Nowa tarcza antykryzysowa – znów dziurawa i bez uwzględnienia samorządów

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Władze państwowe, po szerokiej krytyce pierwszej tarczy antykryzysowej – „durszlaka” – rozszerzyły pomoc dla przedsiębiorców. Jednak znowu wielu spraw nie uwzględniły, brak jest pomocy dla samorządów.

Kilkanaście dni temu z wielkim hukiem była ogłaszana przez władze państwowe tarcza antykryzyowa, mająca znacznie pomóc wszystkim w utrzymaniu jak największej aktywności i miejsc pracy. Tarcza ta była powszechnie krytykowana przez przedsiębiorców, sam miałem okazję nazwać to „durszlakiem” antykryzysowym. Nieuwzględnienie innych niż małe podmiotów, bardzo skomplikowana i biurokratyczna procedura, brak wsparcia dla samorządów i ogólnie bardzo teoretyczne podejście. Tarcza miała swoje plusy, ale minusy zdecydowanie przeważały. Dlatego zdecydowana większość dziennikarzy, ale i przede wszystkim przedsiębiorców krytykowała takie podejście.

Wydaje się, że nawet władza państwowa, przedstawiciele rządu i parlamentarzyści rozumieli braki i niewłaściwości tej tarczy. Dlatego po kilku dniach mamy wersję 2.0, tym razem tarcza finansowa. I znowu są niewątpliwe plusy: zrozumienie tych braków i niestosowności, lekkie odbiurokratyzowanie, ale tylko lekkie, więcej środków finansowych, uwzględnienie części większych firm, lekkie uwzględnienie zmian w ściąganiu ZUS. Można powiedzieć mały krok w dobrą stronę. Mały, bo nowa wersja tarczy nie zawiera postulowanych zmian: zdecydowanego uproszczczenia dokumentacji, rozszerzenia i uproszczenia ulg w ZUS, udrożnienia VAT. Brak jest też praktycznie tzw. komponentu samorządowego, który dla mieszkańców, ale i przedsiębiorców jest ogromnie ważny. A samorządy mają i będą miały ogromne problemy.

Radykalne zmniejszenie aktywności gospodarczej przedsiębiorców, radykalne zmniejszenie aktywności pracowników, konieczność realizacji antyepidemiologicznych zaleceń władz państwowych – to wszystko niesie ogromne skutki negatywne dla dochodów i wydatków miasta. Zmniejszą się dochody z PIT, CIT, podatku od nieruchomości, opłat komunalnych, czynszów, biletów, nie wiemy co z dotacjami i subwencjami. Zwiększą się wydatki na szereg dziedzin – pomoc społeczna, pomoc dla bezrobotnych, pomoc mieszkaniowa. Ta luka finansowa, zdecydowanie większa niż w okresie kryzysu 2010-2013, będzie wymagała radykalnych, bardzo odważnych działań samorządów, także samorządu Krakowa. Wrócimy do tego po świętach Wielkanocnych. Teraz należy jednak powiedzieć, że państwowa tarcza finansowa w ogóle nie dotyka problemów finansowych samorządów. To ogromny minus tego etapu pomocy. 

A przecież i władza państowa i władze samorządowe, w tym samorząd Krakowa, muszą myśleć o  perspektywach wychodzenia z tej obecnej dramatycznej sytuacji. Musimy myśleć i myślimy o pobudzaniu w przyszłości najważniejszych dla funkcjonowania miasta sektorów gospodarki, myśleć o przedsiębiorcach, mieszkańcach, gościach miasta. Oni wszyscy będą po szoku związanym z epidemią, będą zatrwożeni sytuacją, bez wolnych środków, ze zmniejszonymi możliwościami. Właśnie wtedy będzie potrzebne kolejne wsparcie władzy publicznej, w tym władz samorządowych. Myślimy o tym, wypracowywujemy nowe działania, konsultujemy, współorganizujemy. Zupełnie inaczej działa się i indywidualnie, i biznesowo, i samorządowo, kiedy widać pozytywną perspektywę. Tę perspektywę będziemy pokazywali i na to też potrzeba znacznych środków finansowych.

Jestem pewien, że musi być kolejna wersja tarczy antykryzysowej adresowanej do samorządów.  Samorzady potrzebują zmiany polityki finansowej, możliwości zwiększenia różnych form finansowania, potrzebujemy redukcji „Janosikowego” wyliczanego w innych czasach, potrzebujemy nowej polityki w zakresie długu, potrzebujemy uwzględnienia potrzeb samorządów w polityce finansowej Państwa.

Obecna, dziurawa tarcza, znowu będzie musiała być modyfikowana. Zobaczycie !

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >