Newsletter – 14 marca 2016

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016 r.

Witam, jak co tydzień informacje z Rady Miasta i o sprawach miejskich, najpierw sygnalnie, potem szczegółowo. Zapraszam:

 • O najbliższej, obszernej, ale mało oryginalnej sesji Rady Miasta.
 • O działaniach Forum na rzecz zdrowego powietrza w Krakowie.
 • O Dniu Kobiet.
 • O krakowskich i obowiązkowych tablicach.
 • O Łagiewnickiej Trasie i spółce.

Dla Platformersów, ale i w ogóle interesujących się sprawami obywatelskimi o spotkaniu inaugurującym Klubów Obywatelskich w Krakowie i o ciągu dalszym.

A teraz sprawy szczegółowe:

 • Najbliższa sesja Rady Miasta Krakowa to ponad 50 punktów, więc będzie bardzo pracowicie i obszernie. W programie rozstrzygnięcia w sprawie Planu Miejscowego Prądnik Czerwony – Naczelna, sprawy zwolnień ze zwrotu bonifikat, sprawy przetargów na sprzedaż nieruchomości, uruchomienie miejscowych planów, sprawy  budżetowe, powołanie szkół specjalnych. Wiele spraw, ale głównie sprawy oczywiste, bieżące, nie ma i to jest nasz–mój problem, spraw strategicznych i kreujących działania samorządu. Muszę się za to wziąć.
 • Od początków lutego działa i spotyka się co czwartek w Centrum Dialogu Forum na rzecz zdrowego powietrza. W ciągu tych kilku tygodni Forum doprowadziło do zmiany uchwały ws. PONE, w tym uproszczenia dokumentacji, wprowadzenia listy rekomendacyjnej dla dostawców, planu działań i korekty działań dla doradców, znaczącego przyspieszenie procedury. Rozważane są też działania w zakresie emisji komunikacyjnej, w tym radykalne zwiększenie mycia i czyszczenia ulic, wprowadzanie istniejących w innych europejskich miastach ograniczeń drogowych (np. strefa 30). Dyskutowany był i rekomendowany do wdrożenia tzw. eksperyment krakowski w zakresie systemu parkowania, ale Ministerstwo Infrastruktury odmówiło prawa do eksperymentu. Dyskutowany też był kompleksowy pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania na soboty z jednoczesnym radykalnym zwiększeniem pracy przewozowej transportu publicznego. Ostatnio omawiane były działania ws. edukacji (prowadzenie szerszej akcji edukacyjnej – powszechne informacje, udział dzielnic, szkolenia przez NGO, Straż Miejską), zmiany akcji promocyjnej. W wyniku tego gadania omówiono i rekomendowano do rozpoznania zmiany w zakresie cen dostaw mediów cieplnych, w tym ewentualne zakupy grupowe mediów. Omawiano warunki, możliwości, konieczne zmiany prawne w sprawie kontrolowania jakości stosowanych paliw. Z tych spotkań są rekomendacje, część jest już wdrożona, część jest analizowana pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym i przygotowywane do wdrożenia.
 • W dzień kobiet – 8 marca złożyłem życzenia paniom w Urzędzie Miasta Krakowa i w mieście Krakowie. Wiele osób było mile zaskoczonych – o szczegółach informowałem w dziale aktualności.
 • Zgłoszono mi, jako Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa, sprawę niewłaściwości tablic, będących na budynkach UMK. Są one biało-niebieskie, a nie biało-czerwone, do czego zobowiązuje ustawa. Powinniśmy to zmienić, z drugiej strony tradycja krakowska to właśnie biało-niebieskie tablice. Chyba najlepszym i jedynym rozwiązaniem będzie prośba-rezolucja do Sejmu o wprowadzenie do ustawy takiej możliwości, a do tego czasu poczekanie na zmiany.
 • Sygnalizowana jest nam sprawa ewentualnego zablokowania przez Wojewodę uchwały o powołaniu spółki Trasa Łagiewnicka. Od takiego zablokowania można co prawda odwołać się do WSA, ale powoduje to spore komplikacje. W niedalekiej perspektywie bardzo dobre warunki finansowania projektu ulegną pogorszeniu i Trasa w tej formie nie zostanie zrealizowana. W ten sposób, jak wskazują profesjonalne badania, nie uda się zmniejszyć ruchu na Alejach Trzech Wieszczów i nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia komunikacyjnego w tym rejonie. Odpowiedzialność spadnie na blokujących, szczególnie jeśli sądy przyznają rację gminie.

I sprawy Platformerskie, a raczej obywatelskie :

 • W poniedziałek 7 marca odbyło się pierwsze w Polsce, inauguracyjne spotkanie Klubu Obywatelskiego. Ponad 300 osób, w tym członkowie PO, ale i osoby, i to w znacznej ilości, spoza działań politycznych, wysłuchało stanowisk ks. bp. Pieronka i prof. Hausnera i długo dyskutowało. Moje podsumowanie przedstawiłem w osobnym tekście. Czas na następne spotkania. Jeszcze raz dziękuję kolegom z mojego macierzystego 2 Koła Gospodarczego: Jackowie Niedźwieckiemu, posłowi Józefowi Lassocie, a także Ani Gapys. Dobra robota.
 • Za niedługo przedstawię wyniki ankiety, przeprowadzonej w ubiegłym roku, a dotyczącej poglądów i stanowisk członków Krakowskiej PO. Ankieta pokazuje ówczesne, ale i chyba aktualne poglądy, oczekiwania i oceny członków, ich potrzeby i główne informacje o nich. Ważne to i mocno pouczające, szczególnie, że porównamy wyniki z 2015 roku z wynikami z 2013. Będzie ciekawie, nawet bardzo.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >