Moje podsumowanie konferencji Forum Przyszłości Dzielnic – Kompetencje, finansowanie i współpraca

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2016 r.

W środę 21 września na sali obrad Rady Miasta Krakowa ponad 80 osób, radnych miasta, dzielnic, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych dyskutowała o ich oczekiwaniach w stosunku do dzielnic samorządowych Krakowa.

Najpierw Szczęsny Filipiak przedstawił wyniki ankiety, skierowanej do radnych dzielnicowych. Zdecydowana większość radnych oczekuje zwiększenia kompetencji i wprowadzania kompetencji wyłącznych dla Rad Dzielnic, uznając że najbardziej nadają się do tego kompetencje już posiadane. Część oczekiwań (obligatoryjność dla miasta uchwał, w szczególności obligatoryjność opinii ws. wzizt) jest niemożliwa do spełnienia ze względów ustawowych, ale pokazuje to rosnące napięcie i konieczność jakiegoś rozwiązania. Drugim bardzo wyraźnym apelem było oczekiwanie zwiększenia finansowania dla dzielnic. Szczegółowe wyniki ankiet dostępne są tutaj.

W dyskusji zwracano uwagę na wiele kwestii. Najważniejsze to szersze i pełne informowanie dzielnic o podejmowanych przez miasto jakichkolwiek działaniach w danych dzielnicach. Drugie to czytelne i skuteczne wykorzystywanie, ale i egzekwowanie kompetencji. Trzecie to punktowe zmiany w statutach dzielnic, dotyczące uelastystycznienia funkcjonowania rad i zarządów. Widziano także konieczność ustawowego zmienienia usytuowania dzielnic, ale i widziano obawę, czy takie dzielnice z szerokimi kompetencjami nie będą wymagały większych kosztów i wręcz specjalnego aparatu.

W części drugiej pracowano w dwóch panelach. Pierwszy zajmował się kompetencjami i finansami dzielnic, drugi współpracą dzielnic z mieszkańcami. Na panelu pierwszym uszczegółowiono oczekiwania uczestników, w tym konieczność właściwego doprecyzowywania kompetencji, konieczność większej współpracy radnych dzielnic z miastem, konieczność posiadania historycznej dokumentacji. Wskazano nowe kompetencje, które dość szybko możnaby wprowadzić, jak np. konsultowanie zmian w organizacji ruchu, i takie, które wymagają zastanowienia jak np. rozłączność kompetencji miasta i dzielnic, tak aby w danej dziedzinie tylko dzielnice podejmowały decyzje. Wskazano też konieczność stałego podnoszenia wielkości środków na dzielnice. W panelu drugim mówiono o sposobach komunikowania się z mieszkańcami. Wskazano na zwiększające się znaczenie komunikacji elektronicznej (strona, maile, fora społecznościowe), ale i komunikacji tradycyjnej (pisma, listy, plakaty, spotkania, sprawozdania) . Wskazano też zasadność włączenia się dzielnic do działań TVP i Radia (np. cyklem audycji „Kwadrans dla dzielnic”).

W podsumowaniu pokazano dlaczego taka dyskusja o przyszłości dzielnic się odbywa. Nie chodzi tylko o uczczenie 25-lecia powstania dzielnic, ale przede wszystkim chodzi o włączenie dzielnic do tworzenia Strategii Rozwoju Krakowa 2030, strategii w której bardzo ważną pozycję będzie miał Kraków metropolitalny, współpracujący z otoczeniem jako jeden organizm samorządowy. W interesie mieszkańców Krakowa jest, aby nasze dzielnice miały porównywalne znaczenie z otaczającymi nas gminami.

Podsumowując, z konferencji wynikają wnioski na dziś, na jutro i na pojutrze.

Wnioski na dziś, na czas najbliższy, możliwe do wdrożenia praktycznie na bieżąco to szkolenia dla radnych, wspólne spotkania z wymianą dobrych doświadczeń, to rozszerzenie kompetencji na niektóre dziedziny, to lepsze informowanie dzielnic co miasto w ich rejonie robi lub będzie robić.

Wnioski na jutro, na przyszłość średnioterminową to rozważenie wprowadzania kompetencji rozłącznych z miejskimi, tak aby tylko Rada Dzielnicy decydowała o lokalnych sprawach. To sprawa podniesienia środków na działania dzielnic, w tym uaktrakcyjnienia finansowego Budżetu Obywatelskiego, to sprawa rozszerzania kompetencji dzielnic o dalsze dziedziny.

Wnioski na pojutrze, czyli długoterminowe  to konieczność zmian ustawowych, uelastyczniających funkcjonowanie jednostek pomocniczych w ogóle w Polsce, to zmiany ustawowe w zakresie planowania przestrzennego, decyzji budowlanych, ale przede wszystkim w zakresie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich „małych Ojczyzn”.

Forum Przyszłości Dzielnic chce, poprzez cykl konsultacji, spotkań i konferencji, wypracować propozycje rekomendacji dla władz Miasta, ale i szerzej, dla polskich parlamentarzystów, w zakresie dzielnic, czy też w ogóle jednostek pomocniczych samorządu. Będzie to ważny, przyszłościowy wkład krakowskiego środowiska samorządowego w rozwój polskiej samorządności.

Kolejna konferencja odbędzie się w listopadzie. Pokażemy tam, co o swoich dzielnicach myślą mieszkańcy Krakowa, jakich zmian oczekują, pokażemy wyniki badań  społecznych „Barometr Krakowski”, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic. Dziękując wszystkim za udział w konferencji a organizatorom za ciężką pracę zapraszam na kolejną konferencję Forum Przyszłości Dzielnic.

Polecane na stronie

  • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
  • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
  • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
  • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
  • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
  • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
  • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
  • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
  • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

  • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >