Newsletter – 10 lipca 2017

Ostatnia aktualizacja: 09.07.2017 r.

Ostatni przed wakacjami newsletter, streszczenie i podsumowanie najważniejszych działań ostatniego czasu i ostatniego półrocza. Zaczynamy od skrótów:

Sprawy samorządowe:

 • Ostatnia sesja Rady Miasta przed wakacjami.
 • Nadzwyczajna sesja edukacyjna.
 • Widłakowa, ścieżki rowerowe, problemy przedwakacyjne.
 • Podsumowanie półrocza samorządu.

Sprawy Platformerskie:

 • Podsumowanie półrocza platformerskiego.
 • Jestem w Zespole Programowym PO ws. samorządu.

Szerzej sprawy samorządowe:

 • W środę odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta Krakowa. Najważniejsze sprawy to przyjęcie Programu Rozwoju Kultury, przyjęcie kilku uchwał ws. planów przestrzennych. Mocno kontrowersyjna stała się sprawa Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której znalazło się wycofanie albo znaczące zredukowanie finansowania znacznej części zadań. Dotyczyło to części zadań w zakresie ścieżek rowerowych, szeregu projektów lokalnych i ogólnomiejskich. Coś się niedobrego dzieje przy realizacji znacznej części inwestycji, przesunięcia, zmniejszenia. Zdjęty został też projekt zmian w Parku Kulturowym Stare Miasto – temat bardzo ważny, ale chyba jeszcze nie do końca omówiony i konsultowany.
 • Taką ważną dla mnie, ale i dla pewnej części mieszkańców Krakowa, była sprawa znaczącego zmniejszenia środków na realizację inwestycji – przedłużenie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Widłakowa-Tyniecka. Ten temat funkcjonuje od prawie 10 lat, zajmowali się tym radni Bystrowski, Węgrzyn, radni dzielnicy VIII. Ja podjąłem temat 2 lata temu. Pierwotnie ścieżka miała być zbudowana po wewnętrznej stronie wału i to miało kosztować około 0,5 mln zł. Okazało się jednak, że takie rozwiązanie jest złe, wymaga zjeżdżania ze ścieżki w przypadku deszczów i zalewań, więc jest niemożliwe do wykorzystania. Wymyślono wtedy i wstępnie uzgodniono, że w tym rejonie wały zostaną nadbudowane i kontynuacja ścieżki będzie na tym samym poziomie. Ale wymagało to dodatkowych środków, razem ok. 2 mln zł. Dzięki Prezydentowi udało się takie środki znaleźć, a na ostatniej sesji właśnie wycofano ponad 1,5 mln zł z tego zadania. Oznacza to, że wraca się chyba do pierwszej, złej i niewłaściwej koncepcji. Stąd mój protest, ale dzięki interwencji Wiceprezydenta Trzmiela chyba uda się ten projekt uratować.
 • W środę odbyła się nadzwyczajna sesja edukacyjna. W opinii wnioskodawców konieczne było publiczne przedstawienie stanu rzeczy w krakowskiej edukacji. Jak to skomentował jeden z internautów: „Pokazano sporą rozbieżność w ilości zwolnionych nauczycieli – jedni mówili o 70, inni o prawie 300. Pewnie na jesień wyjdzie prawda. Pokazano, że błędem było tak niskie określenie liczebności klas w szkołach ponadgimnazjalnych, bo przy takiej ilości nie można klas dzielić na grupy, a to jest ze szkodą dla uczniów. Pokazano, że przy tak niskiej liczebności klas w dobrych liceach, ale i zmniejszeniu ilości klas w tych szkołach, sporo dobrych uczniów będzie się musiało uczyć w gorszych szkołach. A to ogromna szkoda dla uczniów. Pokazano, że sporo nauczycieli będzie miało dzielone etaty i będą jeździć od szkoły do szkoły. Pokazano, że w paru szkołach dobrzy dyrektorzy, startujący jako jedyni w konkursach zostali wyeliminowani”. To było dobre podsumowanie tej edukacyjnej sesji nadzwyczajnej.
 • Kończy się kolejne półrocze prac krakowskiego samorządu. Za najważniejsze wydarzenia uważam podsumowanie działań za 2016 rok i udzielenie absolutorium, podjęcie działań nad stworzeniem miejskiej sieci kolejowej, perturbacje edukacyjne. Plusem tego okresu jest niewątpliwie absolutorium z wykonania budżetu dla Prezydenta Majchrowskiego. Koalicja Prezydent Majchrowski-PO w Radzie Miasta zrealizowała najważniejsze ustalenie koalicyjne – wspólne głosowanie za absolutorium. Znaczące przy tym było, że Klub PiS głosował zdecydowanie przeciw. To jasno pozycjonuje politykę w krakowskim samorządzie. Drugim plusem było podjęcie strategicznego tematu wewnętrznej trasy kolejowej, z wykorzystaniem istniejącej sieci. Trzecim plusem ważne dla samorządu wydarzenia konferencyjne – Kongres Regionów, wielka konferencja UNESCO. Dzieją się, i to pozytywnie, działania antysmogowe, w tym nowelizacja uchwały antysmogowej i zmiany w zakresie programu antysmogowego. Są też problemy. Coraz większy problem edukacyjny to chyba najważniejszy problem krakowskiego samorządu. Nie weszły sprawy uchwały krajobrazowej, buksuje sprawa Parku Kulturowego, słabe są wyniki Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przed nami ważna jesień i wtedy będą sprawy budżetu na 2018 rok, uchwała krajobrazowa, park kulturowy, zmiany w podatkach i opłatach. Będzie ciekawie…

Sprawy Platformerskie:

 • Mam niewątpliwy zaszczyt zakomunikować, że decyzjami władz centralnych PO zostałem członkiem Rady Programowej PO ds. samorządu (jako jedna z 3 osób z Małopolski), jestem członkiem 2 zespołów programowych. To zapewne pokłosie mojej aktywności w zakresie zmian w finansach samorządowych, ale także i aktywnych działań w pracach Krakowskiego Centrum Programowego. Mam szereg pomysłów zmian w zakresie finansowania samorządów, ale i w ogóle funkcjonowania polskiego samorządu. Chcę włączyć do tych prac najbardziej aktywnych i merytorycznych radnych samorządów Małopolski, w tym i Krakowa.
 • Podsumowując półrocze prac Krakowskiej PO jako najważniejsze widzę sprawę zbierania podpisów za referendum edukacyjnym, udział w ważnych akcjach publicznych, prace Krakowskiego Centrum Programowego i kilka imprez integracyjnych. Plusy tego okresu to zmniejszenie napięć personalnych, spora praca programowa, zaangażowanie części członków. Minusy to brak aktywności większości, stosunkowo słaba obecność w mediach,  brak widocznych kluczowych pomysłów działań. Jest lepiej niż było, ale przed nami wiele, bardzo wiele pracy.

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim czytelnikom mojego cotygodniowego Newslettera, jest Was sporo, czasami przekracza to tysiąc czytelników. Widzę, że moje informacje i komentarze są czytane, czasem komentowane. Teraz czas wakacji i na ten czas zawieszamy mój Newsletter. Do zobaczenia na koniec sierpnia. Wspaniałych urlopów, wakacyjnych wspomnień i sił na następny czas !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >