Newsletter – 1 paźdzernika 2018

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018 r.

Kolejny cotygodniowy newsletter o krakowskich sprawach samorządowych i platformerskich. Najpierw skróty, potem rozwinięcie.

Skrót spraw samorządowych:

 • Ważna i długa sesja Rady Miasta.
 • Mamy termin wyborów dzielnicowych.
 • Kontrowersyjny Zakrzówek 2.0.
 • Podsumowanie badania społecznego Barometr Krakowski.
 • Ewentualna zmiana w Karcie Krakowskiej.
 • Sesja uroczysta – wręczenie Cracoviae Merenti.

Skrót spraw platformerskich:

 • Wspólna konwencja małopolska Koalicji.
 • Podsumowanie działań Klubu Radnych.
 • Moje kolejne podsumowanie, tym razem zadania ogólnomiejskie.

Pełna wersja spraw samorządowych:

 • W środę odbyła się przedostatnia przed wyborami sesja Rady Miasta Krakowa. Było bardzo obszernie i długo. Sprawy najważniejsze to sprawy budżetowe i przeznaczenie dodatkowych środków (w sumie ponad 92 mln zł) na inwestycje, ale i płace nauczycieli. Największym źródłem tych zmian jest zwiększenie dochodów z PIT. Widać, jak to jest ważne. Mieliśmy szereg uchwał o zaliczeniu ulic do kategorii publicznych, mieliśmy plany – Kostrze-Falista, Mogiła. Wycofaliśmy sprawę rozpatrzenia uwag do uchwały krajobrazowej. Mieliśmy zmianę Lokalnego Planu Osłonowego, mieliśmy dyskusję o Zakrzówku. Mieliśmy projekty w sprawie wyborów samorządowych.
 • Podjęliśmy, na mój – Przewodniczącego Rady Miasta – wniosek, uchwałę ws. terminu przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic samorządowych Krakowa. Radnych do dzielnic wybieramy w niedzielę 2 grudnia. Niestety nie możemy tego zrobić w terminie innych wyborów. Mamy na to 1,6 mln zł i potrzebne są środki na promocję. Krakowskie dzielnice samorządowe należą do najlepszych w Polsce i zawsze miały sporą frekwencję. W najgorszym czasie miały frekwencję 12,4%, przy średniej w innych miastach poniżej 10%. Oby teraz  było lepiej !
 • Jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw sesji była kwestia uchwalenia na terenie części Zakrzówka tzw. użytku ekologicznego. Sprawy Zakrzówka wracają zawsze przed końcem kadencji. Tak było 4 lata temu, kiedy zgodnie ze studium uchwaliliśmy miejscowy plan, chroniący część Zakrzówka, a część poddający zabudowie. Rzecz w ogóle dotyczy obszaru między ulicami Wyłom, św. Jacka, Pychowicka, a nie głównego obszaru – zalewu, skałek Twardowskiego, alejek. Dzięki decyzji z 2014 roku udało się wykupić znaczną część obszaru wzdłuż zalewu, niestety nie udało się tego rozwinąć. Pojawienie się chronionych organizmów spowodowało zainteresowanie mieszkańców i ekologów. Złożono wniosek o użytek ekologiczny i przegłosowano. Osobiście nie wsparłem tej inicjatywy, wręcz nie głosowałem, bo uważam, że można chronić Zakrzówek lepiej i taniej (choćby gdyby to RDOŚ wprowadził taką ochronę), bo uważam, że nie można podejmować poważnych decyzji bez poznania konsekwencji finansowych (a mogą one być potężne, między  100-500 mln zł), wreszcie dziwna była nagła zmiana granic i wyłączenie spod ochrony terenu będącego własnością jednego z krakowskich zakonów. Mam duże przekonanie, że sprawa Zakrzówka wróci, raz – z wielkimi konsekwencjami finansowymi, uniemożliwiającymi angażowanie się w inne tereny zielone Krakowa, dwa – właśnie z konsekwencjami tej niejasnej autopoprawki.
 • W piątek odbyło się podsumowanie kolejnej edycji badania społecznego Barometr Krakowski. Tym razem badaliśmy opinie mieszkańców w wielu sprawach, ale i szczególnie sprawy podatkowe, seniorów. Po tej analizie mamy pewność, że realny (tj potwierdzony zainteresowaniem) potencjał podatkowy to 50-80 tys podatników, co oznacza wzrost środków z PIT o około 120-200 mln zł. Patrząc na wieloletnie wyniki interesujący jest wzrost pozytywnych ocen samorządu (w ciągu 4 lat o 10-15%), a zaskakujący jest spadek kapitału społecznego w Krakowie, ale i niestety w Polsce. Barometr powinien być kontynuowany w przyszłości, a może warto przekształcić go w internetową platformę konsultacyjną. Więcej informacji >>
 • Już poprzednio sygnalizowałem zainteresowanie zmianami w Karcie Krakowskiej. W przyszłym tygodniu będzie przygotowana propozycja zmian i wyliczone konsekwencje tych zmian. Propozycja zmian będzie dotyczyć preferencji na część miejską wspólnego biletu i preferencji dla podatników, którzy w danym roku zmienili rezydencje podatkową na Kraków (mają dokument ZAP3). Jeżeli ta propozycja znajdzie akceptację to będzie głosowana na sesji w dniu 10 października.
 • W środę 3 października o godz 13.00 uroczysta sesja zwołana w celu wręczenia Medalu Cracoviae Merenti Krakowskiemu Komitetowi Obywatelskiemu i Krakowskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Krakowski Komitet Obywatelski to „ojciec” krakowskiego samorządu, Izba Radców Prawnych to wielce zasłużony samorząd prawniczy. Zapraszamy !

I sprawy platformerskie:

 • W niedzielę odbyła się Konwencja Małopolska Koalicji Obywatelskiej. Pokazaliśmy siłę wielu strumieni tworzących Koalicję Obywatelską, pokazaliśmy, że z nami są seniorzy, środowiska zawodowe. Pokazaliśmy, że chcemy wolności, a samorząd – zdecentralizowany i niezależny – jest ostoją wolności. Ważne wydarzenie. Widać, że energia jest nie tylko w Krakowie. Leszek Zegzda z Nowego Sącza, Romek Ciepiela z Tarnowa, Robert Maciaszek z Chrzanowa to wspaniali lokalni liderzy. Wygramy !
 • W czwartek podsumujemy działalność Klubu Radnych PO w tej upływającej kadencji. Osobiście uważam, że naszym – Klubu Radnych PO – najważniejszym osiągnięciem było wprowadzenie Karty Krakowskiej ale i zwrócenie uwagi na problemy transportowe północnej części Krakowa. Karta Krakowska to obietnica z poprzedniego programu wyborczego i nie byłoby jej gdyby nie zaangażowanie radnych PO. Problemy transportowe północy Krakowa to tramwaj na Azory, to tramwaj na Górkę Narodową. Wydaje się, że bez zaangażowania radnych PO nie byłoby takiego zaangażowania miasta w tereny zielone i ścieżki rowerowe. Także wiele spraw lokalnych nie miałoby możliwości realizacji.
 • Moje podsumowanie – zadania ogólnomiejskie. Jako radny reprezentuję swój okręg wyborczy, ale i wyborców z całego miasta. Na moich dyżurach byli mieszkańcy z całego Krakowa. Znaczną część swojej działalności koncentrowałem na sprawach ogólnomiejskich, poprawiających komfort życia, pracy czy odpoczynku mieszkańców całego Krakowa. Sporo tych projektów udało się wdrożyć, a szczególnie dumny jestem z wdrożenia Karty Krakowskiej, mojego pomysłu z wyborów 2014. A przecież była jeszcze akcja „Płać podatki w Krakowie”, były badania Barometr Krakowski, było Porozumienie Dzielnic Podgórskich, obchody 100 lecia połączenia Krakowa i Podgórza, pomnik Juliusza Leo, było Forum Przyszłości Dzielnic, była reaktywacja programu dla branż chronionych i zanikających, była ulga inwestycyjna dla MŚP. Trochę tego jednak było, a o wszystkim piszę tutaj >>

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >