Newsletter – 20 listopada 2017

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017 r.

Kolejny newsletter, sprawy ważne i ważkie. Zapraszam na skrót

Sprawy samorządowe:

 • Przed ciekawą sesją, budżetowo-parkingową.
 • Wstępnie o projekcie budżetu na 2018 rok.
 • Zmiany w strefie i moje propozycje.
 • Odłożona Strategia Rozwoju Krakowa, moje wskazania – o Krakowie małych ojczyzn i o przedsiębiorczości tradycyjnej jako motorze rozwoju Krakowa.

Sprawy Platformerskie:

 • Wybory wewnętrzne i kluczowe decyzje, nie tylko personalne.
 • O programie samorządowym PO, tym razem: „Decentralizacja państwa – więcej władzy w ręce samorządów”.

Sprawy samorządowe nieco szerzej:

 • W środę 22 listopada kolejna sesja Rady Miasta Krakowa. W programie będzie wprowadzone pierwsze czytanie budżetu (wprowadzon , bo choć z jednej uchwały wynika termin, z drugiej odpowiednia procedura wprowadzenia), będziemy też finalizować projekt uchwały dot. strefy, ale też i podyskutujemy nad nowymi parametrami dla miejsc postojowych. Będą też 2 czytania i głosowania prawie 200 uchwał o stwierdzeniu przekształcenia. Będzie bardzo dużo tematów i będzie ciężka sesja.
 • Najważniejszą sprawą najbliższej sesji będzie pierwsze czytanie projektu budżetu na 2018 rok. Projekt wyróżnia się generalnie 2 wskaźnikami, największymi od lat: po pierwsze w 2018 roku najwięcej od lat przeznaczymy na inwestycje, i te duże strategiczne, i te mniejsze programowe. To poważny i dobry sygnał właściwego (właśnie poprzez inwestycje, a nie wydatki bieżące) budowania perspektyw rozwojowych Krakowa. Po drugie – zdecydowanie większe niż dotychczas środki ze źródeł pomocowych Unii Europejskiej i źródeł Państwa. To sygnał, że dobrze staramy się o zewnętrzne środki, to one w głównej mierze budują portfel inwestycyjny.
 • Jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów najbliższej sesji będzie sprawa zmiany uchwały o strefie parkowania. Stan wyjściowy był omawiany, ja przygotowałem kilka poprawek, dających jednoznaczne możliwości, ale i pewnie kontrowersyjnych. Po pierwsze chcę wprowadzić zasadę, że ulgowe abonamenty mogą dostawać tylko osoby płacące podatek w Krakowie. Po drugie proponuję zwiększyć od lat niezwiększane opłaty za abonamenty czasowe. Przez prawie 10 lat nie były podwyższane i to czas najwyższy. Po trzecie uszczelniające zasady przyznawania abonamentów, a były tutaj kurioza – 22 czasowo zameldowanych w strefie lub 8 użyczających jednej osobie ze strefy. Po czwarte – urealniające koszt płatnego miejsca postojowego. Te poprawki powinny przynieść ulgę mieszkańcom strefy, większy komfort ludziom z Krakowa.
 • Na ostatnim posiedzeniu Komisji Głównej nie wprowadziliśmy do porządku obrad sesji projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Stało się tak, aby Rada i jej komisje mogły dokonać oceny stanu realizacji poprzedniej, uchwalonej w 2005 roku, Strategii Rozwoju Krakowa. To dzięki tej strategii zbudowaliśmy Tauron Arenę, Centrum Kongresowe ICE, nowe linie tramwajowe, nowe drogi, ruszyliśmy z działaniami na rzecz seniorów, poważnie wdrożyliśmy nowe innowacyjne działy przedsiębiorczości. Osobiście uważam, że w zdecydowanej mierze zrealizowaliśmy poprzednią strategię Krakowa. Ale wszystko się zmienia i mamy nowy projekt, z perspektywą do 2030 roku. I znów osobiście uważam, że wielką wartością tego projektu jest partycypacyjny proces dojścia do ostatecznego dokumentu. Różne środowiska mówiące, co dla nich w przyszłości jest najważniejsze to wielka wartość. Osobiście dodałby dwie kluczowe sprawy, sygnalizowane podczas konsultacji. Po pierwsze zdecydowanie mocniejsze pokazanie tradycyjnej przedsiębiorczości Krakowa jako motoru rozwoju, przecież kupcy, rzemieślnicy, małe formy to wielki kapitał biznesowy Krakowa. Po drugie uznanie za kluczową decentralizację zarządzania w Krakowie. Kraków jako ojczyzna małych ojczyzn to wejście Krakowa na tą samą ścieżkę co Lyon, Mediolan, Wiedeń czy Monachium. Konieczność !

Sprawy Platformerskie:

 • Rosną w krakowskiej PO przedwyborcze emocje. Większość ekscytuje się nazwiskami, że to na szefa Krakowskiej PO – Olek Miszalski, Kuba Kosek, czy Dominik Jaśkowiec, że to na szefa Małopolskiej PO ustępujący Grzesiek Lipiec, Olek Miszalski, czy Józek Lassota. Ja jako członek, wiceprzewodniczący, ale i założyciel 2. Koła Gospodarczego PO w Krakowie, jednego z najaktywniejszych kół (że przypomnę pomysł Klubów Obywatelskich Jacka Niedźwieckiego i Janusza Cymera, czy znaczący udział członków Koła w pracach Krakowskiego Centrum Programowego, ale też nieskromnie mój spory udział w tworzeniu programu samorządowego ogólnopolskiej PO), swój głos oddam na naszego kołowicza – Józka Lassotę, choć dziękuję Grześkowi Lipcowi za uszanowanie różnych środowisk i dużą słowność w deklarowaniu zobowiązań, jak również skuteczne sfinalizowanie konfliktów, Olkowi Miszalskiemu dziękuję za prace programowe i współpracę z różnymi opozycyjnymi środowiskami, a obydwu panom za skuteczną moją obronę. Jednak chcę przypomnieć wszystkim, że dużą, najważniejszą wartością krakowskiej PO było otwarcie na różne środowiska ideowe (skrzydło konserwatywne i skrzydło liberalne oraz środek), środowiska lokalne (ludzi wyższych uczelni, przedsiębiorców, środowiska dzielnicowe). To zróżnicowanie i otwartość na różne środowiska było naszym głównym atutem i powinno być uszanowane przy wyborach, także personalnych. I liberałowie, i konserwatyści, i środowiska akademickie, i biznesowe, i doświadczeni lokalsi i nowe ruchy miejskie mają gdzie odejść i dlatego najważniejsze jest szerokie otwarcie na różne poglądy i postawy. Platforma jest Obywatelska, obywatele mają różne poglądy i postawy i warto to uszanować, także przy wewnętrznych wyborach. Alternatywą jest niepewne szukanie nowych środowisk kosztem utraty poparcia środowisk dotychczas wspierających. Pamiętajcie o tym Panowie i Panie Platformersi, tylko szerokie otwarcie daje szansę na zwycięstwo !
 • Kolejny ważny element Programu Samorządowego PO, który miałem zaszczyt współtworzyć – „Decentralizacja państwa – więcej władzy w ręce samorządów”:
  „Władze samorządowe najlepiej znają potrzeby obywateli. Są najbliżej, kontakt z nimi jest najłatwiejszy. Często znamy samorządowców osobiście – to przecież nasi sąsiedzi. Dlatego proponujemy, żeby to właśnie oni podejmowali decyzje, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie. Proponujemy radykalny, ale przemyślany krok – dokończenie decentralizacji państwa, tak, żeby władza była jak najbliżej obywateli.Zlikwidujemy urząd wojewody – przedstawiciela rządu w terenie, mianowanego bez konsultacji z lokalnymi społecznościami. Wszystkie kompetencje wojewodów przekażemy samorządom województw i marszałkom, którzy staną się jedynymi gospodarzami regionów. To sprawi, że obywatele, którzy w wyborach wybierają samorząd, będą mieli zdecydowanie większy wpływ na sprawy swojego regionu.
  Marszałek, przewodniczący zarządu województwa, oprócz dotychczasowych obowiązków będzie realizował powierzone mu w drodze ustaw zadania rządowe. To on będzie odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w województwie – zwłaszcza za usuwanie skutków katastrof i reagowanie na inne zagrożenia. Tam, gdzie zagrożenie przekroczy możliwości regionu, marszałek będzie wzywał na pomoc instytucje centralne. Praktyka pokazała, że marszałkowie sprawdzają się w tej roli lepiej.
  Więcej zadań i kompetencji wymaga większych środków do dyspozycji samorządów terytorialnych. Dlatego radykalnie zwiększymy dochody własne gmin, powiatów i województw.”

Listopadowo pozdrawiam, mimo wszystko optymistycznie.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >