Moje podsumowanie konferencji „Przyszłość dzielnic”

Ostatnia aktualizacja: 26.02.2016 r.

W pierwszej części – panelu ekspertów, dokonano oceny, ale i wstępnej perspektywy krakowskich dzielnic samorządowych. Ja – Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – postawiłem tezę, że krakowskie dzielnice, należące do najlepszych w Polsce, muszą się zmienić, aby stać się bardziej odpowiadającymi potrzebom mieszkańców i wzorem są tutaj miasta niemieckie, austriackie i francuskie metropolie. Prezydent Majchrowski naszkicował główne dylematy wokół dzielnic: jakie duże powinny być, ile ich powinno być, jakie powinny pełnić funkcje, co zrobić aby uszanować koloryt małych wspólnot. Prof. Hausner mówił o głównych dysfunkcjach samorządów, pokazał też możliwe i chyba konieczne kierunki zmian, czyli lokalny dzielnicowy samorząd jako lokalne centrum aktywności, lokalne centrum administracji. Mówił także o uwspólnianiu zasobów, czyli przekazywaniu dzielnicom tych zasobów, które nie muszą być sterowane centralnie. Prof. Górniak mówił o przyczynach oczekiwanych zmian w dzielnicach, i w ogóle w samorządach, spowodowanych innym sposobem zainteresowania mieszkańców, o konieczności przeprowadzenia diagnozy i poszukania tychże obszarów wspólnotowych. Profesor wskazał jako takie edukację, kulturę. Prof. Izdebski mówił o obecnych możliwościach zmian w dzielnicach, o konieczności wprowadzania dla dzielnic kompetencji stanowiących, o możliwościach wynikających z nowego układu metropolitalnego. Pani Maliszewska mówiła o badaniach w dzielnicach, o głownych zasadach komunikowania się dzielnic, o zróżnicowaniu  i prostych, ale bardzo ważnych zasadach komunikacji społecznej.

[ fot. W. Majka www.krakow.pl ]

W części drugiej odbyła się dyskusja wokół kierunków zmian i potrzeby zmian dzielnic. Mówiliśmy, że przy polskich dzielnicach, w tym krakowskich, nastąpiła dekoncentracja, a nie decentralizacja. W efekcie rola dzielnic jest mocno ograniczona. Mówiliśmy o uszanowaniu odrębności mniejszych jednostek/wspólnot lokalnych i osiedlowych, mówiliśmy o oczekiwaniach, ale i dobrych i złych zmianach.

W części trzeciej to sala zadawała pytania i komentowała. Część pytań dotyczyła lokalnych spraw danej dzielnicy, jak Park Drwinki, sprawa centrum miasta, sprawa dofinansowywania zadań niegminnych, sprawa niesłuchania lokalnych wspólnot. Były pytania i kwestie ponadlokalne, o zasadności funkcjonowania dzielnic, o bezradności radnych dzielnicowych, o propozycji trójstopniowej samorządu lokalnego: miasto-dzielnice-osiedla, o lokalnych grupach działania, o większej funkcji kontrolnej rad.

W ostatniej części podsumowywaliśmy debatę, ja podsumowałem tak: Musimy rozmawiać i starać się wzajemnie rozumieć i w możliwościach rozwiązań i w niemożliwościach. Możliwości wykorzystywać, niemożliwości rozszerzać.

Oceniając debatę widzę następujące plusy:

+ dobrze, bardzo dobrze przygotowana debata;
+ bardzo poważni eksperci, można powiedzieć skali ogólnopolskiej;
+ poważna ranga tematu, poważna dyskusja, poważne wnioski.

Widzę też minusy:

– stosunkowo słabe zainteresowanie radnych dzielnic;
– częste głosy nie w temacie, ale wskazujące na potrzebę szczegółowszych dyskusji;
– brak wyraźnych stanowisk publiczności.

Podstawowe moje wnioski z debaty:

 • Potrzebne kolejne, bardziej szczegółowe debaty w sprawach dzielnic;
 • Wskazane spotkania w sprawach lokalnych;
 • Przed nami określenie szczegółów debaty o przyszłości dzielnic Krakowa.

Podsumowując – mocno i dobrze wystartowaliśmy, teraz potrzebna dyskusja bardziej szczegółowa i perspektywiczna. I tak będzie.

Dziękuję wszystkim za udział, szczególnie Przemkowi Dziewitkowi i Ani Cioch za trudne prowadzenie, Panom Profesorom Górniakowi, Hausnerowi, Izdebskiemu i Panu Prezydentowi Majchrowkiemu, a także Pani Idze Maliszewskiej za ważne i poważne głosy, wszystkim za czynny i zaangażowany udział. Zaczęliśmy ważną sprawę i będzie ciąg dalszy.

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >