Newsletter – 3 października 2016

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016 r.

Witam jak co tydzień, dziękuję czytelnikom i zapraszam na Newsletter, najpierw skrót, potem szczegóły:

W sprawach samorządu Krakowa najważniejsze sprawy w skrócie to:

 • Ostatnia sesja RMK, wiele dziesiątek spraw planistycznych, w tym problem z zielonym mega-planem, podatek od środków transportu, walka o środki na czytelnictwo, uchwała kierunkowa ws. Dłubni.
 • Podsumowanie znakomitej wynikowo akcji „Płać podatki w Krakowie”, ponad 17 tysięcy nowych podatników i ponad 35 mln zł dodatkowych środków.
 • Pokazanie założeń projektu Krakowskiej Karty Mieszkańca, entuzjazm, emocje i nieporozumienia.
 • Antysmogowe zwycięstwo sądowe.
 • Święta 25-lecia Dzielnic samorządowych Krakowa ciąg dalszy.

W sprawach krakowskiej Platformy najważniejsza sprawa to:

 • Konwencja Programowa Platformy Obywatelskiej w Gdańsku.
 • Praca zespołów programowych Krakowskiego Centrum Programowego.

I szczegółowe informacje z krakowskiego samorządu:

 • W środę 28 września odbyła się ważna i obszerna sesja Rady Miasta. Punkt po punkcie (w sumie prawie 50 punktów) rozpatrzyliśmy zastrzeżenia i przyjęliśmy rozstrzygnięcia w sprawie 2 planów (Ruczaj i Młynówka-Grottgera). Jest też dobra wiadomość – jest rozstrzygnięcie WSA w Poznaniu w podobnej sprawie, uznające za zgodne z prawem podejmowanie wielu rozstrzygnięć w jednej uchwale. Odbyliśmy pierwsze czytanie bardzo interesującego, ale i bardzo kontrowersyjnego projektu planu rozproszonego chroniącego wiele obszarów zielonych w Krakowie. Osobiście widzę w tym szansę na ochronę wielu (215) miejsc, które w studium są zabezpieczone do ochrony, ale jeżeli będą tam decyzje wzizt to pewnie będą niezgodne ze studium i teren zostanie zabudowany. Diabeł tkwi w szczegółach, ale generalnie to dobry pomysł. Przyjęliśmy podatek od środków transportu z moim wnioskiem o preferencje dla ekologicznego transportu. Przyjęliśmy rezolucję o  traktowaniu Krakowa na równi z mniejszymi miastami we wspieraniu czytelnictwa. Wreszcie przyjęliśmy uchwałę kierunkową ws. stworzenia Parku Dłubnia w Nowej Hucie.
 • W poniedziałek 26 września zaprezentowaliśmy wyniki corocznej akcji „Płać podatki w Krakowie”. Te wyniki są imponujące,  zdecydowanie lepsze niż w innych miastach. Przybyło nam 17,551 nowych podatników, a to daje do budżetu ponad 35 mln zł. Akcję tę prowadzimy od 5 lat i to właśnie nasza wytrwałość w komunikowaniu i informowaniu przełożyła się na takie wyniki. Dziękuję za to mieszkańcom, którzy zdecydowali się na zmianę miejsca opodatkowania, dziękuję urzędnikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Jesteśmy dumni i zadowoleni, ale nie ustajemy w działaniach tylko idziemy dalej. Więcej informacji o akcji znajdą Państwo tutaj.
 • Kontynuacją akcji „Płać podatki w Krakowie” ma być stosowana już w wielu miastach Polski, ale na nieco innych zasadach niż tam, Krakowska Karta Mieszkańca (KKM). Założenia tego projektu przedstawił Wiceprezydent Andrzej Kulig. W pierwszym etapie dla wszystkich osób płacących podatki w Krakowie, którzy zgłoszą to do służb UMK, zostanie wydana karta lub znacznik na Krakowskiej Karcie Miejskiej i zostaną przyjęte dwie taryfy biletowe, dla płacących w Krakowie podatek i dla niepłacących. Niepłacący w Krakowie podatek będą za bilety Krakowskiej Komunikacji Publicznej płacić nieco drożej od osób rozliczających swój PIT w naszym mieście. Przy okazji chcę podziękować wszystkim, którzy w tej sprawie się zaangażowali i wyjaśnić też kilka nieporozumień, które powstały wokół KKM. Krakowska Karta Mieszkańca utrzyma wszystkie, podkreślam wszystkie, dotychczas stosowane przez Miasto ulgi. Nigdy nie było zamiaru rezygnacji  z jakichkolwiek ulg, czy to dotyczących kosztów zwykłych biletów abonamentowych, czy biletów ulgowych. Wręcz przeciwnie, KKM może wprowadzać dodatkowe, dotychczas niestosowane, ulgi. Drugim nieporozumieniem jest obawa, że KKM może spowodować, że mieszkańcy gmin ościennych zdecydują się przez to na wybór samochodów jako codziennego środka komunikacji. Wyjaśniam – ta różnica będzie po prostu zbyt mała, aby opłacało się przesiąść na własny środek transportu mieszkańcom ościennych gmin. Koszt paliwa i eksploatacji własnych samochodów nadal w porównaniu z miejskimi środkami transportu będzie znacznie wyższy. I trzecie – KKM, w niedalekiej przyszłości, będzie rozszerzana, także na inne usługi (np. opłaty za parkowanie jak pozwoli na to prawo, opłaty za różne usługi i serwisy miejskie), w tym także na usługi komercyjne, jak to jest obecnie stosowane w Krakowskiej Karcie Rodzinnej i w wielu innych miastach. W Krakowie mieszka ponad 100 tysięcy osób tu niepłacących podatku i gdyby to się zmieniło, to do budżetu trafiłaby znaczna, bardzo znaczna kwota. Co z tą kwotą będziemy robić – to już odrębna dyskusja. Na pewno jej nie zmarnujemy i mogę zapewnić, że  transport publiczny znacznie na tym zyska.
 • Wszyscy słyszeli o rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargi na uchwałę antysmogową. To bardzo ważna i dobra  wiadomość. Sąd uznał, że Miasto i Województwo miało prawo podjąć takie działania dążąc do poprawy jakości życia ogółu społeczeństwa. Ten wyrok to precedens, pokazujący publicznie jak ważna jest sprawa likwidacji nieekologicznych palenisk, mających kluczowy wpływ na jakość powietrza w Krakowie a tym samym na życie i zdrowie mieszkańców miasta. Pomimo, że z pewnością nie jest to koniec batalii i musimy się liczyć z dalszymi odwołaniami od wyroku, to jesteśmy dobrej myśli. Działania antysmogowe zyskały poważne wsparcie, o czym pisałem tutaj.
 • W sobotę odbyło się święto dzielnic samorządowych Miasta Krakowa. Dziękujemy samorządowcom dzielnic, organizatorom i wszystkim zaangażowanym za przygotowanie i przeprowadzenie tych działań. Równolegle z tymi uroczystościami trwają pracę nad przyszłością dzielnic, odbywają się konferencje programowe, w ramach Barometru Krakowskiego dostaniemy opinie mieszkańców, dokonywana jest profesjonalna ewaluacja dzielnic prowadzona przez Wydział Socjologii UJ. Efektem mają być rekomendacje dla władz miasta i parlamentarzystów w sprawie rozwoju jednostek pomocniczych w Polsce i dzielnic samorządowych w Krakowie. Po 25 latach funkcjonowania rozmowa o przyszłości jest potrzebna.

I sprawy Platformerskie, dla członków i sympatyków PO:

 • W niedzielę 2 października w Gdańsku odbyła się Konwencja Programowa Platformy Obywatelskiej. To podsumowanie dłuższego okresu przygotowań, lokalnych i regionalnych konwencji, także tej krakowskiej, znakomitej o ekologii i turystyce.
 • Powoli podsumowywane są prace zespołów programowych Krakowskiego Centrum Programowego PO w Krakowie. Uczestniczyłem w pracach kilku zespołów, bardzo sobie cenię tę pracę i zaangażowanie wszystkich uczestników. Choć czasem dyskusje były jednostronne, to jednak główne ustalenia pokazują bardzo interesującą, wielce przyszłościową wizję Krakowa, wizję metropolii europejskiej, przyjaznej i atrakcyjnej.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >