Newsletter – 18 kwietnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2017 r.

Święta, święta i po świętach. W takim poświątecznym nastroju witam i przekazuję szczegóły działań Krakowskiej Rady Miasta i Krakowskiej Platformy. Najpierw skrót, potem rozwinięcie spraw samorządowych i platformerskich:

Sprawy samorządowe:

 • Po przedświątecznej Sesji Rady Miasta ciekawe sprawy.
 • Budżet Obywatelski – informacje i zmiany.
 • Nowa sesja i konsultacje o Mobilnym Krakowie.

Sprawy Platformerskie:

 • Wstępne propozycje zmian samorządowych wg PO.
 • Krakowskie Centrum Programowe: W Krakowie jak w Europie !

Pełna wersja samorządowa:

 • Przedświąteczna sesja to kilka spraw budżetowych, w zakresie sprzedaży mienia, wprowadzenia ujednoliconych wersji uchwał, to uchwały o przyznaniu medali Cracoviae Merenti: Srebrny dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, brązowy dla Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie i Studenckiego Komitetu Solidarności (w 40. rocznicę powstania). Był też projekt nowych nazw ulic, w tym także skwer przed Domem Studenckim Żaczek nazwiemy imieniem Studenckiego Komitetu Solidarności, a także nazwanie skweru na Dębnikach imieniem wielkiego gruzińskiego poety Szoty Rustawelego. Odbyło się też pierwsze czytanie poprawionej uchwały ws Programu Nowa Huta Dziś, ciekawego i innowacyjnego programu infrastrukturalnego dla mieszkańców Nowej Huty. Jest często tak, że to właśnie radni Nowej Huty inicjują ciekawe tematy, które potem przenoszone są na inne rejony Krakowa. Tak było z Porozumieniem Dzielnic Nowohuckich, tak może być z Programem Nowa Huta Dziś, kolejnym obywatelskim pomysłem na Kraków. Trochę nerwowo było, kiedy okazało się, że Muzeum PRL w Nowej Hucie może nie dostać środków Ministerstwa Kultury na inwestycje. Zobaczymy, jak będzie…
 • Zakończył się pierwszy etap Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgłoszono 587 wniosków, nieco mniej niż w zeszłym roku (611). I okazało się, że to straszna porażka jest, że to efekt wieloletnich zaniedbań, że to efekt nierealizowania poprzednich edycji, że w Krakowie marazm i niechęć do obywatelskich działań. Biorąc pod uwagę, że w tegorocznym budżecie nie startowała jedna dzielnica, biorąc pod uwagę, że wiele zadań było integrowanych, czyli zamiast kilku podobnych wnioskodawcy łączyli siły, biorąc pod uwagę, że wzrasta ilość zadań ogólnomiejskich, że wiele zadań realizują ze swojego budżetu dzielnice – to chyba nie jest tak źle. Jeśli porówna się ilość niezrealizowanych zadań z poprzednich edycji (2014, 2015) z innymi miastami, w których takiej atmosfery nie ma – to rzeczywiście nie jest źle. Oczywiście, jest wiele do zrobienia, szczególnie w zakresie angażowania mieszkańców do zgłaszania i do głosowania, jest wiele do zrobienia przy analizie wniosków, przy promocji głosowania, przy samym głosowaniu (tu chodzi o jak najprostsze sposoby głosowania) , potem przy wdrażaniu zadań. Musimy jak najwięcej rzeczy (głosowanie, zgłaszanie, analizowanie) upraszczać, tak jak to robią inni, a nie komplikować, jak to się czasem u nas zdarza…
 • Następna sesja Rady Miasta 26 kwietnia. W programie będzie informacja Prezydenta ws. działań wprowadzających zmiany w organizacji ruchu w Krakowie, a także efekty konsultacji w tym zakresie. Sprawa wysoce kontrowersyjna, budząca wiele emocji i nerwów. Będziemy o tym dyskutować, będziemy mówić o wadach i zaletach, o innych możliwościach i o tym, czy możemy czekać. Pamiętam taką dyskusję z lat 90-tych, kiedy wprowadzano strefę parkowania, kiedy wprowadzano zakazy wjazdu do centrum. Pamiętam i widzę, jak po kilkunastu latach jest. Widzę też jak utopijne były inne pomysły. Zapraszam na dyskusję…

Sprawy Platformerskie:

 • Niedawno było w Sejmie dyskutowane konstruktywne votum nieufności dla Rządu RP. Przy tej okazji, ale i wykorzystując bardzo ciekawy panel na Europejskim Kongresie Samorządowych, chciałbym pokazać kilka głównych założeń programu samorządowego PO. Po pierwsze decentralizacja i dekoncentracja, przekazanie do samorządów, ale i w dół, do jednostek pomocniczych samorządów, jak najwięcej kompetencji i środków finansowych. Po drugie wzmocnienie samorządów: więcej praw i obowiązków, więcej środków z PIT (tzw. PIT samorządowy), VAT, pozostanie w samorządach (województwa) funduszy celowych (np. WFOŚ). Po trzecie więcej praw dla mieszkańców: szersza partycypacja, udział jednostek pomocniczych, więcej możliwości bezpośredniego wpływania na działania. Po czwarte nowoczesna infrastruktura finansowa samorządów: ubezpieczenia, fundusze, kasy oszczędnościowe. Tak jest w Europie, tak powinno być w Polsce. I będzie !
 • Czekamy na merytoryczne ruchy Krakowskiego Centrum Programowego. Już czas na działania ! Osobiście angażuję się w część finansową, w tym sprawy nowych dochodów Krakowa po zakończeniu finansowania środkami UE, ale także w część dotyczącą modelu funkcjonowania samorządu. I tu znów wraca szeroko rozpowszechniony model Europejski – z jednej strony współpraca z otoczeniem w ramach aglomeracji, z drugiej strony szersze możliwości i kompetencje jednostek pomocniczych. W Krakowie jak w Europie !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >