Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej
Pomysły na Kraków i Małopolskę. Nowe wyzwania, nowe kierunki.

Nowa przyszłość Krakowskiego Holdingu Komunalnego

Krakowski Holding Komunalny jako wehikuł finansowy dla miejskich inwestycji strategicznych oraz narzędzie bezpieczeństwa energetycznego Krakowa.


fot. Archiwum KHK S.A.

Krakowski Holding Komunalny SA powstał w 1997 roku, z inicjatywy grupy radnych z różnych opcji politycznych, w tym ówczesnej Unii Wolności i mojej osoby, ale także ówczesnego radnego Tadeusza Trzmiela, Stanisława Kuty i ówczesnego wiceprezydenta Krzysztofa Pakońskiego. Mimo, że reprezentowaliśmy różne, wręcz przeciwne, opcje polityczne, tutaj zjednoczyliśmy się i, choć było wiele problemów, powołaliśmy Krakowski Holding Komunalny SA i pierwszą w Polsce Podatkową Grupę Kapitałową, łączącą kilka strategicznych spółek komunalnych. Od 1997 roku KHK jako podatkowa grupa kapitałowa wypracował zysk (w postaci niezapłaconych podatków a zrekompensowanych stratą jednych spółek zyskami drugich spółek) w kwocie liczonej wg cen obecnych na poziomie około 300 mln zł. W latach 2002-2014 KHK podjął się też stworzenia i budowy największej w Polsce Ekospalarni.

W działaniach KHK SA można wyróżnić obecnie 4 etapy:

Etap I – Podatkowa Grupa Kapitałowa. Od tego się zaczęło, że Miasto Kraków jako jedno z pierwszych wykorzystało ustawową możliwość połączenia podatkowego w jedno kilku spółek, z których jedne miały zysk i płaciły spory (w pierwszym okresie nawet 40% zysku) podatek dochodowy, a inne były na stracie i Miasto musiało kompensować te straty ze swojego budżetu. Umowa na Podatkową Grupę Kapitałową była podpisywana trzy razy. Za okres 1997-2024 efekty działania Grupy to około 300 mln zł zysku. W ostatnim okresie ten efekt Grupy to około 3-15 mln zł rocznie.

Etap II – Ekospalarnia. W latach 2002-2014 Miasto wykorzystało Krakowski Holding Komunalny jako wehikuł finansowy dla budowy największej w Polsce i jednej z największych w Europie, a na pewno jednej z najnowocześniejszych, Ekospalarni. Przygotowany montaż finansowy, w tym środki z NFOŚ, WFOŚ, środki UE i kredyt pozwoliły na szybkie i przy minimalnych kosztach wybudowanie tej ważnej w Krakowie instalacji. Efektem jest z jednej strony możliwość jak najtańszego obsługiwania mieszkańców Krakowa i oferowanie im jak najtańszych usług, a z drugiej wysokorentowna działalność gospodarcza. Przetestowany został też model wykorzystania Holdingu jako wehikułu finansowego dla wielkich miejskich inwestycji.

Etap III – Inwestycje wspomagające. W latach 2014-2024 obok w pełni funkcjonujących 2 linii obsługujących spalarnię przeprowadzono szereg inwestycji zwiększających możliwości operacyjne, ekonomiczne i technologiczne Spółki. Instalacja odzyskująca ciepło ze spalin, instalacje proekologiczne, proenergetyczne i elektromobilność spowodowały zdecydowane zwiększenie możliwości działania Spółki. Kolejną taką inwestycją może być 3 linia spalania śmieci, ale wymagane są jeszcze szczegółowe analizy.

Przed nami kolejny etap przyszłości Krakowskiego Holdingu Komunalnego:

  • KHK jako wehikuł inwestycyjny dla miejskich inwestycji strategicznych Krakowa,
  • KHK jako narzędzie bezpieczeństwa energetycznego Krakowa.

Według mnie te dwa kierunki wytyczają strategię na następne 10 lat. Ze względu na obecne okoliczności nie będę narazie tego tematu rozwijał. Trzeba jednak przypomnieć, że formalnie suma aktywów Krakowskiego Holdingu Komunalnego to więcej niż 3 MLD zł, a sam Krakowski Holding Komunalny jest właścicielem spółek, których wartość księgowa wynosi około 6 MLD zł. KHK SA jest jedną z największych spółek komunalnych w Polsce.

Osobiście jestem związany z Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA od jego początku, a nawet wcześniej:

  • Jako kandydat do RMK w 1994 roku szedłem z pomysłem KHK wzorowanym na niemieckich czy austriackich StadtWerke.
  • Od 1994 wraz ze wspomnianymi kolegami tworzyłem KHK S.A. i Podatkową Grupę Kapitałową.
  • Jako radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta, a potem Przewodniczący Rady Miasta brałem czynny udział. także jako członek odpowiednich komisji i zespołów, w pracach nad poszczególnymi etapami rozwoju KHK S.A.
  • Jako zastępca Prezydenta Miasta także angażowałem się w działania Holdingu, a w 2022 roku zostałem skierowany przez Prezydenta Krakowa do uczestnictwa w Radzie Nadzorczej KHK S.A. jako reprezentant Miasta Krakowa.
  • Jako członek Rady Nadzorczej KHK S.A. angażowałem się szczególnie w działania ekonomiczne, ale i w przygotowanie nowych form działań, np. Compliance.
  • Posiadam unikalną, jako autor pomysłu oraz osoba obecna i zaangażowana na każdym etapie funkcjonowania Holdingu, wiedzę, kompetencje i możliwości. Mam także kontakty i wiedzę jak wygląda funkcjonowanie takich podmiotów w Europie, szczególnie w Wiedniu, Grazu, Norymberdze, Frankfurkcie, Monachium, Hamburgu. Mam wiedzę w jakich kierunkach rozwijają się tego typu struktury w państwach, gdzie tego typu organizacje są powszechne.
  • Opracowałem wizję i wstępny plan działania w kierunku wykorzystania Krakowskiego Holdingu Komunalnego (istotnego i jednego z najważniejszych podmiotów komunalnych działających w Polsce oraz dającego Miastu szersze możliwości ekonomiczne i organizacyjne) jako wehikułu dla miejskich inwestycji strategicznych i narzędzia bezpieczeństwa energetycznego Krakowa.

Krakowski Holding Komunalny SA jest wielką szansą ekonomiczną i inwestycyjną Krakowa, trzeba umieć tę szansę wykorzystać.