Newsletter – 27 listopada 2017

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017 r.

Cotygodniowy newsletter, krakowskie sprawy samorządowe i platformerskie. Najpierw skrót wiadomości:

Sprawy samorządowe:

 • Po sesji, pierwsze czytanie budżetu, zdjęcie uchwały o miejscach postojowych, kluczowa uchwała o strefie, pierwsze czytanie budżetu, rezolucja o połączeniu lotniczym ze Stambułem.
 • Pierwsze czytanie budżetu, trudnego budżetu rozwoju.
 • Kluczowe zmiany w strefie płatnego parkowania i moje ważne poprawki.

Sprawy platformerskie:

 • Przed wewnętrznymi wyborami, kluczowa realna reprezentatywność środowisk.
 • O programie samorządowym PO, tym razem o zasadniczych zmianach w finansowaniu samorządów.
 • Wspólnie do wyborów, jak w Warszawie tak w całej Polsce.
 • Nowe władze 2. Koła Gospodarczego, mojego koła.

Pełne informacje samorządowe:

 • W środę na dużej sesji Rady Miasta odbyło się pierwsze czytanie budżetu (o tym w następnym punkcie), przyjęliśmy kluczową uchwałę o nowych zasadach parkowania w strefie (i to też w osobnym punkcie). Ale też przyjęliśmy rezolucję o próbie połączenia lotniczego Krakowa i Stambułu, otwierającego nasze relacje z Bliskim i Dalekim Wschodem. Zdjęty został projekt uchwały w sprawie parametrów postojowych dla różnych obiektów. Jest to co prawda uchwała kierunkowa, ale skutecznie stosowana w jednostkach miejskich. Propozycja znacznego zmniejszenia wskaźników parkowania przed obiektami handlowymi i biurowymi była kontrowersyjna i dlatego projekt został zdjęty z porządku obrad. Było też prawie 200 uchwał ws. stwierdzenia przekształcenia szkół.
 • Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem mieliśmy prezentację projektu budżetu. Gdyby trzeba było scharakteryzować to jednym zdaniem to jest to budżet trudnego rozwoju. Rozwoju bo mamy najwyższe nakłady na inwestycje i rozwój miasta, a trudnego rozwoju, bo mimo wielkich inwestycji ten budżet wymaga sporych zmian i wiąże się z tym spore ryzyko, na które mamy ograniczony wpływ. Najważniejsze parametry tego budżetu są imponujące. Na 2018 planujemy największe dochody, mamy bardzo dużo środków zewnętrznych, z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł. To wielkie plusy tego budżetu. Planujemy też największe od lat inwestycje, w tym inwestycje lokalne, tzw programowe. Inwestycje to wielka szansa na rozwój. Nowe drogi, ulice i trasy drogowe i tramwajowe, nowe ścieżki rowerowe, nowe szkoły, przedszkola i domy kultury, to rozwój Miasta. Największym problemem tego budżetu (i lat następnych) jest ryzyko finansowe, związane z sytuacją zewnętrzną, na którą mamy niewielki wpływ. Kiedy wzrośnie oprocentowanie kredytów – nasze bezpieczne zadłużenie, obecnie bardzo tanie – znacząco wzrośnie. Wzrosnąć mogą w sposób nieplanowany koszty działania miasta, przecież szykowane są nowe ustawy nakładające na samorządy dodatkowe wydatki. Łatwo nie będzie. Nie mając wpływu – możemy się tylko zabezpieczyć przed tym ryzykiem. Trudny budżet rozwoju Krakowa przed nami. Przed nami poprawki i głosowanie 20 grudnia.
 • Przyjęliśmy wreszcie nowe zasady parkowania w strefie. Zaproponowałem i zostało to zdecydowaną większością Rady przyjęte, aby abonamenty ulgowe (mieszkańca) były wydawane tylko osobom mieszkającym i płacącym podatek w Krakowie. Przyjęte też zostało, że abonamenty ulgowe są przyznawane na zasadzie maksymalnie 1 osoba to 1 abonament i w dowodzie rejestracyjnym musi być wpisany adres ze strefy. Powinno to ukrócić znaczną część wyłudzeń abonamentów, ale i zwiększyć (choć tu na cuda nie liczę) liczbę osób płacących podatek w Krakowie. Konsekwentnie stosujemy zasadę, że mieszkańcem jest podatnik i dla takich osób, lojalnych wobec Krakowa będziemy stosowali różne udogodnienia.

Sprawy Platformerskie:

 • Wybory wewnętrzne w PO wkraczają w kluczowy okres. W najbliższą sobotę, 2 grudnia, w godz 10-18 w lokalu krakowskiej PO (Kraków, ul. Karmelicka 32), po przejściu przez pierwszy budynek i wejściu do drugiego, na pierwszym piętrze będzie urna i tam głosujemy, oczywiście tylko płacący składki. Ale ważniejsze niż technika są zasady merytoryczne i polityczne wyborów. Dotychczas zdarzało się, że w wielu działaniach uczestniczyła stosunkowo mała grupa członków PO, a nagle podczas wyborów okazywało się, że głosujących jest mnóstwo i to zupełnie nieznanych osób. I oni, realnie nieznani, wygrywali wybory. A potem czekaliśmy na quorum, bo przecież ci wybrańcy olewali uczestnictwo. Nasze 2. Koło Gospodarcze PO, bardzo aktywne w działaniach programowych, w działaniach Klubów Obywatelskich, mniej aktywne w zbieraniu podpisów, ale na pewno jedno z aktywniejszych kół PO w Krakowie, miało dotychczas 1 członka zarządu powiatowego PO i tyle. A koła zupełnie nie aktywne miały po kilka osób, zresztą w znacznej mierze nieobecnych na spotkaniach. Jeżeli miałoby się to powtórzyć to będzie sygnałem dla wielu, że nic się nie zmieniło. Reprezentatywność, proporcjonalna do aktywności jest kluczem do wspólnego odpowiadania i uczestnictwa we wspólnej Platformie. 
 • Kolejny ważny element ogólnopolskiego Programu Samorządowego PO, który miałem zaszczyt współtworzyć – dziś o zasadniczych zmianach w finansowaniu samorządów: „Więcej zadań i kompetencji wymaga większych środków do dyspozycji samorządów terytorialnych. Dlatego radykalnie zwiększymy dochody własne gmin, powiatów i województw. Proponujemy rozwiązanie proste i skuteczne: pieniądze z podatków zostaną tam, gdzie żyją obywatele, którzy je płacą. Proponujemy, żeby całość dochodów z PiT (podatek od dochodów osób fizycznych) oraz całość dochodów z CIT (podatek od dochodów firm) pozostawała na szczeblu samorządowym. Chcemy, żeby samorząd decydował nie tylko jak wydawać pieniądze podatników, ale też, czy wszystkie je wydać, czy może zwrócić ich część mieszkańcom, podnosząc im kwotę wolną od podatku. Samorządy będą mogły ze sobą konkurować nie stawkami PIT, a kwotą wolną od podatku – na czym najbardziej skorzystają mieszkańcy o niewielkich dochodach. Równolegle stworzymy fundusz solidarnościowy, który zagwarantuje bezpieczeństwo finansowe słabszym samorządom. Transfery solidarnościowe będą finansowane z budżetu centralnego (w oparciu o wpływu z VAT), ale też z podatków płaconych lokalnie w najlepiej rozwiniętych częściach kraju. Dodatkowo wzmocnimy finansowo samorządy gminne i powiatowe, przekazując im nieruchomości skarbu państwa, dziś we władaniu agencji i instytucji rządowych, obsadzonych partyjnymi nominatami. Wolimy, żeby tym majątkiem zarządzał samorząd, który wspólnie wybieramy i regularnie rozliczamy”
 • Poprzedni tydzień upłynął pod znakiem Warszawskiego Porozumienia, czyli ustalenia wspólnego kandydata PO i .N na stanowisko Prezydenta Stolicy. Ale też i w mediach pokazały się sondaże, zdecydowanie pokazujące, że w Krakowie Prezydent Jacek Majchrowski ma zdecydowanie największe szanse na bycie prezydentem naszego miasta w następnej kadencji. Musi się więc udać wspólna lista do Rady Miasta, która wg wstępnych sondaży miałaby miażdżącą przewagę nad PiS w Krakowie. Nasz prezydent i nasza Rada Miasta to dobra polityczna perspektywa!
 • Moje macierzyste 2. Koło Gospodarcze, liczące ok. 40 członków, przy stosunkowo dobrej, 22-osobowej frekwencji wybrało nowe władze Koła. Szefem naszego Koła został Jacek Niedźwiecki, twórca Klubów Obywatelskich w Polsce, vice zostali Wojtek Przeździecki i Bogusław Kośmider, Sekretarzem Krzychu Chutkiewicz, skarbnikiem Krzysiek Jakubowski. Do Rady Powiatu chcemy delegować 4 osoby: Marcina Mleczkę, Andrzeja Balickiego, Krzyśka Radwana, Wojtka Przeździeckiego. Do zarządu powiatu – Bogusława Kośmidera i Wojtka Przeździeckiego, do Zarządu Regionu Jacka Niedźwieckiego i Józka Lassotę, na superdelegata Bogusława Kośmidera. Takie są nasze plany, adekwatne do naszej aktywności i uczestnictwa w działaniach PO w Krakowie, Małopolsce i w Polsce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >