Newsletter – 19 lutego 2018

Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018 r.

Kolejny feryjny i przerwowy newsletter, ale sporo się dzieje. I o tym samorządowo i platformersko opowiadam dziękując około 500 regularnym czytelnikom (szczytowo to i ponad 2 tysiące czytelników) mojego newslettera. Najpierw jednak skrót spraw:

Sprawy samorządowe:

 • Niby przerwa, ale wiele się dzieje, najbliższa sesja RMK.
 • Komisja Główna i Rewizyjna.
 • Pomnik Prezydenta Leo – jednego z najważniejszych prezydentów Krakowa.
 • O krakowskich pomnikach. 

Sprawy Platformerskie:

 • Wspólny program Platformy i .Nowoczesnej – ciekawe minimum programowe, w którym mam spory udział.
 • Krakowski wspólny program.

Wersja rozszerzona, najpierw sprawy samorządowe:

 • Dopiero w następną środę, czyli 28 lutego, sesja Rady Miasta Krakowa. Ale wiele się dzieje. Najpierw sesja Rady Miasta Krakowa i szereg spraw programowych. Ale też wiele spraw w trakcie przygotowywania, najważniejsze to działania seniorskie, przypomnienie wielkiego Prezydenta Krakowa Juliusza Leo.
 • Decyzje – prezydium Rady Miasta Krakowa (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady) zdecydowało w sprawie Komisji Głównej i Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzi to Rada Miasta. Tak działo się w ciągu ostatnich kilku kadencji, że prezydium Rady Miasta Krakowa decydowało o liczebności Komisji Głównej i ustalało na podstawie wniosków Przewodniczących Klubów Radnych skład Komisji Głównej z uwzględnieniem parytetów wyliczanych wg d’Honta. Oczywiście jak zawsze niesie to za sobą kontrowersje, ale i tak zdecyduje Rada Miasta Krakowa…
 • Juliusz Leo w stulecie śmierci otrzyma w Krakowie pomnik. Juliusz Leo – jeden z największych prezydentów Krakowa – twórca Wielkiego Krakowa, łączący Kraków z Podgórzem, ale i mający wiele zasług patriotycznych jako jeden z najważniejszych członków NKN. Wielki prezydent powinien mieć pomnik – dowód uznania Krakowian – i we wtorek nastąpi odsłonięcie jego pomnika. Będę wtedy mówił o mało znanych aspektach życia wielkiego prezydenta i będzie to bardzo ciekawe w kontekście współczesnym.
 • Po co w Krakowie pomniki? Czy nawiązywać do tradycji Krakowa XIX wieku – Krakowa jako depozytariusza  historii Polski, czy już do tego nie powinniśmy nawiązywać?  Może zamiast budować „ze spiżu” lepiej tworzyć jakieś dzieła społeczne – szkoły, drogi, muzea? Trwa dyskusja o krakowskich pomnikach: o pomniku Armii Krajowej pod Wawelem, o pomniku Orła Białego na placu Wolności, o pomniku Orląt (proponowana lokalizacja na Retoryka), ale i o kolejnym pomniku Józefa Piłsudskiego w Swoszowicach. Kiedyś Kraków był traktowany jako miejsce – depozytariusz historii Polski. Stąd w Krakowie pomniki wieszczów, Grunwaldzki, Kościuszki i wiele innych. Czy warto kontynuować tę tradycję w imię patriotyzmu, ale i bieżącego wizerunku. Czy lepiej wstrzymać takie podejście i robić to wolniej, pewnie eliminując wiele propozycji? Zdecydowanie chcę powiedzieć, że tej dyskusji nie traktuję w kategoriach patriotyzmu. Uważam, że jeżeli nawet ktoś nie chce tych pomników to wcale nie świadczy, że nie chce uczczenia AK, Piłsudskiego, Orląt Lwowskich. Nikomu nie odmawiam patriotyzmu i proszę, aby tego argumentu w dyskusji nie używać. W sprawie pomnika AK (a będąc w Komisji Konkursowej byłem zwolennikiem innego rozwiązania) uważam, że jeżeli tego teraz nie zrobimy – nie zrobimy tego w Krakowie nigdy. Mamy co prawda w Krakowie Muzeum Armii Krajowej, ale pomnik ma inny charakter i w imię tego właśnie wizerunku Krakowa jako depozytariusza historii Polski taki pomnik powinniśmy mieć. I choć osobiście nie byłem zwolennikiem tego rozwiązania – muszę i chcę być tego zwolennikiem, ale zgadzam się tutaj z Prezydentem Majchrowskim, że powinno to być zdecydowanie mniejsze. I tak to powinno według mnie być !

Sprawy platformerskie:

 • Idziemy razem, my – Platforma Obywatelska i .Nowoczesna – wspólnie do wyborów samorządowych. Mamy wspólne minimum programowe. Jestem dumny, że parę moich pomysłów (choć już nieźle dopracowanych) zostało uznanych jako wspólne minimum programowe. Samorządowy program mieszkaniowy, nowoczesny podział PIT, decentralizacja i wzrost znaczenia jednostek pomocniczych to także mój zdecydowany wkład we wspólny program. Ale najważniejsze są jego główne założenia – zdecydowane wsparcie dla samorządów, więcej środków i kompetencji dla wszystkich szczebli samorządu to najważniejsze założenie wspólnego programu. Drugie kluczowe założenie to zdecydowane wsparcie dla partycypacji, obywatelskiego podejścia, działań decentralizacyjnych. To danie mieszkańcom jak największych, bezpośrednich możliwości. I trzecie kluczowe założenie – to otwarcie się na wszystkich, którzy chcą z nami wspólnie te wybory wygrać. To jest możliwe i to jest wielka ogólnopolska szansa. Mam w tym swój niewielki udział jako członek zespołu Platformy zajmującego się przygotowaniem programu samorządowego i jako osoba proponująca szereg ważnych spraw samorządowych, finansowych i mieszkaniowych. Mamy wspólne minimum programowe, mamy wspólny program. Teraz czas na następne kroki.
 • Krakowskie wspólne minimum obywatelskie to jeden kandydat na prezydenta, jedna lista do Rady Miasta, uzgodniona jedna lista do Rad Dzielnic. Jeżeli Platforma z .Nowoczesną będą mieli wspólną listę do samorządów wojewódzkich to tym bardziej musimy mieć wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa, jedną listę do Rady Miasta Krakowa, jedną listę do Rad Dzielnic. Ta lista to szansa na wspólne działanie wszystkich środowisk, zainteresowanych wspólnym zwycięstwem, ale i dobrą perspektywą dla Krakowa. Wszystkie symulacje wskazują, że w takim układzie mamy zawsze najlepszy wynik. Praktycznie zawsze symulacje wskazują, że mamy wygranego Prezydenta, praktycznie zawsze mamy znaczącą większość w Radzie Miasta i mamy zdecydowaną większość Rad Dzielnic. Alternatywa to jeden kandydat na prezydenta, ale kilka list do Rady Miasta i rad dzielnic. Wtedy prawie pewnego mamy prezydenta, ale niestety prawie pewne jest, że mamy większościowy klub PiS w RMK, czyli w sumie kilku klubów mamy mniejszość w Radzie Miasta. Tak działa przeliczenie wg d’Honta i taka alternatywa to pewna przegrana i prezydent, mający zdecydowaną większość przeciwko sobie. Nie ma trzeciego wyjścia i o tym powinni wiedzieć wszyscy, mający jakieś inne pomysły i koncepcje. Nie ma trzeciego wyjścia: albo wspólnie wygrywamy albo odrębnie pięknie przegramy. Tylko razem wygramy i tak powinniśmy zdecydowanie iść do wyborów. Tylko tak !

Z poważaniem 

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >