Newsletter – 16 kwietnia 2018

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2018 r.

Kolejny Newsletter, sprawy krakowskie i polityczne. Najpierw w skrócie, potem jak zawsze szerzej. Zaczynamy:

Krakowskie sprawy samorządowe:

 • Po dziwnej sesji RMK; dziwne blokowanie rezolucji prozdrowotnej.
 • Komisja Nadzwyczajna – niedobrze startuje.
 • Komisja Rewizyjna – brak ruchu, proponujemy rozwiązanie.
 • Dziwne sytuacje wymagają wyjaśnień.
 • Karta Krakowska i dziwna dyskusja.

Sprawy polityczne:

 • Ogólnopolska Koalicja Obywatelska w Sejmikach wojewódzkich.
 • Koalicja Obywatelska w Krakowie?

I szerzej sprawy samorządowe:

 • Po dziwnej sesji Rady Miasta  mamy wiele dziwnych odczuć. Po pierwsze nie udało się wprowadzić dość oczywistego projektu rezolucji, wzywającego władze państwowe do umożliwienia szerszego finansowania urządzenia cyklotronowego w Krakowie. Urządzenie mogłoby służyć setkom jak nie tysiącom potrzebujących, a używane jest dla kilkunastu. I wprowadzenie takiego projektu jest blokowane. Projekt PiS ws. nowego składu Komisji Rewizyjnej jest blokowany przez Koalicję Prezydencką. Prezydent zdejmuje projekt uchwały ws, termomodernizacji, co dla niektórych było kontrowersyjne, ja to rozumiem jako próbę sprawdzenia możliwości sięgania po inne środki, a do tego pomysłu możemy wrócić. Jest dziwna dyskusja o ważnym dla Krakowa i rozwoju gospodarczego projekcie NH2, projekcie który zdecydowanie „buksuje”. Jest ciekawa dyskusja o Karcie Krakowskiej, gdzie dotychczasowi chętni do szerokiego finansowania projektów społecznych widzą w Karcie Krakowskiej i jej preferencjach duże zagrożenie dla budżetu. Dziwna sesja i początek dziwnych czasów. Ale Kraków nie takie dziwności przeżył, popatrzmy i pamiętajmy, że „poeta pamięta…
 • W zeszłym tygodniu było pierwsze spotkanie tzw. Komisji Nadzwyczajnej. I zaczęło się od personalnych i politycznych sporów. Źle to rokuje merytorycznej pracy Komisji. Osobiście przypomniałem różne komisje nadzwyczajne RMK, i takie sławne, merytoryczne, po których pozostało wiele merytorycznych zmian i takie niesławne, polityczne, konfliktowe i agresywne, po których zostało tylko złe wspomnienie. Wyjaśnienie spraw polityki transportowej Miasta i wyjaśnienie ewentualnych błędów czy kontrowersyjnych działań jest konieczne, ale to musi być głównym przedmiotem działań Komisji, a nie spory personalne czy kompetencyjne.
 • Komisja Rewizyjna po raz kolejny nie zmieniła składu, a polityczne zmiany personalne wymagają konsekwencji. Zamierzam się w tę sprawę też zaangażować, bo widać, że inaczej nic się nie zmieni. Rozwiązanie może być oczywiste – znalezienie kompromisu politycznego w tej sprawie. I taki, wynikający z ustaleń Prezydium Rady, kompromis warto spróbować wdrożyć.
 • Dziwne sytuacje wymagają wyjaśnień, a ostatnio wiele się mówiło w sprawie zamieszania wokół trybu uchwalania miejscowego planu dla Toń. Z mojego punktu widzenia sprawa była oczywista. Szef klubu PK zaproponował przedłużenie poprawek dla tych planów, tak aby nie musiały być głosowane na sesji budżetowej. Pan Prezydent poparł ten pomysł. Takie zmiany terminów zostały ogłoszone i nikt nie skorzystał z możliwości skrócenia terminu wcześniej, co było, zgodnie ze statutem, możliwe. Kiedy taki wniosek został złożony – termin został skrócony. Czy ktoś odniósł z tego skrócenia korzyści? To wymaga sprawdzenia i dobrze, że taka analiza zostanie zrobiona. Wniosek na przyszłość to uregulować, najpierw nieformalnie, potem formalnie tryb zmian terminów składania poprawek, tak aby nie budziło to żadnych wątpliwości. Nauczka na przyszłość
 • Karta Krakowska, odpowiednik Karty Warszawiaka i jeszcze wielu innych kart różnych samorządów, to jeden z najważniejszych projektów samorządowych Krakowa tej kadencji. To pakiet różnych preferencji, mający wspomagać krakowską wspólnotę samorządową i mieszkańców, a miastu dawać dodatkowe dochody. Ale te preferencje kosztują i właśnie o to rozpętała się spora dyskusja. Koszt preferencji to około 20-30 mln zł i to będą m.in „utracone dochody” miasta. Dla niektórych te „utracone dochody” przesłaniają główny ekonomiczny efekt karty, czyli wzrost dochodów podatkowych. Ten wzrost już jest ponad te wydatki, a przecież co roku będzie narastająco się zwiększał. I okazuje się to nie być zrozumiałe dla tych, którzy lekko godzą się na wydatki budżetowe, czy też uszczuplanie dochodów poprzez proste, nie będące inwestycjami działania. Karta Krakowska to jedna z najlepszych inwestycji Krakowa, dochody z pierwszego roku będą pokrywać koszty, a dalsze efekty będą dawały tylko czysty dochód. Takie karty są w wielu miejscach Polski. W Krakowie te efekty mogą być najlepsze, czy to komuś przeszkadza ?

Sprawy polityczne:

 • W skali ogólnopolskiej zawiązuje się Koalicja Obywatelska Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.pl. Mam w tym symboliczny udział, bo kiedy pytano o nazwę wspólnej koalicji, m.in. ja zaproponowałem tę nazwę. To bardzo dobry krok, zgoda przecież buduje. Oczywiście, będą szczegółowe problemy, będzie problem układania list, kolejności, ale już widać sondażowe wzrosty spowodowane tą koalicją. Te wzrosty mogą zagrozić supremacji PiS i już słychać pokrzykiwania, jak to jest źle, że taka koalicja powstała. Powstała i zagrozi supremacji PiS w skali całego kraju, myślę że efekty tej decyzji będą wzmacniać środowiska opozycyjne, także w Małopolsce i także w Krakowie.
 • W Krakowie onegdaj podpisano Koalicję Krakowską, ale teraz trzeba zrobić następny krok, przekształcić koalicję polityczną w koalicję wyborczą. To będzie siła, z którą będą się musieli liczyć wszyscy i taka siła ma szansę na bardzo dobry wynik w wyborach. Ale , cytując krakowskiego wieszcza, zresztą radnego Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa, że „duza by już mogli mieć, ino oni nie chcom chcieć”. Alternatywą jest start indywidualny i nieodgadniony wynik. Jak będzie dobrze to chwała liderom, jak będzie źle – to odpowiedzialność poniosą liderzy, ale i my wszyscy. Czas na poważne decyzje. I tu też przypomina się ten wieszcz, radny Krakowa: „Wyście sobie, a my sobie. Każden sobie rzepkę skrobie”. Czas na poważne decyzje !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >