Newsletter – 11 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017 r.

Kolejny grudniowy newsletter, po bardzo ważnej sesji Rady, po Parku Kulturowym i spotkaniu Forum Gospodarczego Krakowskiej PO. Zapraszam najpierw na skrót, potem szczegóły.

Sprawy samorządowe

 • Jesteśmy po bardzo obszernej i ważnej sesji Rady Miasta. Szereg spraw planistycznych, budżetowych, ale i sprawy rewitalizacji, współpracy z NGO, przeciwdziałania alkoholizmowi, konsultacja statutów dzielnic, ale i aktualizacja Parku Kulturowego i aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa. 
 • Mamy nową uchwałę ws. Parku Kulturowego Stare Miasto i znów jako pierwsi w Polsce próbujemy nowe rozwiązania.
 • Burzliwa dyskusja o Strategii Rozwoju Krakowa.
 • Poprawki do budżetu, pomysły i problemy.

Sprawy Platformerskie:

 • Inauguracyjne spotkanie Forum Gospodarczego Krakowskiej PO. Mamy dobry program gospodarczy, wiemy jak rządzić, ale jeszcze musimy przygotować program jak wygrać wśród przedsiębiorców
 • Pierwsza Rada Regionalna PO i kluczowa kwestia, czy wspólnie, proporcjonalnie i pracowicie, czy jak dotychczas. 

Sprawy samorządowe w rozwinięciu:

 • Jesteśmy po bardzo obszernej, ważnej i męczącej sesji Rady Miasta Krakowa. Mieliśmy  czytania kilku ważnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Tonie Wschód i Zachód , Azory, Łokietka, mieliśmy  bardzo ważny projekt uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieliśmy  projekt uchwały ws. miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, mieliśmy wreszcie konieczne konsultacje ws. zmian statutów dzielnic w zakresie dostosowania statutów dzielnic do potrzeb budżetu obywatelskiego. Mieliśmy także modyfikację regulaminu udzielania stypendiów twórczych, mieliśmy nowe pomniki przyrody, mieliśmy ustalenia godzin otwarcia aptek, mieliśmy projekt nowelizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji. Mieliśmy wreszcie pierwsze czytanie nowelizacji Parku Kulturowego i pierwsze podejście do Strategii Rozwoju Krakowa.
 • Najważniejszym punktem sesji było przyjęcie aktualizacji uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto. Kiedy w 2010 jako pierwsi w Polsce przyjmowaliśmy taką uchwałę, nie mieliśmy wiedzy o nowych technologiach i działaniach, które trzeba obecnie brać pod uwagę na krakowskim Starym Mieście. Ostre oświetlenia komercyjne, agresywne działania lokali rozrywkowych, wielka rzesza potrzebnych, ale burzących porządek meleksów, sygnały od mieszkańców i turystów, ale i od służb miejskich, które musimy brać pod uwagę – to powód zmian. Kiedyś nasza uchwała zdecydowanie na lepsze zmieniła centrum Krakowa, zniknęły brzydkie reklamy, tablice, szyldy. Centrum Krakowa stało się bardziej estetyczne. Teraz wykonaliśmy krok naprzód w celu porządkowania centrum Krakowa, zmniejszania agresywności przestrzeni publicznej. I znów jako pierwsi w Polsce próbujemy uporać się tak z tymi trudnymi sprawami. Idziemy jak inne podobne europejskie miasta, jak Monachium, Frankfurt, Lyon, Mediolan, Wiedeń, Salzburg, Barcelona, Sewilla, Porto czy Florencja i porządkujemy centrum miasta, aby było bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów.
 • Burzliwie wyglądała dyskusja o Strategii Rozwoju Krakowa, aktualizacji strategii z 2005 roku. Ówczesna strategia ukierunkowana była na rozwój metropolitalnej infrastruktury, stąd wielkie inwestycje metropolitalne, stąd wielkie inwestycje drogowe i tramwajowe, stąd rozwój wielkich imprez kulturowych, stąd zaangażowanie w działania gospodarcze. Ale świat, Polska i Kraków zmieniają się. Nowa strategia to bardziej rozwój metropolitalnych funkcji, to wielkie inwestycje jak nowy szkielet komunikacyjny – metro/premetro/Szybka Kolej Aglomeracyjna, dokończenie 3 obwodnicy Krakowa, kontrowersyjne, ale konieczne. Ale to też rozwój lokalnego zaangażowania mieszkańców, decentralizacja zarządzania, zwiększenie kompetencji i finansów dzielnic. To nowe obszary funkcjonalne, to Nowa Huta Przyszłości, Rybitwy, Balice jako nowe centra gospodarcze. To nowe funkcje metropolitalne, choćby sprawy innowacji metropolitalnych, z których w przeszłości znany był Kraków. Wydaje się, że ta nowa wizja Krakowa „nowoczesnej metropolii tętniącej kulturą, […] współtworzona przez mieszkańców”, „centrum kreatywnej gospodarki, poszanowania środowiska przyrodniczego”, „rozwój poprzez partnerskie współdziałanie mieszkańców” przez wielu w ogóle nie zostało odczytane. Stąd w ostrej dyskusji padały zarzuty o braku wizji, o nieuwzględnianiu szczegółowych działań, choćby z obszaru Nowej Huty. Kwestionowany był koszt stworzenia SRK, ale to przecież właśnie czas i wielostronne spotkania, rozmowy, deliberacje, analizy, syntezy, warianty i projekcje są wielką wartością tego dokumentu. Zaangażowanie ogromnej ilości ludzi z różnych środowisk gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturowych, pozarządowych to wielka wartość tej strategii. Zobaczymy co będzie dalej, ale przypomina mi się burzliwa dyskusja z 2005 roku, a potem skuteczność ówcześnie przyjętej strategii. Teraz pewnie będzie podobnie.
 • Przed nami poprawki do budżetu na 2018 rok. Jak zawsze każdy składał poprawki lokalne i ogólnomiejskie. Nasze ogólno miejskie poprawki to wskazanie, jakie mamy realne priorytety. Jako krakowska PO mamy ich kilka: Dzielnice, zwiększenie środków na pozyskiwanie terenów zielonych, program budowy boisk przyszkolnych, Smocze Skwery, Projekt Nowa Huta dziś, ale także przygotowanie 100 lecia Niepodległości Rzeczpospolitej. W sumie złożyliśmy jako Klub PO ponad 170 poprawek, także do WPF. O swoich propozycjach powiem niedługo. Projekt Budżetu na 2018 wydaje się, także po ewentualnych poprawkach, bezpieczny i realny. Przyjmujemy też tzw. Wieloletnią Prognozę Finansową. Mamy tam jeden poważny problem. W 2019 roku mamy bardzo niewielki margines bezpieczeństwa zadłużenia. Oznacza to, że albo w 2018 stworzymy jakieś większe zabezpieczenie albo w budżecie na 2019 będziemy musieli zrezygnować z jakiejś grupy zadań i poprzesuwać na lata kolejne. To da się bezpiecznie zrobić, ale trzeba to przygotować dziś. Trudny budżet dobrego rozwoju za chwilę będzie uchwalony i musi być bezpieczny.

Sprawy Platformerskie:

 • W czwartek 7 grudnia w Sali Cechu Rzemiosł Budowlanych w Krakowie, przy pl. Wolnica 7, odbyło się pierwsze spotkanie Forum Gospodarczego Krakowskiej PO. Naszym gościem był Główny Ekonomista PO, prof. Ekonomii, członek Rady Polityki Pieniężnej, lider Forum Rozwoju Obywatelskiego, lider Towarzystwa Ekonomistów Polskich Prof. Andrzej Rzońca. Prof. Rzońca przedstawił główne założenia Programu Gospodarczego PO, pokazując tzw. Dekalog Gospodarczy PO. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób, z PO (w tym 10 osób z naszego 2 Koła Gospodarczego), z Młodych Demokratów, z KODu, sympatyków PO. Dyskusja była bardzo gorąca, a szczególnie przewijający się temat to było z jednej strony uznanie dla szerokiego programu gospodarczego PO, ale z drugiej strony świadomość, że poza programem rządzenia potrzebny jest program wygrania wyborów wśród przedsiębiorców. I to jest sprawa do przygotowania i wdrożenia. Jako PO mamy program wygrania wśród samorządowców, gdzie samodzielność, otwartość, ale i decentralizacja samorządów to czytelne wyróżniki programu samorządowego PO. Jako PO mamy program rządzenia, potrzebujemy programu wygrania wyborów wśród  przedsiębiorców. I taki program będziemy dość szybko współtworzyć. Dziękuję Jackowi Jankowskiemu i Januszowi Chwajołowi.
 • W najbliższy poniedziałek, 11 grudnia, pierwsze posiedzenie Małopolskiej Rady Regionu i pierwsza próba dla nowo wybranych władz. Jako delegat z Krakowa chciałbym uczestniczyć w działaniach robionych wspólnie, wspólnotowo, w działaniach, w których reprezentowane są wszystkie znaczące środowiska, w działaniach pracowitych, pokazujących perspektywę pozytywną dla wszystkich. Jesteśmy jako PO, także jako Małopolska PO, w takiej sytuacji, że albo wspólnie, sensownie i pracowicie zajmiemy się platformersko Małopolską, będziemy proporcjonalnie reprezentowani i decydujący o przyszłości albo będzie inaczej, dużo gorzej, z oczywistym skutkiem, który znamy… Jestem optymistą, liczę na wspólne działanie, na takie działanie czekam, w takim działaniu zamierzam brać udział.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >