Newsletter – 23 października 2017

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017 r.

Witam deszczowo październikowo i zapraszam do cotygodniowej porcji informacji z Platformy i krakowskiego samorządu. Tym razem zaczniemy od spraw Platformerskich w skrócie.

Sprawy Platformerskie:

 • Konwencja Platformy w Łodzi i #TwojaPolska – pozytywna totalna propozycja dla Polski. 
 • Nowy program samorządowy – samorząd jak w Europie, zdecentralizowany, otwarty, nowoczesny – miałem w tym swój udział.
 • Zmiany statutowe – mimo ryzyka znaczące zwiększenie demokracji w PO.

Sprawy samorządowe:

 • Po sesji nadzwyczajnej dot. problemów transportowych w Krakowie.
 • Podsumowanie akcji Płać podatki w Krakowie, 300 tys zł nakładów, 47 mln zł efektów.
 • Najbliższa sesja Rady Miasta.

Szerzej o sprawach Platformerskich:

 • W sobotę w Łodzi odbyła się Konwencja Platformy Obywatelskiej. Na początku Przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna, przedstawił główne założenia planu politycznego PO na najbliższe lata. Chcemy w toku najbliższych wyborów: samorządowych, do parlamentu europejskiego, do parlamentu RP odsunąć PiS od władzy jako zjednoczona opozycja. Chcemy zaproponować Polakom realną alternatywę dla PiS, alternatywę Polski jako Państwa dla wszystkich, szanującego obywateli, wspierającego ich w rozwoju. Kluczowe założenia tej alternatywy to: Akt Odnowy Demokracji przywracający konstytucyjność w wielu dziedzinach, nowy program wsparcia emerytur, nowe podejście do przedsiębiorczości i znaczące zmniejszenie opresyjności Państwa w wielu dziedzinach. W sprawach światopoglądowych jesteśmy jako centrum zwolennikami kompromisu aborcyjnego i nie będziemy popierali skrajności. Wspólnie jako zjednoczona opozycja mamy szansę odsunąć PiS od władzy (pokazują to już sondaże), mamy szansę na przywrócenie Polski do Europy. Ten program #TwojaPolska to wielka, totalna propozycja dla Polski. Wydaje się, że w Platformie nastąpił zdecydowany pozytywny przełom i cieszę się, że miałem w tym swój udział.
 • Na konwencji zaprezentowano program samorządowy PO na najbliższe wybory. Byłem jednym z współtwórców tego programu, stąd kilka moich wskazań (choć nie zawsze moich pomysłów). Jako najważniejsze w programie samorządowym PO uważam zdecydowane przyspieszenie polskiego samorządu w stronę Europy, nacisk na wspólnoty, małe lokalne ojczyzny, wielki nacisk na decentralizację i danie samorządom o wiele większych kompetencji, narzędzi i środków. Samorząd bliżej Europy to samorząd otwarty na wszystkich, wspólnotowy, bez zbytecznych struktur i władz, to regiony z regionalnym prawodawstwem i kontraktami, to konstytucyjne zapisy samodzielności samorządu. Samorząd wspólnotowy, zdecentralizowany to obecność jednostek pomocniczych samorządu na każdym szczeblu, więcej dla nich kompetencji i środków, to wsparcie dla organizacji pozarządowych i oddanie jak największych możliwości obywatelom, to powszechny budżet obywatelski i inicjatywa lokalna. To samorządowy PIT i CIT, ale i samorządowy fundusz solidarności, to bardziej sprawiedliwy podatek od nieruchomości. To nowy, partnerski program mieszkaniowy, to lokalne pomysły dla seniorów i młodzieży. Dużo bardzo ciekawych, nowatorskich, ale sprawdzonych w Europie rozwiązań. To Polska małych samorządowych Ojczyzn. Jestem dumny, że miałem swój udział w tworzeniu takiego programu.
 • Na konwencji podjęto też sprawy statutowe. Wprowadzono zasadę wyboru bezpośredniego w PO szefów powiatu, regionu i Polski. Nie ma chyba żadnej innej organizacji politycznej z taką bezpośrednią demokracją. Wprowadzono parytet ilościowy do wyboru władz do poszczególnych szczebli, co jest chyba lepszym rozwiązaniem od dotychczasowego. Ustalono też terminy wyboru władz poszczególnych szczebli. Mam nieodparte wrażenie , że Platforma Obywatelska otrząsnęła się z  kłopotów i zarówno organizacyjnie (demokratyczny wybór władz), programowo (realna, „totalna” alternatywa programowa dla PiS) i politycznie (zjednoczona opozycja) idzie do zwycięstwa w najbliższych wyborach. 

I sprawy samorządowe:

 • Mieliśmy Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa zwołaną na wniosek radnych PiS w sprawie problemów transportowych Krakowa i wdrażania tzw. Mobilnego Krakowa. Wydaje się, że sesja była kompletnie nieprzygotowana programowo. Przedstawiona rezolucja „żeby było dobrze” de facto pozbawiona była pomysłów na poprawienie sytuacji. Przedstawione przez PO i Przyjazny Kraków zmiany, idące w kierunku lepszej koordynacji spraw przez PKP (a to inwestycje wokółkolejowe były istotną przyczyną korków), ale i w kierunku dookreślenia przez Ministra Infrastruktury zasad stosowania wyjątków dla 1,5 m szerokości chodnika zostały przez PiS odrzucone. Prezydent z jednej strony przeprosił, z drugiej zdecydowanie wykazał, że przy tak dużej ilości aut w Krakowie (na 760 tys teoretycznych mieszkańców mamy prawie 800 tys aut) wielkie drogowe inwestycje musiały być uciążliwe, ale i w przyszłości nie da się „zostawić jak jest”. Właśnie apel o zostawienie jak jest był głównym w wypowiedziach prawie 60 osób, mieszkańców Krakowa. Niestety tak się nie da zostawić, bowiem bez znaczących zmian nie będzie miejsca do parkowania dla nikogo. Przy takiej ilości aut trzeba by wybudować w Krakowie około 500 parkingów na 300 aut każdy a to jest niemożliwe. Tylko preferencje dla transportu publicznego, Szybka Kolej Aglomeracyjna, ew. premetro, ścieżki rowerowe i preferencje dla pieszych mogą częściowo rozładować problem. Prezydent przeprosił za problemy, ale jednoznacznie stwierdził , że dopiero po zakończeniu inwestycji będzie lepiej.
 • Podsumowaliśmy tegoroczną akcję „Płać podatki w Krakowie”. Przy kosztującej 300 tys zł akcji promocyjnej uzyskaliśmy ponad 20 tys nowych podatników co dało dodatkowo ponad 47 mln zł dochodów. Okazuje się, że w Krakowie PIT rośnie dużo bardziej niż w innych miastach, gdzie zresztą średnia płaca rośnie bardziej niż w Krakowie. Kraków ma więc największy wzrost ilościowy podatników. Okazuje się też, że gminy wokół krakowskie mają o wiele większy wzrost dochodów z PIT, co przy mniejszej niż w Krakowie średniej płacy oznacza zdecydowanie większy wzrost podatników. Co dalej? Kontynuujemy akcję promocyjną, robimy badania społeczne mające sprawdzić szczegóły, walczymy o ustawę metropolitalną i czekamy na wdrożenie Krakowskiej Karty Mieszkańca.
 • W środę kolejna sesja Rady Miasta Krakowa. W programie wiele „komprymujących” uchwał budżetowych, dyskusja nad nowymi planami: Mistrzejowice-ks.Jancarz, Ruczaj-Czerwone Maki, Pychowice-ogród, Kazimierz, Liban. W programie też pierwsza duża paczka uchwał o stwierdzeniu przekształcenia szkół, ale także uchwała o uznaniu za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Będzie także uchwała ws. strefy płatnego parkowania i ewentualna próba wprowadzenia kryterium płacenia podatków w Krakowie jako podstawy do uzyskiwania ulgowych abonamentów. Będzie też rezolucja ws. szczególnego nadzoru dla spraw prawnych dotyczących Domu Legionisty w Krakowie.

Pozdrawiam październikowo i mocno optymistycznie!

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >