Newsletter – 12 marca 2018

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018 r.

Kolejny Newsletter i kolejne ważne informacje z krakowskiego samorządu i z krakowskiej PO. Zaczynamy jak zawsze od skrótów samorządowych i platformerskich, potem rozwinięcie.

Sprawy samorządowe:

 • Za nami ważna sesja nadzwyczajna, poświęcona teoretycznie sprawie kilku ewentualnych nieprawidłowości ws. urbanistycznych, a praktycznie poświęcona w ogóle problemom urbanistycznym i budowlanym. W opinii bardzo wielu – z dużej chmury mały deszcz, a betonowanie dopiero się zacznie. 
 • Nowa sesja Rady Miasta to plan pracy RMK, sprawy likwidacji tablic postkomunistycznych, Komisja Nadzwyczajna ds. słupkozy i problemów komunikacyjnych, program opieki nad zwierzętami, ważny program termomodernizacji domów jednorodzinnych, statuty dzielnic i zmiana komisji rewizyjnej.
 • Ważna zmiana statutów dzielnicowych i możliwość znacznego zmodyfikowania działań Budżetu Obywatelskiego.
 • Komisja Rewizyjna – nieznaczna mniejszość w Radzie i większość w Komisji.

Sprawy Platformerskie:

 • Podpisanie porozumienia Platforma–Nowoczesna ws wspólnego startu w sejmikach. Zgoda buduje, a przegranych „gryzą psy”.

I rozwinięcie – sprawy samorządowe:

 • Za nami ważna sesja nadzwyczajna. Formalnie miała być poświęcona przyjęciu uchwały do Prezydenta Miasta ws. wyjaśnienia zasadności kilku decyzji urbanistycznych, ale zapowiadana była jako sesja ws. betonowania Krakowa. W sprawie tych decyzji bardzo szczegółowo odniosły się służby prezydenckie i wychodzi na to, że mimo emocji wszystko jest zgodne z prawem. Szczegóły po 31 marca, kiedy formalnie Prezydent odpowie na te sprawy, ale widać, że raczej nieprawidłowości tam nie ma, choć są ogromne emocje. Przy okazji i Prezydent, i Pani Wiceprezydent Koterba, i Wydział Architektury przedstawiły szerszą informację na temat zasad i skutków decyzji w zakresie budowania w Krakowie. Niestety, i jest to problem wszystkich, prawo nie pozwala odmówić decyzji o budowie, jeżeli są spełnione formalne wymagania. A jeżeli nawet Miasto odmawia to przegrywa w sądzie czy SKO. Ludzie atakują Urząd, a Urząd nie może odmówić. I stąd biorą się podejrzenia. Drugi problem to plany. Kraków ma pokrycie planami na poziomie ponad 50 % i jest to pokrycie jedno z większych, choć nie największe w Polsce. Ale plany są przez jednych oczekiwane i forsowane, a przez innych blokowane i oprotestowywane. W efekcie plany uchwala się trudno i wolno. Po trzecie, jak zawsze popełnia się błędy. Trzeba te błędy wyjaśniać i trzeba za nie przepraszać, bo to jest wina Miasta. Po czwarte i najważniejsze – wydaje się, że kluczowym problemem Krakowa nie jest jakieś radykalne niewłaściwe podejmowanie decyzji czy planów, choć pewnie szczegółowo pokazałoby to porównianie Krakowa z innymi miastami. Kluczowym problemem jest komunikowanie się z mieszkańcami, wyjaśnianie im podstaw takich, a nie innych decyzji. Błędy są na pewno, ale przede wszystkim są emocje wynikające z braku informacji. I ostatnie – Prezydent Majchrowski powiedział, i słusznie, że betonowanie Krakowa to się dopiero zacznie. Jak inaczej można postrzegać projekt wybudowania na Klinach, na ponad 40 ha, osiedla na prawie 40 tysięcy mieszkańców?
 • Przed nami nowa sesja Rady Miasta Krakowa. Na sesji będzie plan pracy Rady na ostatni rok kadencji, będą uchwały kierunkowe ws. pokazywania na BIP projektów decyzji administracyjnych, będzie kilka uchwał ws. likwidacji postkomunistycznych tablic w Krakowie, będzie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, będzie bardzo ważny program termomodernizacji dla budynków jednorodzinnych, będą nowe plany zagospodarowania przestrzennego, będzie próba zmiany składu Komisji Rewizyjnej, będą zmiany Statutów dzielnic. Będzie też dyskusja nad inicjatywą obywatelską ws. powołania komisji nadzwyczajnej. Duża, obszerna, pracowita sesja.
 • Zmiany Statutów Dzielnic to bardzo ważna propozycja dostosowania statutów do potrzeb realizacji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. Obecne statuty wprowadziły procedurę ustalania zadań budżetowych na następny rok w dzielnicach tak, że głosowanie w sprawie wyboru zadań Budżetu Obywatelskiego musiało się odbywać przed wakacjami, w najgorszym terminie rozpoczęcia wakacji, czy sesji studenckich, powodowały też bardzo krótkie okresy na poszczególne etapy budżetu obywatelskiego. Pewnie to było (tak wskazywała ocena) jednym z powodów spadku frekwencji przy Budżecie Obywatelskim. Dzięki sporej pracy Komisji Dialogu i Pana Wiceprzewodniczącego Jaśkowca, przeprowadzeniu konsultacji społecznych, udało się doprowadzić do możliwości uchwalenia nowych, bardziej odpowiadających potrzebom statutów dzielnic.
 • Na sesji jest też projekt radnych PiS ws. zmiany składu Komisji Rewizyjnej. I rzeczywiście Komisja Rewizyjna powinna być zmieniona, bo zmieniły się składy klubów. I rzeczywiście, w ustalaniu składu powinien być brany pod uwagę przelicznik D’Honta, preferujący większe kluby. Ale w wyniku przyjęcia tej propozycji nieznaczna mniejszość RMK (21 osób na 43) będzie miała większość w Komisji Rewizyjnej. Tak to jest kiedy większość, nawet nieznaczna, jest rozproszona.

I sprawy Platformerskie:

 • Podpisano ogólnopolskie porozumienie między Platformą Obywatelską a Nowoczesną. Porozumienie to da przede wszystkim stworzenie wspólnych list do Sejmików Wojewódzkich, co znacznie zwiększy obecność przedstawicieli tych ugrupowań w sejmikach. Zgoda buduje, głosy oddane na pojedyncze ugrupowania dają około 20-30% mniej mandatów w sejmikach niż głosy oddane na wspólne ugrupowanie, nawet gdyby ta ilość była znacznie mniejsza niż suma głosów na pojedyncze ugrupowania. Zgoda buduje, może dlatego w wielu mediach odbyło się atakowanie takiego wspólnotowego podejścia, odbyło się wyszydzanie takich działań. Teraz o zasadności wspólnego podejścia powinni się przekonać koledzy z PSL i SLD. Tylko razem mamy szansę na wygraną, także w Krakowie. Ostatnio wiele było wyborów uzupełniających i wszędzie tam, gdzie wspólnie szło się do wyborów, wygrywali wspólnie działający. I tak powinno być przy najbliższych wyborach, i samorządowych, i parlamentarnych. Nie do pozazdroszczenia będzie polityczna pozycja tych, którzy z jakiś względów nie pójdą razem i przegrają, stracą wszystko, niestety pójdą na polityczny margines i mogą być winni przegranej nie tylko swojej, ale i całej strony politycznej sceny.

Pozdrawiam,

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >