Newsletter – 20 marca 2017

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017 r.

Witam czytelników cotygodniowego Newslettera, zapraszam do lektury. Jak zawsze najpierw sprawy samorządowe w skrócie:

 • Po sesji RMK, sprawy planistyczne, sprawy mienia i rezolucja o zmianie prawa dot. wycinki drzew, wkład do spółki Nowa Huta Przyszłości, Zarząd Inwestycji Miejskich, kryteria dla uczestnictwa w szkołach i przedszkolach.
 • O programie infrastrukturalnym Nowa Huta Dziś – zamieszania ciąg dalszy.
 • O wycince drzew, ale i o parkach przyrodniczych.
 • Medal Św Józefa dla Pani Prezydent Koterby.
 • W dzień Św. Józefa w Krakowie…
 • Samorządowcy o kolejnej reformie.
 • Na Walnym Zjezdzie Związku Miast Polskich niespodzianka…

I wersja pełna:

 • Ostatnia środa – sesja Rady Miasta Krakowa, w sesji stosunkowo krótki program, a w nim: uchwaliliśmy miejscowy plan Lema, przystąpiliśmy  do nowych miejscowych planów: Podwawelskie i Łokietka-Glogera, ustaliliśmy kryteria i wagi dostępu do szkół i przedszkoli, wreszcie dokonaliśmy wniesienia aportu do spółki Nowa Huta Przyszłości, powołaliśmy Zarząd Inwestycji Miejskich jako najlepszy sposób zarządzania procesem dużych inwestycji, przyjęliśmy tekst jednolity uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych.
 • Po dłuższym okresie uchwalania Programu Nowa Huta dziś wydawało się, że wszystko jest w porządku. Niestety, Urząd Wojewódzki dopatrzył się kilku uchybień i rozpoczął procedurę unieważniającą tę uchwałę. Te uchybienia to przyjęcie autopoprawką całościowej zmiany uchwały, co wielu autorów często robi i nikt tego nie kwestionował dotychczas. Drugie uchybienie, to nagły tryb wprowadzenia i brak dwóch czytań, ale wiele innych projektów jest w tym trybie wprowadzane i nikt tego nie kwestionował, a realnie odbyło się  drugie czytanie. Trzecie to dodatkowe zadania dla Przewodniczącego Rady (zorganizowanie spotkań informacyjnych, co już zaczęliśmy przygotowywać) i wreszcie niezasadność ogłaszania w biuletynie. Jak widać, zakwestionowano albo sprawy, które dotychczas się działy i nikt ich nie kwestionował, albo takie które są nadmiarowe i nieistotne z punktu widzenia statutu i ustaw. Ciąg dalszy nastąpi…
 • Na sesji stanęła sprawa rezolucji do Sejmu RP ws. powstrzymania działania obowiązującej obecnie ustawy o ochronie przyrody, dającej możliwość ogromnej wycinki drzew w całej Polsce. Dziwny to moment, kiedy w majestacie prawa wycina się drzewa także na obszarach przeznaczonych w planach na tereny zielone. Kiedy widzi się te pokłady wyciętych drzew idących w tysiące – zastanawia, dlaczego prawo poszło w tę stronę, dlaczego nie jest zmieniane, dlaczego nie korzysta się z doświadczeń innych krajów, dlaczego dano tak otwarcie możliwość tak niekontrolowanej wycinki. Te pytania będą dudnieć na wyciętych terenach przez lata i znajdą w końcu odpowiedź i odpowiedzialność konkretnych osób. Rezolucja głosami PO i PK została przyjęta przy braku udziału kolegów z PiS. Przy okazji zaistniał bardzo dobry pomysł Dominika Jaśkowca o powołaniu w Krakowie nowego parku rzecznego.
 • Cech Rzemiosł Budowlanych w Dzień Św. Józefa wręcza w uznaniu zasług dla krakowskiego rzemiosła Medal Św. Józefa. Tegoroczną Laureatką została p. Wiceprezydent Elżbieta Koterba w uznaniu zasług za rozwinięcie planowania przestrzennego w Krakowie. Brawo !
 • 19 marca to święto Józefa – patrona Krakowa. Jak piszą w Kronikach: „W XVIII wieku, w ślad za tragicznymi skutkami licznych wojen, które przeciągały się przez Polskę, szły głód, zaraza i śmierć. Dotknęły one również Kraków. Magistrat miasta, inspirowany przez karmelitów bosych, zwrócił się o ratunek do św. Józefa. W 1714 roku na plenarnym posiedzeniu radnych miasta i przedstawicieli cechów w tajnym głosowaniu jednomyślnie wybrano św. Józefa patronem miasta. Wybór ten zatwierdził papież Klemens XI przez dekret Kongregacji Obrzędów z dnia 23 marca 1715 roku”. Z tej okazji przed  pomnikiem pierwszego prezydenta Krakowa prof. Józefa Dietla Prezydent Krakowa i Przewodniczący Rady Miasta wraz z młodzieżą i dziećmi ze szkół im. Dietla złożyli kwiaty, a wieczorem o godz 18:30 w bazylice Mariackiej odbyła się Msza Święta w intencji Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa. Jak co roku dziękowaliśmy za przeszły rok, za sukcesy, problemy i wszystko co za nami, ale przede wszystkim prosliśmy o dobrą przyszłość dla naszego Stołeczno-Królewskiego Miasta.
 • Przez Polskę idzie fala protestów samorządowców różnych poziomów i opcji politycznych przeciwko sygnalizowanym zmianom w ustawach samorządowych, w tym przeciwko zmianom w ordynacji wyborczej. W ciągu 28 lat nowożytnej Rzeczpospolitej samorząd powszechnie uważany jest za jeden z największych sukcesów. Oczywiście, zmiany są potrzebne, sami o tym mówiliśmy czy pisaliśmy, choćby w sprawach jednostek pomocniczych, większej samodzielności finansowej i programowej samorządów. Ale zmiany muszą uwzględniać dobre polskie i europejskie doświadczenia. Nie możemy dopuścić, aby samorządom odbierano prawa, odbierano możliwości działania. Odbije się to bardzo szybko na gorszym funkcjonowaniu obywateli i zmniejszy prawa i możliwości mieszkańców. Trzeba o tym mówić bo to ważna rzecz.
 • We wtorek w Serocku odbędzie się Walne Zgromadzenie Związku Miast Polskich. Będę tam obecny jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, ale i jako laureat Nagrody Samorządowca Roku Wspólnoty Samorządowej. Zgromadzenie podejmie ważne sprawy samorządów obecnej doby, w tym sprawy przewidywanych zmian w prawie. Ja oficjalnie otrzymam tytuł Samorządowca Roku Rzeczpospolitej za 2016 rok. To wielkie wyróżnienie, otrzymywałem już ważne ordery i medale, otrzymywałem tytuł Krakowianina Roku, otrzymywałem tytuł najlepszego radnego Krakowa, ale ten tytuł, otrzymywany po największych w Polsce prezydentach, burmistrzach i marszałkach, jako pierwszy radny w Polsce, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Dziękuję.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >