Newsletter – 7 listopada 2016

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016 r.

Szanowni Państwo, zapraszam jak zawsze na newsletter o ważnych samorządowych sprawach, najpierw w skrócie, potem rozwinięcie:

 • Najbliższa sesja Rady Miasta to sprawy mieszkaniowe, sportowe, sprawa Parku Kulturowego Nowa Huta, sprawa alkoholu w kilku postaciach, sprawa pomnika Leo i jeszcze inne.
 • O znajdowaniu równowagi w sprawach alkoholowych.
 • O jak zawsze trudnym, a może i trudniejszym budżecie na 2017 rok.
 • O reprywatyzacji w Krakowie.
 • Zwiastun ważnych spraw personalno-politycznych.

I szczegóły:

 • Najbliższa sesja Rady Miasta Krakowa to kilkanaście prawie jednobrzmiących uchwał: „Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego”. Dotyczy to przypadków, kiedy ktoś kupił od gminy mieszkanie z bonifikatą, a potem odsprzedał łamiąc warunki bonifikaty. Najczęściej to złamanie polega albo na zbyt szybkiej sprzedaży albo na nieuwzględnieniu zależności rodzinnych. Wtedy Rada musi się zgodzić na odstąpienie od zwrotu bonifikaty. Na sesji też dwie ważne uchwały prosportowe: przyjęcie „Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019” i „Określenie warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie”. To bardzo ważne dla rozwoju sportu i pomocy klubom sportowym w Krakowie. Ważna sprawa to „Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Miejskiej Kraków” – taryfa pozostaje jak w zeszłym roku. Przyjmujemy też uchwałę o rozpoczęciu działań nad Parkiem Kulturowym Nowa Huta. Kiedyś tworząc Park Kulturowy Stare Miasto zainicjowaliśmy w samorządach ten kierunek, teraz czas na Nową Hutę. Na sesji będzie także sprawa alkoholu – raz jako zmiana uchwały o punktach sprzedaży alkoholu, dwa – jako Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Będzie też uchwała o zlokalizowaniu w Krakowie, w Podgórzu, obok kładki Bernatki pomnika Juliusza Leo, wielkiego prezydenta Wielkiego Krakowa.
 • Na sesji zajmiemy się sprawą ilości punktów sprzedaży alkoholu. Taką uchwałę podjęliśmy w lipcu 2015 roku, po długich konsultacjach społecznych i wnioskach dzielnic. Uchwała nieznacznie (o ok. 100) zmniejszała liczbę punktów sprzedaży i dzieliła te punkty na poszczególne dzielnice. Jednocześnie podjęliśmy rezolucję, w której rekomendowaliśmy naszym parlamentarzystom korektę ustawy, tak aby to samorządy miały w tym zakresie większe możliwości, także eliminowania tych punktów sprzedaży, które niosą społeczne zagrożenie. Niestety, mimo zaangażowania części posłów ustawa nie została przyjęta, a w międzyczasie okazało się, że liczba nowych chętnych na sprzedaż wyczerpała rezerwę, która pozwalała na bezproblemowe odnawianie koncesji. W tej sytuacji należy dokonać przywrócenia stanu sprzed korekty, bowiem brak zmian ustawowych i znacząco większa liczba nowych punktów sprzedaży spowodowała, że na koncesje muszą czekać dobrze funkcjonujące punkty sprzedaży alkoholu. Wydaje się też, że działania podjęte w 2014/2015 roku spowodowały zmniejszenie napięcia społecznego w tym zakresie. Ale równolegle Miasto musi zwiększyć monitoring punktów sprzedaży, a służby miejskie muszą szybko reagować na złe praktyki. Wskazane jest też zaktualizowanie konsultacji społecznych, bo choć nie są one obowiązkowe – dotychczas zawsze były w takiej sytuacji robione i prawdopodobnie potwierdzą polepszenie się sytuacji. Najważniejsze dla przywracania równowagi alkoholowej jest jednak nowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości, dająca samorządom możliwości eliminowania tych punktów, które niosą społeczne zagrożenie.
 • Już niedługo nowy budżet, projekt na 2017 rok. Szczegółów nie znamy, możemy się wiele spodziewać. Ze spraw dobrych – Kraków jest miastem, w którym wg wyliczeń rządowych najbardziej wzrósł dochód z PIT, o ponad 12%, przy średniej poniżej 10%. Taki wzrost powyżej średniej to niewątpliwy efekt akcji „Płać podatki w Krakowie”. Prowadzona od 5 lat akcja daje nadspodziewanie dobre rezultaty, znacząco lepsze niż w innych miastach i właśnie ten wykaz jest tego najlepszym dowodem. Jestem dumny, że mogłem się przyczynić do takiego wzrostu i jeszcze raz dziękuję urzędnikom, politykom, a przede wszystkim mieszkańcom, że na te działania odpowiedzieli wskazując Kraków jako miejsce płacenia podatku PIT. Ze spraw złych – będzie mniej pieniędzy ze zwrotu VAT, z użytkowania wieczystego i paru innych źródeł. Część zadań roku 2016 zostanie przeniesiona na 2017, bowiem zbyt późno można było wystartować z przetargami ze względu na zmieniające się centralnie zasady. To będzie trudny budżet, ale następny będzie bardzo trudny !
 • Ciekawą propozycję przedstawił ostatnio Pan Poseł Bogusław Sonik, proponując podjęcie w Krakowie działań sprawdzających oddawanie kamienic i stworzenie „Białej księgi reprywatyzacji” i powołania miejskiej komisji tym się zajmującej. Sprawa jest o tyle trudna, że w Krakowie sytuacja była zupełnie inna niż w Warszawie, tutaj decyzje o przekazaniu kamienic podejmowała administracja państwowa lub wymiar sprawiedliwości, więc Miasto nie ma możliwości kontrolowania tych instytucji. Jednocześnie Miasto sporo w tym zakresie robiło, choćby specjalny referat w Wydziale Skarbu, zajmujący się sprawdzaniem stanu formalnego kilkuset kamienic, o które starały się różne osoby. Kilkadziesiąt kamienic pozostało w zasobach miasta właśnie dzięki temu sprawdzaniu. Taki raport pewnie może zostać zrobiony, jednak żadna miejska komisja nie może kontrolować jednostek państwowych czy sądów.
 • Od jakiegoś czasu w mediach dość głośno jest o ewentualnej zmianie na stanowisku przewodniczącego rady miasta. Jak widać mimo wielu pytań, ja w tej dyskusji dotychczas starałem się nie uczestniczyć i nie wypowiadać się. Przyjdzie czas, to się spokojnie wypowiem.

Poprzedni Newsletter został przeczytany przez ponad tysiąc unikalnych czytelników. Cieszę się, że podjęta przeze mnie przed laty próba informowania mieszkańców o sprawach samorządu zainteresowała tak szerokie grono czytelników. To wielki zaszczyt dla mnie, że mój newsletter Państwo czytacie, czasem reagujecie, czasem wnosicie swoje pomysły. Serdecznie dziękuję !

 

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >