Newsletter – 13 listopada 2017

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017 r.

Newsletter na ciekawe czasy, po niespokojnej sesji RMK, przed platformerskimi wyborami, po Święcie Niepodległości 11.11, a przed ostatnim budżetem tej kadencji. Zapraszam na skrót:

Sprawy samorządowe:

 • Po Święcie Niepodległości Rzeczpospolitej.
 • Po niespokojnej i dziwnej sesji Rady Miasta Krakowa.
 • Rezolucje po sesji komunikacyjnej, po rezolucji ws. preambuły do Konstytucji RP, po zażegnanym konflikcie ws reasumpcji.
 • Za chwilę ostatni projekt budżetu Krakowa na ostatni rok kadencji.

Sprawy Platformerskie:

 • Po ostatniej w tej kadencji Radzie Powiatu Krakowskiej PO.
 • Ruszają wybory wewnętrzne.
 • Programu samorządowego PO ciąg dalszy.

Sprawy samorządowe nieco szerzej:

 • W sobotę 11 listopada święciliśmy Święto Niepodległości Rzeczpospolitej. 99 lat temu, po 123 latach zaborów nasza Ojczyzna odzyskała suwerenność. W całej Polsce spotykaliśmy się czcząc wielkich Polaków, z różnych stron politycznej sceny. Oni, mimo różnic, wspólnie stanęli do walki o niepodległość. W Krakowie zaczęło się od rannego spotkania przy Grobie Nieznanego Żołnierza, potem złożyliśmy w imieniu krakowskiego społeczeństwa kwiaty przed pomnikami Józefa Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Czynu Zbrojnego Polaków, przed grobem Marszałka na Wawelu. Potem była Msza Święta na Wawelu, przemarsz ulicami Krakowa, kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, na Rynku Głównym odbyła się parada orkiestry Wojska Polskiego i parada tańców polskich. Po południu, na pl. Szczepańskim spotkały się środowiska opozycyjne, były ciekawe głosy, ciekawe śpiewy. Wieczorem w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Sieć Solidarności wręczyła medale „Dziękujemy za wolność” osobom, które przed laty w różnych miejscach  i środowiskach walczyły o Polskę wolną, niepodległą, mądrą. Wśród odznaczonych byłem i ja, jako harcerz przed laty starający się harcerską służbą wspierać działania niepodległościowe Rzeczpospolitej.
 • W ostatnią środę odbyła się sesja Rady Miasta Krakowa. Miało być pracowicie i ciekawie, było bardzo zaskakująco i nerwowo. Najwięcej było punktów o stwierdzeniu przekształcenia szkół, które zmieniły się w wyniku reformy edukacji. O reformie edukacji niedługo, teraz tylko przekształcenia. Mieliśmy na sesji przyjęcie dwóch ważnych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: „Kazimierz” i „Nowa Huta Przyszłości”. Mieliśmy projekt nowych norm parkowania, ciekawy i pewnie kontrowersyjny. Mieliśmy przyjęcie nowych taryf wod-kan. Chyba robimy to ostatni raz, bo w szale centralizacji powołana zostanie centralna instytucja „Polskie Wody”, która z Warszawy będzie decydować o taryfach wod-kan. Skutki będą takie, że taryfy będą wyższe i zupełnie nie będą uwzględniały krakowskiej specyfiki. No, cóż…
 • Na sesji były też rezolucje, jedna w sprawie dookreślenia stosowania wyjątków w zakresie możliwej minimalnej szerokości chodnika dla pieszych. W wielu miastach metropolitalnych stosuje się 1,50 m i nikt tego nie kwestionuje, a w Krakowie kontrola Wojewody zakwestionowała. Druga rezolucja to postulat szerszego włączenia się PKP do konsultacji ws. ruchu w Krakowie. Przecież to późniejsze otwarcie ulicy Kopernika było jedną z istotnych przyczyn korków w tej części Krakowa. Po przegłosowaniu jednej z poprawek zgłoszono chęć reasumpcji tego głosowania. Zaczęło się bardzo nerwowo i emocjonalnie, bowiem kwestionowano możliwość zastosowania reasumpcji. Statut miasta w §38, ust. 5  mówi: ”W razie gdy wynik głosowania budzi wątpliwości, na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady, zawierający uzasadnienie, Rada może postanowić o powtórzeniu głosowania, z tym że:
  1. może być ono dokonane tylko w trakcie posiedzenia, na którym odbyło się głosowanie,
  2. powtórzeniu nie podlega głosowanie imienne lub tajne.

  Postanowienie o powtórzeniu głosowania oznacza równocześnie unieważnienie poprzedniego”. Jednak Przewodniczący Klubów PO i Przyjazny Kraków w imię dobrych praktyk i obyczajów zdecydowali o wyłączeniu tej sprawy. Kolejnym kontrowersyjnym punktem była rezolucja w sprawie umieszczenia w szkołach samorządowych preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak uczynili samorządowcy w Warszawie , Lublinie i Słupsku, przygotowują się samorządowcy z innych miast. Dyskusja była gorąca, trzeba pamiętać, że wszyscy jako radni ślubujemy wierność aktualnej Konstytucji Rzeczpospolitej.

 • 15 listopada Prezydent przedstawi ostatni w tej kadencji projekt budżetu (i tzw. Wieloletniej Prognozy Finansowej). Szczegółowe omówienie będzie w kolejnym newsletterze, ale jednym z najważniejszych przesłań będzie kończenie części zaczętych zadań, kontynuacja wielu i rozpoczęcie kilku kluczowych. Trasa Łagiewnicka, budowa tras tramwajowych na północy Krakowa, przebudowa szeregu dróg to najważniejsze elementy infrastrukturalne. Budowa ważnych instytucji kultury (ważnego Muzeum Podgórza, czy rozbudowa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), modernizacja, szkół, ale i budowa nowych, budowa nowych przedszkoli i domów kultury to kolejne ważne obszary. Widać więc mocne przemieszanie projektów dużych i małych.

Sprawy Platformerskie:

 • Po 4 latach kończy się kadencja władz Krakowskiej PO. Było różnie, na początku trudno, potem bardzo pracowicie. Najpierw Krakowską PO zarządzał Grzegorz Lipiec, potem Aleksander Miszalski. Odbyło się ostatnie spotkanie rady powiatowej PO, pokazano najważniejsze działania. Jako plusy tej kadencji uważam w miarę uszanowanie wszystkich środowisk krakowskiej PO, prace programowe i Krakowskie Centrum Programowe, Kluby Obywatelskie, zażegnanie różnych mniejszych i większych konfliktów. Ale były też personalne dziwności, była nieproporcjonalna nadreprezentacja części środowisk, była nieobecność części środowisk w pracach krakowskiej PO, były wybory samorządowe nie do końca wygrane. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski i iść dalej, w miarę możliwości dokonując sensownych zmian, ale i utrzymując część działań. Osobiście będę głosował za udzieleniem ustępującym władzom absolutorium i wspierał dotychczasowego szefa krakowskich struktur PO w Krakowie w pełnieniu dalej tej funkcji.
 • Jeżeli chodzi o Krakowską PO, mamy to w miarę podsumowane i określone na przyszłość. Jeśli chodzi o wybory regionalne to najważniejszym wydaje się właściwe przygotowanie się do najbliższych wyborów samorządowych. Przyszłe władze Regionu Małopolskiego muszą doprowadzić do o wiele aktywniejszej pracy struktur PO w małopolskich miastach i powiatach i nie może to się odbyć kosztem Krakowskiej PO. To wymaga wielkiej ilości pracy, spotkań, działań, kontaktów z ludźmi w wielu lokalnych, powiatowych i miejskich strukturach. Wielkim wsparciem są tutaj działania Klubów Obywatelskich. Bez tej wielkiej pracy, bez wielkiej ilości spotkań, kontaktów w tych powiatach i miastach Małopolski, i to bez uszczerbku dla działań Krakowskiej PO, może okazać się, że najbliższe wybory samorządowe w regionie nie będą sukcesem. A to może oznaczać koniec takiej działalności i ponowne wybory. Nie powinniśmy do tego dopuścić i dlatego potrzebne są takie władze Małopolskiej PO, które potrafią zintensyfikować działania platformerskich powiatów Małopolski i doprowadzić do sukcesu. I do tego będę dążyć !
 • Z programu samorządowego Platformy Obywatelskiej o działaniach miejskich i metropolitalnych:
  „Miasta są kołem zamachowym rozwoju regionów, wzmacniając spójność terytorialną kraju i podnosząc konkurencyjność Polski. Uważamy, że proces powstawania metropolii jest nieunikniony – chcemy mu jednak nadać właściwy kształt, tak, by wzrost największych miast nie odbywał się kosztem mniejszych miejscowości. Metropolia musi opłacać się wszystkim. Nie będziemy wymuszać zmian granic administracyjnych gmin, ani zmieniać relacji pomiędzy miastem centralnym i otoczeniem. Na odwrót: będziemy promować współpracę. Powstające metropolie będą koncentrować się na tym, co dla mieszkańców jest ważne – usługach dla obywateli. Wprowadzimy obowiązek tworzenia planów rozwoju publicznego transportu zbiorowego w ramach metropolii i ich obszarów funkcjonalnych (gmin sąsiadujących). Premiowane będą inwestycje w kolej aglomeracyjną, szybkie tramwaje i parkingi w systemie „parkuj i jedź”. Kolejnym priorytetem będą inwestycje, które łączą miejscowości wchodzące w skład metropolii – np. wspólne systemy wodociągowe. Zdajemy sobie sprawę, że wiele polskich miast wciąż odbudowuje się po katastrofalnych błędach komunistycznej gospodarki. Zatrute tereny poprzemysłowe w centrach miast, zdegradowane dzielnice – to tylko niektóre efekty centralnego planowania. Chcemy zabliźniać te rany, będziemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy przed 2015 r. – zwiększanie wydatków na odbudowę zdewastowanych obszarów miejskich oraz ich rewitalizację. Stworzymy Fundusz Rewitalizacji dla miast. W tym funduszu, oprócz środków europejskich, będą gromadzone jednorazowe i przejściowe dochody państwa, np. wpłaty z zysku NBP, które obecnie są przejadane”.

Pozdrawiam „biało-czerwono” i jeszcze raz dziękuję za medal „Dziękujemy za wolność”. Mam wiele odznaczeń, ale to jest dla mnie najważniejsze…

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >