Newsletter – 26 czerwca 2017

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017 r.

Kolejny newsletter, sprawy samorządowe i platformerskie, najpierw skrót:

Sprawy samorządowe:

 • Przed nami kilka ważnych sesji: zwykła, ale z pierwszym czytaniem absolutorium, absolutoryjna, z głosowaniem w tej sprawie oraz nadzwyczajna w sprawach edukacyjnych.
 • O wykonaniu budżetu, o absolutorium z wykonania budżetu.
 • O nadzwyczajnej sesji ws edukcyjnych.
 • O inwestycjach i remontach.
 • Rozpoczynamy dyskusję o zmianach muzealnych – Muzeum Kraków?

Sprawy platformerskie:

 • Posiedzenie zarządu Krakowskiej PO.
 • Rada Krajowa i start do przygotowań do wyborów samorządowych.
 • Lipcowy piknik 30 czerwca.

Rozwinięcie spraw samorządowych:

 • W najbliższym tygodniu trzy ważne sesje. W środę 28 czerwca dwie ważne sesje – zwykła z czytaniem spraw wykonania budżetu i nadzwyczajna – głosowanie ws absolutorium.  Będzie pewnie w tym tygodniu, lub na początku następnego – nadzwyczajna sesja edukacyjna. Kilka słów o sesji zwykłej. Oprócz pierwszego czytania spraw absolutoryjnych, oceny sprawozdania finansowego mamy kilka istotnych spraw. Ważna, dotycząca tzw. darmowych (albo raczej już niedarmowych) biletów dla grup w związku z ważnymi imprezami uchwała wiążąca inny sposób wspierania takich imprez, uwzględniająca konieczności wynikające z centralizacji VAT. Wydaje się, że to dobry pomysł Łukasza Słoniowskiego. Mamy pierwsze czytanie uchwały modyfikującej zasady funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto. Pamiętam pierwsze uchwalenie i wielkie kontrowersje z tym związane, pamiętam determinację i uchwalenie Parku Kulturowego przewagą jednego głosu. Teraz pewnie też będzie kontrowersyjnie. Mamy pierwsze czytanie Programu Rozwoju Kultury, programu niesłychanie dla Krakowa ważnego, mamy rozstrzyganie spraw planu na Kurdwanowie.
 • Będziemy dyskutować o wykonaniu budżetu za 2016 rok. Generalna konkluzja to że było nieźle, dobre wykonanie dochodów w różnych dziedzinach, świadczące o aktywnej polityce miasta, niezłe wydatków choć tu ogólnopolski problem z wykonaniem inwestycji. Ale jak się zmienia centralnie rządowo reguły i czeka z tym do sierpnia to nie może być inaczej. Słabiej było z kasowym wykonaniem części zadań, planowo wzrósł dług choć zmniejszył się deficyt. Widać jednak symptomy trudniejszych czasów. Jeżeli zostaną wdrożone, planowane przez władzę centralną zmiany w zakresie PIT, CIT , podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego to krok po kroku będą się zmniejszały dochody samorządów, w tym Krakowa. Trzeba się więc na to przygotowywać, maksymalizując w różnych kierunkach bazę podatkową, odpowiednio zarządzać długiem i pozyskiwaniem środków z UE. Jeżeli do tego dołączyć wdrażane zmiany w zakresie Regionalnych Izb Obrachunkowych i umożliwianie im kontroli nie tylko zgodności z prawem, ale i uznaniowe patrzenie na gospodarność samorządów, z możliwymi bardzo ostrymi restrykcjami, to samorząd jawi się w przyszłości jako miejsce mocno ryzykowne. Budżet Krakowa jest za 2016 rok dobrze wykonany, zdecydowanie więcej jest plusów niż minusów, wydaje się więc, że absolutorium jest nie zagrożone.
 • W związku z wieloma kontrowersjami w sprawach edukacyjnych sygnalizowane jest zwołanie w końcówce tego albo na początku przyszłego tygodnia sesji nadzwyczajnej poświęconej wytłumaczeniu dlaczego miały miejsce kontrowersyjne sprawy. Rzecz dotyczy braku rozstrzygnięć konkursów, gdzie startowali, często jako jedyni, dotychczasowi dyrektorzy, mający bardzo dobrą ocenę swoich działań zarówno od strony władz oświatowych, jak i rodziców, związków zawodowych czy uczniów. I tacy dyrektorzy nie uzyskiwali większości w konkursie. Przy okazji ponownie dementuję poprzednie zastrzeżenia wobec efektów konkursu w ZSOI nr 7. Co prawda dyrektor startujący miał wynik 6 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący, 1 nieważny, co prawda mieliśmy wyroki WSA ustalające, że taki wynik rozstrzyga, ale okazało się, że jest ważniejszy wyrok NSA, inaczej to oceniający. Obok zastrzeżeń wobec konkursów pojawia się szereg innych zastrzeżeń i uwag do funkcjonowania edukacji, stąd nadzwyczajna sesja.
 • W Krakowie ruszyły na dużą skalę wakacyjne remonty ulic, torowisk, skrzyżowań. Oczywiście remonty te spowodują, że po Krakowie będzie się o wiele trudniej jeździć, wręcz niektórzy mówią o transportowej katastrofie. Ale to właśnie w wakacje ruch po mieście jest o wiele mniejszy i utrudnienia dotkną o wiele mniejszą ilość mieszkańców. Dlatego mimo wszystko bardzo dobrze, że są takie remonty, że jest ich tak dużo, bo choć spowodują zamieszanie – po ich realizacji będzie się po Krakowie jeździć szybciej i wygodniej. Jest przy tym jedna uwaga i propozycja – aby remonty te odbywały się cały czas, co najmniej na dwie, a może i na trzy zmiany. Wtedy czas remontów skróci się, skrócą się też niedogodności mieszkańców. Oczywiście czasem jest to niemożliwe z powodów technologicznych czy społecznych, ale tam gdzie się da – warto spróbować.
 • Jestem członkiem Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. To największe w Polsce i w tej części Europy muzeum miejskie. Teraz czeka to muzeum wielki przełom i zmiana sposobu funkcjonowania a także ewentualna zmiana nazwy. Zaczynamy dyskusję i konsultacje w tej sprawie. Dotychczas Muzeum funkcjonowało jako miejsce pokazywania historii Krakowa. Nowa wizja to muzeum Miasta Krakowa – kompletne, obejmujące i szanujące wszelkie aspekty dziedzictwa miasta i otwarte na wyzwania współczesności i przyszłości. Dotychczas muzeum funkcjonowało jako Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, teraz proponuje się nową nazwę – Muzeum Kraków. Rozpoczynamy w tej sprawie wielką krakowską dyskusję! Czytaj więcej >>

Sprawy platformerskie:

 • Odbyliśmy posiedzenie Zarządu Krakowskiej PO. Omawialiśmy miejskie sprawy edukacyjne i absolutoryjne, omawialiśmy programowe działania Krakowskiej PO. W sprawach absolutoryjnych mamy zgodność głosowania za absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Oznacza to także, że koalicja samorządowa trwa i w kluczowych momentach zachowuje się jak należy. W sprawach edukacyjnych zabierali głos rodzice, nauczyciele, przedstawiciele dzielnic. Wygląda, że problemy w funkcjonowaniu edukacji są w Krakowie bardzo poważne i dlatego też planowana jest sesja nadzwyczajna.
 • W piątek 30 czerwca od godz 17 na stadionie Prądniczanki kolejny „Lipcowy piknik”. Zaproszeni są Platformersi i sympatycy Platformy. Przybywajcie !
 • W sobotę 1 lipca w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej PO. W planie powołanie zespołów programowych, mających przygotować program PO w poszczególnych dziedzinach, regionach i miejscach. Zaczynamy tym samym przygotowania do wyborów samorządowych. A wybory już w listopadzie przyszłego 2018 roku.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >