Newsletter – 4 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2017 r.

Pierwszy grudniowy newsletter, przed budżetem i po wewnętrznych platformerskich wyborach. Jak zawsze najpierw skrót, potem szczegóły:

Sprawy samorządowe:

 • W środę obszerna sesja RMK, wiele miejscowych planów i spraw budżetowych, ale i Program współpracy z NGO, program przeciwdziałania alkoholizmowi, nowelizacja parku kulturowego Stare Miasto, konsultacje statutów w zakresie spraw budżetu obywatelskiego.
 • Ważna nowelizacja Parku Kulturowego Stare Miasto.
 • Nowa i stara Strategia Rozwoju Krakowa.
 • Coraz gorętsza dyskusja nad zmianami w ordynacji wyborczej.
 • Ciekawe wyniki publikowanych przez GW badań społecznych, podobne do wyników Barometru.

Sprawy Platformerskie:

 • Po wewnętrznych wyborach – gratulacje, rozczarowania, oczekiwania i plany. Albo razem nam się uda, albo…
 • O programie samorządowym PO – O decentralizacji.
 • Mój mały sukcesik !

Sprawy samorządowe – rozwinięcie:

 • W najbliższą środę obszerna sesja Rady Miasta. Jak zawsze przed końcem roku sporo uchwał budżetowych  zmieniających w ostatniej chwili przeznaczenie środków. Mamy czytania kilku ważnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Tonie Wschód i Zachód, Azory, Łokietka. Mamy bardzo ważny projekt uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi, mamy projekt uchwały ws. miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, mamy wreszcie konieczne konsultacje ws. zmian statutów dzielnic w zakresie dostosowania statutów dzielnic do potrzeb budżetu obywatelskiego, mamy modyfikację regulaminu udzielania stypendiów twórczych, mamy nowe pomniki przyrody, mamy ustalenia godzin otwarcia aptek, mamy projekt nowelizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji. Mamy wreszcie pierwsze czytanie nowelizacji Parku Kulturowego i pierwsze podejście do Strategii Rozwoju Krakowa.
 • Jednym z ważniejszych punktów programu sesji jest nowelizacja uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto, parku kulturowego uchwalonego w 2010 roku jednym głosem przewagi jako pierwszego w Polsce. Nowelizacja uchwały z 2010 r. jest umotywowana potrzebą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto uległy natężeniu, a do tej pory nie zostały uregulowane. Dotyczy to m.in.: emisji światła, obrazów i dźwięków przestrzeni publicznej, podświetlania okien, świadczenia usług przewozowych oraz wypożyczania pojazdów, reklamowania poprzez noszenie kostiumów i przebrań, stosowania reklam sprzecznych z moralnością publiczną. Tego rodzaju aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką, zakłócając krajobraz kulturowy historycznego centrum Krakowa, który stanowi dobro chronione. I znów jako pierwsi w Polsce chcemy wykorzystać park kulturowy do ochrony szeroko pojętej estetyki miasta. Próbujemy, jak się uda, pewnie za nami pójdą inni.
 • Jednym z najważniejszych punktów programu sesji są sprawy Strategii Rozwoju Krakowa. Jak już kiedyś pisałem, poprzednia Strategia Rozwoju Krakowa, uchwalona w 2005 roku zakładała mocne działania metropolitalne Krakowa. To w tamtej strategii założyliśmy i zrobiliśmy wielkie inwestycje: Centrum Kongresowe, Halę Sportowo-Widowiskową, Ekospalarnię, nowe linie tramwajowe i nowe wielkie połączenia drogowe. To w tamtej strategii założyliśmy i doprowadziliśmy do ściągnięcia do Krakowa wiele innowacyjnych podmiotów gospodarczych i staliśmy się europejską stolicą firm outsourcingowych. To w tamtej strategii założyliśmy i zrobiliśmy znaczące działania w zakresie kultury (festiwale, nowe inwestycje kulturowe, zaangażowanie mieszkańców w kulturę), ale i zmieniliśmy kierunki i źródła ruchu turystycznego. Wydaje się, że Kraków 2005 a Kraków 2017 to zdecydowanie lepsza, nowocześniejsza, bardziej przystająca do potrzeb mieszkańców europejska metropolia. Przed nami nowa Strategia Rozwoju Krakowa, strategia na następne kilkanaście lat.
 • Gazeta Wyborcza opublikowała przekrojowe badania społeczne Krakowa, ale i wielu innych miast w Polsce. Przyjdzie czas na szczegółowy komentarz. Jednak trzeba jednoznacznie powiedzieć, że choć badania GW były robione w oparciu o badanie ponad 800 losowych respondentów w Krakowie, to jednak wyniki są bardzo podobne do wyników naszego badania społecznego Barometr Krakowski, w którym losowo po adresach (więc dotyczy to tylko mieszkających w Krakowie) badamy 1500 do 2500 respondentów. Badania GW są więc dla Krakowa bardzo reprezentatywne.
 • Wiele mówi się o nowej ordynacji wyborczej w polskich samorządach. Dla nas w Krakowie oznaczać to może, że dość znacznie zmienią się okręgi wyborcze do Rady Miasta. Zakładając, że okręgi będą 3-5 mandatowe i że dzielnice mogące być samodzielnymi okręgami takimi będą – oznacza to 11-13 okręgów z 3-5 mandatów. Wiele się zmieni, powstaną pewnie nowe okręgi, niektóre dzielnice staną się samodzielnymi okręgami. Będzie potężne zamieszanie. Jednak od lat stosuje się i w Polsce i w Krakowie zasada, że kto zmienia okręgi – sam na tym mocno traci. Tak będzie i teraz…

Sprawy Platformerskie:

 • Trochę o Platformerskim programie samorządowym, który miałem zaszczyt współtworzyć. Tym razem o decentralizacji: „Jesteśmy przekonani, że obywatelom trzeba oddać jak najwięcej władzy na każdym szczeblu. Wprowadzimy obowiązek powoływania rad dzielnic, osiedli i sołectw w każdej miejscowości, w której jeszcze ich nie ma. Damy tym radom więcej władzy, tak, żeby obywatele chcieli angażować się w ich działalność. Równolegle wprowadzimy wybór starosty przez mieszkańców powiatu, w głosowaniu bezpośrednim – tak jak dziś wybiera się wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uważamy, że społeczność powiatu ma prawo bezpośrednio decydować o wyborze osoby zarządzającej lokalną wspólnotą. Upowszechnimy i wzmocnimy finansowo fundusz sołecki w gminach wiejskich. W miastach wprowadzimy  obowiązkowe stosowanie budżetu obywatelskiego. Będziemy propagować i wdrażać na możliwie jak największą skalę inne działania obywatelskie, takie jak obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Wzmocnimy także instytucję referendum gminnego, żeby zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu wspólnotą i decydowaniu o istotnych dla nich sprawach. Jednym z pomysłów jest organizowanie referendów w sprawie najważniejszych projektów inwestycyjnych. Przykładowo, obywatele powinni móc zadecydować, czy w ich mieście nacisk będzie położony na rozbudowę ulic, czy może na większe inwestycje w transport publiczny – bo nie zawsze można realizować te dwa priorytety równocześnie.”
 • Jesteśmy świeżutko po wewnętrznych wyborach w Platformie Obywatelskiej. Do regionu, po wycofaniu się Józka Lassoty pozostał jeden kandydat – Olek Miszalski i został Przewodniczącym Małopolskiej PO. Gratulujemy, życzymy sukcesów i oczekujemy realizacji wspólnych działań w Radzie Regionu i w Zarządzie Regionu. Nowy Przewodniczący musi spowodować większą konsolidację PO w regionie i nawiązanie walki o samorząd wojewódzki. Do powiatu, po wycofaniu się Szczęsnego Filipiaka i Kuby Koska, startował tylko Dominik Jaśkowiec i został Przewodniczącym Krakowskiej PO. Gratulacje, ale i oczekiwanie, że wspólnie, wszystkie środowiska, będą reprezentowane w Zarządzie Krakowskim, że wspólnie doprowadzimy do pełnej współpracy środowisk, że stworzymy wspólnie koalicję, która wygra krakowski samorząd. To wielkie zadanie nowych przewodniczących, mogą temu sprostać, kiedy będą mieli naszą pomoc, ale i kiedy my będziemy widzieli ich chęć naszego wspólnego działania. Panowie, gratulujemy i do pracy…
 • W zasadzie jedynymi wyborami z niewiadomą były wybory tzw. superdelegatów, czyli delegatów do regionu i do centrum. Startowało kilkunastu, miejsc było 5, były próby uzgodnienia zasad wyboru, ale de facto tutaj nie udało się uzgodnić zasad. Zostałem wybrany jako superdelegat, z największą liczbą głosów. I to jest taki mały mój sukcesik, dziękuję wszystkim głosującym. Wiecie, że będę się starał…

Zapraszam wszystkich zainteresowanych programem gospodarczym PO na spotkanie z jednym z współtwórców tego programu – Panem Prof. Andrzejem Rzońcą. Czwartek 7 grudnia, godz. 17:30 w siedzibie Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych pl. Wolnica 7, Kraków (I piętro). Będzie ciekawie, zapraszamy !

 

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >