Newsletter – 26 lutego 2018

Ostatnia aktualizacja: 26.02.2018 r.

Kolejny newsletter, po feryjnej przerwie – zapraszam. Jak zawsze sprawy samorządowe i platformerskie, jak zawsze najpierw skrót, potem rozwinięcie. Zaczynamy:

Sprawy samorządowe:

 • Pierwsza po przerwie sesja Rady Miasta Krakowa, w niej sprawy rewitalizacji, zmiany budżetowe, przystąpienie i uchwalenie miejscowych planów, może być ciekawie. 
 • Duży problem z przyszłymi okręgami wyborczymi.
 • Juliusz Leo wielkim prezydentem był – pomnik, konferencja, ważne przesłanie i kontynuacja.

Sprawy platformerskie:

 • Ważne posiedzenie Rady Krajowej PO, #TakDlaEuropy.
 • Razem czy osobno, czyli jak wygrać albo jak przegrać.

Sprawy samorządowe w pełnym zakresie:

 • W środę pierwsza po przerwie feryjnej sesja Rady Miasta Krakowa. Wnosimy o uznanie za ochronne  lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych; lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VIII Dębniki; lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, a użytkowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. To kolejny, obok miejscowych planów sposób ochrony tych obszarów. Mamy kilka ważnych uchwał budżetowych, w tym przyjmujących rozliczenie VAT, rozliczenie wolnych środków z ubiegłego roku. Przystępujemy do sporządzania kolejnych planów: Zwierzyniec, Mistrzejowice Północ, chcemy uchwalić kolejne: Bronowice-Stelamachów i Kolna Obszar Łąkowy. Zmieniamy Miejski Program Rewitalizacji. Być może porozmawiamy o planie pracy, ale i o zmianach w komisjach.
 • Do końca marca musimy określić okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta. Niestety, okręgi z poprzednich wyborów praktycznie pozostać nie mogą, znacząco bowiem zwiększyła się liczba wyborców w Podgórzu, a to oznacza de facto konieczność zmian praktycznie wszystkiego poza Nową Hutą (acz to też jest możliwe do zmiany, choć zupełnie niekonieczne). Wariantów jest kilka, w tym przyjęcie okręgów wg wersji z 2010 roku lub zupełna zmiana. Będzie ciekawie…
 • We wtorek 21 lutego został odsłonięty w Krakowie, na Podgórzu, obok kładki Bernatki pomnik wielkiego, jednego z największych prezydentów Krakowa – Prezydenta Juliusza Lea. Jego wielkość mierzy się najważniejszym dokonaniem – stworzeniem, jeszcze przed I wojną światową – Wielkiego Krakowa. Kraków wtedy z miasta nieco ponad 100-tysięcznego stał się ponad 200-tysięczną europejską metropolią. Jedną decyzją, choć powstającą w pocie czoła i w wielkich dyskusjach – Kraków z powierzchni 7 km kw. stał się miastem o powierzchni prawie 50 km kw. Staliśmy się, dzięki Juliszowi Leo, europejską metropolią, miastem liczącym się w całej Europie. A przecież było i połączenie Krakowa z Podgórzem, a przecież było przejęcie Wawelu z rąd austriackiego wojska, a przecież była przebudowa Rudawy, a przecież była regulacja brzegów Wisły, a przecież była budowa wodociągów i kanalizacji, a przecież były nowe linie tramwajowe, a przecież była budowa nowego mostu, a przecież były też nowa elektrownia i uporządkowanie miejskich finansów, wręcz znaczące ich zwiększenie. Wielkie zasługi miał Prezydent Juliusz Leo i dobrze, że będzie miał swój pomnik w Krakowie. Ale mniej znane są problemy Prezydenta Juliusza Leo z ówczesną Radą Miejską, z ówczesnymi mediami. Procesowi tworzenia Wielkiego Krakowa towarzyszył ogromny opór mieszkańców i urzędników, a także ówczesnych mediów. Atakowano Prezydenta Leo, atakowano Jego upór, podejrzewano o niecne działania. Zawistnicy z kolei wypominali, że zanadto dba o swój majątek. Istotnie, w trakcie prezydentury kupił dwie położone na peryferiach posiadłości – dworek przy ul. Puszkarskiej w Bonarce oraz dworek z folwarkiem przy ul. Lubostroń w Kobierzynie. Była to typowa lokata kapitału i trudno było z tego czynić zarzut. Po obu dworkach nie ma dziś śladu, ale ówcześni podejrzewali, że całe połączenie Krakowa z Podgórzem jest po to, aby wartość tych nabytych nieruchomości wzrosła. Patrząc w przyszłość – kontynuujemy za Prezydenta Lea koncept Wielkiego Krakowa, kontynuujemy wielkie zmiany i mamy wielu krytyków takich działań. Tak było za Lea, tak jest i teraz…

Sprawy platformerskie:

 • W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Krajowej, z hasłem przewodnim #TakDlaEuropy. Obecnie zdecydowana większość Polaków jest za udziałem Polski w Unii Europejskiej, a z drugiej strony mniej lub bardziej konfliktujemy się z coraz większą liczbą państw UE. Ta sytuacja i konflikty i zagrożenia wobec UE powodują, że tworzy się Unia Europejska dwóch prędkości. Ta większa prędkość to kraje strefy Euro, w pełni stosujące się do reguł, ta druga prędkość to kraje spoza strefy Euro, różnie pojmujące wspólne reguły UE. Przed nami nowy budżet UE, nowe wyzwania i wyzwanie najważniejsze. Pomysł zaprezentowany na tej konwencji – #TakDlaEuropy to przyśpieszenie dojścia do Euro. Wiem, że większość jest w Polsce przeciw Euro, wiem, że większość boi się wzrostu cen i problemów w związku z wejściem w strefę Euro. Ale rzeczywiście, jeżeli chcemy być w rdzeniu Europy, tej zachodniej Europy o której przez lata marzyliśmy – to wejście w Euro jest niezbędne. Jesteśmy za byciem w tej Europie i powinniśmy zrobić wszystko, aby to się udało. #TakDlaEuropy
 • Trwa lokalna dyskusja, jak podejść do wyborów samorządowych. Są różne opcje. Jedna skrajna, aby iść samodzielnie z własnym kandydatem do wyborów, a po pierwszej turze wesprzeć kandydata najbardziej nam odpowiadającego. Ale przecież może okazać się, że taki kandydat przede wszystkim zachęci naszych wyborców do głosowania za sobą ponad głowami polityków. Na dodatek taki układ może dać w wyborach do Rady Miasta zdecydowaną przewagę jednemu, nie naszemu, ugrupowaniu. Proszę pamiętać, że w wyborach do Sejmu ugrupowanie mające 37% otrzymało 55% miejsc w parlamencie, w wyborach do krakowskiej Rady Miasta taki wynik może być jeszcze większy.To oznacza dla ewentualnego zwycięzcy konflikt z większością w Radzie. Drugie skrajne podejście, mnie osobiście najbliższe, to pójście razem, na wspólnej liście, ze wspólnym kandydatem na prezydenta. Taki układ maksymalizuje  możliwość zwycięstwa naszego wspólnego kandydata, ale przede wszystkim maksymalizuje nasz „uzysk” w Radzie Miasta, mamy po prostu znaczącą większość. Minus to zdecydowanie większe trudności w układaniu list, w ustalaniu wspólnego programu, w utrzymaniu wewnętrznej tożsamości i różnorodności politycznej środowisk. Oczywiście, jest też możliwy wariant pośredni. Idziemy osobno do Rady Miasta, a popieramy jednego kandydata. Plus to utrzymanie różnorodności, ważnej dla wyborcy. Minus to że możemy w wyborach do Rady Miasta przegrać a nasz wspólny zwycięski kandydat ma totalny konflikt w Radzie Miasta. Decyzję o tym jak pójść – razem czy osobno – powinniśmy wspólnie podjąć po ustaleniu okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta. Bezwzględnie trzeba przeprowadzić badania z podziałem na okręgi i wtedy wyjdzie, co jest bardziej opłacalne. I wtedy nie powinno być dyskusji. Jednak warunkiem dobrego dojścia do takiej dobrej pozycji wyjściowej jest możliwe jedynie wtedy, kiedy dotrzymamy wspólnie do końca kadencji, kiedy wspólnie – koalicja i prezydent – pokażemy co nam udało się zrobić, kiedy dokończymy nasze sztandarowe projekty, choćby projekt Karty Krakowskiej. Jeżeli tego się nie uda, kiedy stracimy większość, to nie uda nam się pokazać pozytywnych efektów naszych działań. Część z nich zostanie przejętych przez zwycięzców, część zostanie skasowana. Taki mamy dylemat, takie mamy śmiertelne zagrożenie, taką mamy wielką szansę i nadzieję. Kiedyś zostaniemy z tego, jak zadziałaliśmy, jakie decyzje podjęliśmy, rozliczeni, przede wszystkim przez wyborców, ale i naszych członków i sympatyków. Jest szansa, ale i wielkie zagrożenie. Działajmy !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >