”.
 • Szczęśliwie żonaty.

 

Szerzej o mnie:

Spis treści

Rodzina

Urodziłem się w 1959 roku, mam więc 65 lat. Jestem człowiekiem pełnym energii, lubiącym wyzwania i jednocześnie doświadczonym, co często pomaga w podejmowaniu codziennych działań.

Od 29 lat jestem szczęśliwie żonaty. Żonę poznałem w harcerstwie, kiedy dowodziłem harcerską służbą porządkową podczas wizyty naszego Papieża Jana Pawła II w Tarnowie. Jest wspaniałą i mądrą kobietą, wspierającą mnie tak w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dziś żona jest współwłaścicielką kilku firm. Wybudowała w Krakowie duże centrum targowe Expo.

Moja rodzina jest dla mnie powodem do dumy. W naszym domu bardzo duże znaczenie przywiązywano i przywiązuje się do wartości patriotycznych i etycznych. Jeden dziadek był Legionistą, a drugi ratował ludzi w czasie wojny. To zobowiązuje.

Edukacja i Harcerstwo

Początki mojej edukacji to Szkoła Podstawowa nr 110 na Dębnikach, następnie II LO im. Jana III Sobieskiego. Dużo zawdzięczam moim nauczycielom i pedagogom. W szkole poznałem wspaniałych ludzi, którzy mieli pozytywny wpływ na moje późniejsze życie. Okres szkolny to też czas wielu przyjaźni. Niektóre, mimo upływu czasu, przetrwały do dziś.

W szkole też zaangażowałem się w Harcerstwo. Byłem kolejno zastępowym, drużynowym i szczepowym Zielonej Trójki, potem działałem w Hufcu Kraków Śródmieście. Walczyłem o tradycyjne Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Zakończyłem harcerską służbę jako Harcmistrz, Harcerz Rzeczpospolitej. Do dziś traktuję harcerstwo jako wspaniałą szkołę życia, służby Ojczyźnie, ludziom oraz naukę patriotyzmu.

Studia

Studiowałem na AGH, na znamienitym Wydziale Elektrycznym formalnie zwanym Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki, kierunek Elektronika, specjalność Automatyka. Od zawsze jednak pasjonowało mnie zarządzanie, ekonomia i finanse. Dlatego podjąłem też studia podyplomowe z bankowości i finansów, z marketingu i zarządzania.

Wojsko

Po studiach odbyłem służbę wojskową, którą zakończyłem w stopniu podchorążego. Najpierw byłem szkolony w Centrum Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy, potem w JW. 1200 w Stargardzie Szczecińskim. W wojsku dużo się nauczyłem, poznałem wielu wspaniałych ludzi.

Praca zawodowa

 • Petroinform Kraków – analityk, programista, projektant, kierownik, główny specjalista, wicedyrektor
 • Hydrokop Kraków – informatyk, specjalista
 • Bank Współpracy Regionalnej SA – dyrektor biura, dyrektor oddziału, członek zarządu komisarycznego
 • Deutsche Bank – dyrektor pionu
 • Inwest Bank – dyrektor regionalny
 • Krakowskie Centrum Inwestycyjne SA – członek zarządu
 • Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, DnB Nord – dyrektor oddziału
 • Bank Ochrony Środowiska – ekspert, dyrektor regionalny, doradca prezesa
 • Małopolski Fundusz Rozwoju – prezes zarządu

Równolegle pracowałem w Radach Nadzorczych spółek komunalnych Skarbu Państwa, w spółkach prywatnych i spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. To była i jest wspaniała nauka zarządzania, doświadczenie i niejedna lekcja pokory, z której zawsze wyciągałem wnioski. Prowadziłem też własną działalność gospodarczą w zakresie konsultingu i doradztwa strategicznego.

Działalność samorządowa

Moja praca zawodowa i doświadczenie w zarządzaniu powodowały, że często proszono mnie o konsultacje dla samorządów w sprawach finansowych i nie tylko. To spowodowało, że zainteresowałem się bliżej problemami i działalnością samorządu.

W 1994 r. wystartowałem w wyborach samorządowych do Rady Miasta, zostałem radnym. W okresie od 1996 do 1998 byłem przewodniczącym Komisji Promocji i Współpracy Rady Miasta.

Współpracowałem z Józefem Lassotą przy kampanii wyborczej w 1998 i 2002 roku. Przygotowaliśmy wtedy kompleksowy plan rozwoju Krakowa na następne kilkanaście lat. Niestety, nie wygraliśmy w wyborach. Jednak ten plan, który realnie pomagałby Krakowowi i jego mieszkańcom, udaje się krok po kroku realizować. Startowałem w kolejnych wyborach, zawsze otrzymując sporo głosów mieszkańców. Dziękuję za zaufanie.

W pierwszej kadencji byłem pomysłodawcą i wdrożyłem projekt Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Dzięki temu miasto zaoszczędziło w ciągu 15 lat ponad 150 mln zł, to wielki sukces, nie tylko finansowy.

W drugiej kadencji wdrożyłem tzw. system znakowania miasta. Także spowodowałem, że finansowanie jednej z większych inwestycji – oczyszczalni ścieków – było o wiele tańsze i bezpieczniejsze.

W kolejnej kadencji wdrożyliśmy nową politykę mieszkaniową. Jej celem i głównym efektem było znalezienie środków na remonty zniszczonego zasobu mieszkaniowego, co w pełni udało się zrealizować. Doprowadziłem też do uruchomienia stosunkowo taniego finansowania nowych inwestycji w zakresie infrastruktury.

Inne ważne zrealizowane obietnice z minionych kadencji to: pakiet działań upiększających Kraków, park kulturowy, pakiet elewacyjny, dzięki czemu pięknieją elewacje krakowskich domów. Byłem jednym z dalszych współautorów tzw. Lokalnych Inicjatyw, Mieszkaniowych, Rekreacyjnych.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

W 2010 roku zostałem wybrany Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa i pełniłem tę funkcję do 2018 roku.

W kadencji 2010-2014 najważniejsze zrealizowane przeze mnie, jako Przewodniczącego RMK, sprawy to:

 • Przede wszystkim polityczne porozumienie ponad podziałami, którego efektem były inicjatywy i działania ratujące Kraków. W tym jedno z najważniejszych – oddłużenie Krakowa i reforma finansów miasta.
 • Następnie działania antysmogowe i program osłonowy.
 • Wdrożenie działań zwiększających bezpieczeństwo w mieście. Z mojej inicjatywy był w Krakowie Minister Spraw Wewnętrznych i zwiększył ilość policjantów dla miasta.
 • Wspieranie kultury. Pomoc i wsparcie dla dzielnic i organizacji pozarządowych, w tym harcerzy.
 • Odbywały się tzw. spotkania rządowe, szukaliśmy i znajdowaliśmy środki na krakowskie inwestycje.
 • Jako człowiek ceniący i szanujący dokonania innych byłem inicjatorem akcji „Kraków pamięta”. Jej celem jest uhonorowanie osób, które zasłużyły się dla Krakowa i kraju. W ten sposób budujemy naszą Małą Ojczyznę i dobrze pojęty lokalny patriotyzm.
 • Udało się też zrealizować wiele spraw lokalnych. Jako największy swój lokalny sukces widzę uratowanie, ale i znalezienie środków na modernizację, Parku Duchackiego. Czekano na to ponad 5 lat i udało to się. Ważnym jest, że zrealizowano te działania z poszanowaniem prywatnej własności.
 • Sukcesem było wspieranie lokalnych działań w zakresie kultury, powołanie dwóch nowych domów kultury, na Ruczaju i na Klinach. Modernizacja DK w Soboniowicach i Wróblowicach.
 • Uruchomiłem finanse, dzięki którym wyremontowano wiele dróg. Przykładowo ulice: Witosa, Tyniecką, Borkowskiej czy Myślenicką. Obiecałem i realizuję budowę ulicy Korpala na Klinach, była tam też budowana nowa pętla autobusowa.
 • Znalazłem środki finansowe na remonty szkół, obiektów sportowych i budowę linii tramwajowej na Ruczaj.

Angażowałem się też w działania ogólniejsze:

 • Zostałem powołany do Rady Programowej Fundacji harcerstwa Drugiego Stulecia – fundacji której patronuje Prezydent RP – Bronisław Komorowski pwd, a szefuje Pani Prezydentowa Anna Komorowska pwd. Reprezentuję tam, wraz z 2 druhami (JM Rektorem Akademii Muzycznej prof. St. Krawczyńskim Hm i Senatorem Kazimierzem Wiatrem Hm z Krakowa) środowisko małopolskich harcerzy. To dla mnie wielki zaszczyt i duma !
 • Zostałem powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Programowej Muzeum Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. To w Polsce najbardziej znaczące i najbardziej odwiedzane muzeum. To też dla mnie wielki zaszczyt i duma !
 • Zostałem też powołany do Rady Programowej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Jestem wśród weteranów Armii Krajowej, profesorów UJ i bardzo zasłużonych obywateli Miasta Krakowa. Jako wnuk żołnierza Legionów i oficera AK traktuję to jako swój oczywisty obowiązek.
 • Jako swój obowiązek widziałem konieczność zajęcia się sprawami pomników w Krakowie. Doprowadziłem do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów na pomnik płk Kuklińskiego, a także pomnik Armii Krajowej w Krakowie.

Moje dokonania w kadencji 2014-2018 przedstawiłem z kolei w długim sprawozdaniu. Zapraszam do zapoznania się >>

Mogę szczerze powiedzieć, że zrealizowałem w tym czasie większość ze złożonych przeze mnie obietnic. Miałem zaszczyt czterokrotnie otrzymać tytuł najlepszego radnego. Został on mi przyznany przez mieszkańców w konkursie ogłoszonym przez Dziennik Polski oraz trzykrotnie przez media – konkurs Gazety Krakowskiej.

Wiceprezydent Miasta Krakowa

W listopadzie 2018 zostałem ponownie wybrany Radnym Miasta Krakowa, startując z 3. miejsca na liście osiągnąłem pierwszy, najlepszy wynik wśród wszystkich startujących w 4. Okręgu Wyborczym. W grudniu 2018 Prezydent Stołeczno – Królewskiego Miasta Krakowa Pan Profesor Jacek Majchrowski zaproponował mi stanowisko zastępcy Prezydenta Miasta i 6 grudnia 2018 zostałem powołany na Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, a następnie przez ponad 5 i pół roku pełniłem tę funkcję. 

Te pięć i pół roku to okres pandemii COVID, czas agresji Rosji na Ukrainę i czas pozbawienia samorządów, szczególnie tych największych, znacznej puli dochodów budżetowych, szczególnie pochodzących z dochodów z podatku PIT przy jednoczesnym zwiększeniu zadań. 

Mimo tych wyzwań sporo się w tej odchodzącej kadencji udało. Najważniejsze osiągnięcia to:

 1. Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe, czyli radykalne skrócenie listy oczekujących na mieszkania i czasu tego oczekiwania.
 2. Sprawna obsługa mieszkańców, czyli nowe Punkty Obsługi Mieszkańców, urzędomaty i kontakt z Urzędem Miasta poprzez call center i portal internetowy, a w efekcie zwiększenie zadowolenia mieszkańców z obsługi. 
 3. Uporządkowanie spraw alkoholowych w Krakowie, co skutkuje radykalnym zmniejszeniem skali interwencji Policji i Straży Miejskiej.
 4. Pozyskanie nowych źródeł dochodów budżetowych, na co składają się m.in. Akcja Płać podatki w Krakowie, Karta Krakowska, Podatkowa Grupa Kapitałowa, reforma finansów, reforma czynszów za mieszkania i nowe dochody zewnętrzne. A więcej pieniędzy to więcej możliwości!
 5. Uporządkowanie spraw fortecznych i remonty zniszczonych fortów, w których instalowane są domy kultury, muzea i centra lokalnej aktywności.
 6. Sprawy harcerskie, w tym powstanie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to jedyny taki ośrodek w Polsce.
 7. Uporządkowanie spraw lokali użytkowych, na co składa się odzyskanie części lokali, wprowadzenie procedur ochrony przedsiębiorców z branż chronionych i zanikających.
 8. Wsparcie rynku pracy, w tym ponad 100 tysięcy pożyczek dla podmiotów gospodarczych w czasie pandemii.
 9. Uporządkowanie spraw placów targowych, w tym wprowadzenie nowego regulaminu i nowych zasad wynajmu, co pozwala ustabilizować tę formy handlu.
 10. Udział w działaniach samorządowych korporacji – Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich.

Zajmowałem się jednak również wieloma sprawami lokalnymi i w tym czasie udało się sfinalizować następujące inicjatywy:

 1. Budowa basenu przy ZSOI nr 3 na ulicy Strąkowej na Ruczaju
 2. Remont ulicy Myślenickiej w Swoszowicach
 3. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Opatkowicach
 4. Budowa Przedszkola na ul. Babińskiego na Kobierzynie
 5. Budowa Szkoły Podstawowej nr 14 na Klinach
 6. Budowa Skweru na ul.Estońskiej na Woli Duchackiej
 7. Budowa boisk sportowych w Szkole Podstawowej nr 162 na Kurdwanowie 
 8. Stworzenie Parku Duchackiego na Woli Duchackiej
 9. Stworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie Łapianka na Klinach
 10. Remont Fortu Borek na Klinach 

Wielkim wyróżnieniem było dla mnie otrzymanie w październiku 2021 roku na gali z okazji 10-lecia portalu LoveKraków.pl tytułu Samorządowca Dekady, o czym więcej piszę w osobnym tekście.

Zostałem także wyznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa do reprezentowania Miasta Krakowa w Radzie Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. KHK SA to spółka spółek, jedyny taki podmiot w Polsce, a powołany w 1997 roku z mojej, jako ówczesnego radnego, inicjatywy. Przez ostatnie 25 lat cały czas zajmowałem się Holdingiem, a będąc w Radzie Nadzorczej Holdingu zaproponowałem kilka istotnych innowacji.

Uważam Krakowski Holding Komunalny SA za jeden ze swoich największych sukcesów, widzę nowe, poważne perspektywy rozwoju holdingu. Co roku KHK SA przynosi, z racji wspólnego rozliczania się podmiotów wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej, po kilkanaście milionów efektów podatkowych, a od 2014 jest operatorem największej w Polsce ekospalarnii. Krakowski Holding Komunalny SA ma przed sobą bardzo ważne, wręcz kluczowe dla Miasta Krakowa, możliwości i warto będzie do tych możliwości w niedługiej perspektywie sięgnąć. Jako twórca KHK widzę w tym swoją rolę na przyszłość.

Jednak najważniejsze były i są dla mnie opinie mieszkańców. Zawsze uważałem i uważam nadal, że to właśnie zdanie Krakowian i ich opinie są najważniejszym źródłem informacji o potrzebach i problemach obywateli naszego miasta. Dlatego organizowałem tak wiele spotkań lokalnych, na których mieszkańcy mówili o swoich problemach i bolączkach. Bardzo dużo problemów udało się już rozwiązać. Jednak jeszcze wiele jest przede mną.

Jestem dumny, że mogę reprezentować Kraków i jego mieszkańców, a także pomagać Państwu w rozwiązywaniu trudnych i ważnych problemów. Jest dla mnie zaszczytem reprezentować Państwa w samorządzie Miasta Krakowa. Serdecznie dziękuję za zaufanie!

Polecane na stronie

Mój program wyborczy [ więcej ]

Projekty strategiczne:

Sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Krakowa z kadencji 2018-2024:

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >