Newsletter – 15 października 2018

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018 r.

Szanowni Państwo, kolejny, ostatni przed wyborami samorządowymi Newsletter Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

W newsletterze sprawy miejskie: ostatnia sesja RMK, skwer Bartoszewskiego, sprawa biletów łączonych miejsko-aglomeracyjnych, populizm finansowy, otwarcie skweru Wolności, a także sprawy polityczne: podsumowanie klubowe kadencji, sama kampania.

Zaczynamy skrótami:

Sprawy samorządowe:

 • Ostatnia sesja RMK przed wyborami, sporo spraw, na szczęście mało kontrowersyjnych.
 • Przegłosowaliśmy zdecydowaną większością nazwanie skweru imieniem Władysława Bartoszewskiego.
 • Zamknęliśmy, przyjmując stosowną uchwałę, sprawę preferencji dla posiadaczy Karty Krakowskiej w zakresie części miejskiej biletów łączonych miejsko-aglomeracyjnych.
 • Otworzyliśmy skwer Wolności, na Woli Duchackiej, między ulicami Estońską a Wolności.
 • Spotkałem się z mieszkańcami Kurdwanowa i wiele tam ustaliliśmy.
 • Kandydaci składają obietnice wielkich zmian w Krakowie i nie mówią ile to będzie kosztowało i kto za to zapłaci.

Sprawy platformerskie: 

 • Podsumowaliśmy jako Klub Radnych upływającą kadencję.
 • Na ten tydzień przewidujemy pokazanie najważniejszych kierunków następnej kadencji. Moje typy to decentralizacja, otwarte i bezpieczne finanse, inteligentne i oszczędne miasto.
 • Ostatnia prosta kampanii samorządowej.

Sprawy samorządowe w rozwinięciu

 • Odbyła się ostatnia przed wyborami samorządowymi kadencja Rady Miasta Krakowa. Ostatnia przed wyborami sesji Rady Miasta Krakowa to zamykanie wielu spraw. Cały pakiet spraw w sprawach nieruchomościowych, zmieniliśmy statuty Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Rondo w III Dzielnicy nazwaliśmy imieniem Stanisława Pagaczewskiego, autora Trylogii o Baltazarze Gąbce. Zaktualizowaliśmy Program Ograniczenia Niskiej Emisji, przyjęliśmy miejscowe plany: Mogiła II, Łąki Nowohuckie, Rejon Alei Daszyńskiego. Poruszyliśmy też temat aktualizacji studium i wiele innych spraw.
 • Jedną ze spraw, które przygotowałem na tę sesję był klubowy projekt nazwania skweru przy zbiegu ulic Garbarskiej, Basztowej, Asnyka, Dunajewskiego imieniem Władysława Bartoszewskiego, wielkiego Polaka, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Pomysł powstał z inicjatywy Pana Senatora Bogdana Klicha, wspartego przez wiele krakowskich i polskich środowisk. Trochę czasu zabrały sprawy formalnem ale udało się. Za tą nazwą głosowała zdecydowana większość radnych, sprawa stała się więc ponad polityczna. Skwer Władysława Bartoszewskiego będzie kolejnym, po skwerze Woźniakowskiego, skwerze Wajdy, miejscem czczenia wielkich współczesnych Polaków. Kraków pamięta…
 • Drugą ze spraw, którą przygotowałem na tę sesję była uchwała o zmianie taryfy łączonych biletów miejsko-aglomeracyjnych dla osób posiadaczy Karty Krakowskiej. Inni składali wnioski, protestowali, ja przygotowałem projekt uchwały, uzgodniłem z ZIKIT-em, Panami Prezydentami, przeprowadziłem analizę skutków ekonomicznych i merytorycznych i przedstawiłem do uchwalenia. A Rada praktycznie w całości tę zmianę poparła. I tak się rozwiązuje problemy, nie protestami, narzekaniami i żądaniami, tylko konstruktywnymi działaniami. Więcej na ten temat >>
 • W piątek otworzyliśmy Skwer Wolności, sporą zieloną przestrzeń między ulicami Wolności a Estońską. Kiedyś SM Podgórze miała wybudować na tym terenie 6 budynków mieszkalnych. Grupa mieszkańców protestowała, ale i szukała konstruktywnego rozwiązania. Znaleźliśmy – najpierw zmieniliśmy umowę zagospodarowania terenu, potem umowę o nowym zagospodarowaniu, potem znaleźliśmy środki w budżecie, wreszcie ZZM zrobił skwer. To dla mnie wielka duma, że udało się wspólnie, konstruktywnie rozwiązać bardzo trudny problem. Udało się dzięki wielu dobrym ludziom. Więcej o historii utworzenia Skweru Wolności >>
 • W piątek też miałem spotkanie, coroczne spotkanie z mieszkańcami, w Spółdzielni Mieszkaniowej Kurdwanów Nowy. Spotykamy się tam każdego roku, dzięki tym spotkaniom udało się wyremontować ulice Wysłouchów, Witosa, Nowosądecką, udało się wybudować parking Park & Ride przy pętli na Kurdwanowie. Teraz mamy kilka problemów, które udało się ustawić. W sprawie Parku Kurdwanowskiego ustalona zostanie koncepcja i wprowadzone do budżetu, w sprawie działki – nie zostanie ona zagospodarowana i będzie fragmentem Parku, w sprawie ulicy Kordiana ustaliliśmy, że docelowo będzie przejazd przez wykupione tereny przy Carrefourze, a przejściowo spróbujemy te sprawy w porozumieniu ustalić. Więcej o ustaleniach ze spotkania >>
 • W kampanii przedstawiane są propozycje, które albo nie są w ogóle wycenione albo są wyceniane błędnie i niosą wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego Miasta. W Krakowie można wykonać wiele ważnych projektów, wiele ważnych inwestycji. Największymi z nich były Ekospalarnia czy Trasa Łagiewnicka. Ale te projekty były przedyskutowane, ściśle wyliczono i określono źródła finansowania. Podobnie dotyczy to nawet ogromnych (np. Karta Krakowska) projektów społecznych i gospodarczych. Obiecuje się natomiast przedsięwzięcia które skutkują wielomiliardowymi skutkami jednorazowych nakładów, skutkują setkami milionów konsekwencji jednorazowych i setkami milionów konsekwencji w wydatkach bieżących. Brak realiów finansowych albo zaskutkuje nierealizowanymi utopiami i oszukiwaniem wyborców albo realizowaniem i rażącym spadkiem bezpieczeństwa finansowego Krakowa. O tym też powiemy…

Sprawy platformerskie:

 • Jako Klub Radnych przedstawiliśmy podsumowanie działań PO w Radzie Miasta w tej upływającej kadencji. Jako główne osiągnięcia widzieliśmy wdrożenie Karty Krakowskiej, zielony skok, w tym program finansowania terenów zielonych, zalesiania, sprawy obywatelskie, ważne inwestycje komunikacyjne głównie na północy Krakowa, także w Nowej Hucie. Jako problemy Klub Radnych PO widzi  sprawę wdrożenia ustawy – reformy edukacyjnej, zbyt wolny rozwój terenów zielonych i budowy tras rowerowych.
 • Jako Klub Radnych PO pokażemy propozycje programowe. Z mojego punktu widzenia za najważniejsze na przyszłą kadencję widzę decentralizację i zwiększenie udziału mieszkańców w rządzeniu Miastem, widzę wprowadzenie reguł inteligentnego, nowoczesnego, oszczędnego miasta. Widzę wreszcie rozszerzenie programu otwartych i bezpiecznych finansów. Wiele w tych sprawach  już zrobiono, ale musimy wykonać w poszczególnych obszarach duży skok.
 • Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii samorządowej. Widzimy plakaty, wieszałki, ulotki czy bilbordy, widzimy filmy i audycje. Słyszymy o wielkich obietnicach, skutkujących setkami milionów konsekwencji. Jak na razie, na szczęście, nie słyszymy o jakichś oszustwach, oskarżeniach czy obelgach. Ale przed nami ostatnia prosta, zobaczymy, co będzie…

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >