Mieszkalnictwo – poważne zmiany

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Bogusław Kośmider – sprawozdanie z kadencji 2010-2014

Mieszkanie jest jedną z najważniejszych spraw i potrzeb obywatela. Musimy gdzieś mieszkać !

Po okresie komunizmu, kiedy własność w ogóle się nie liczyła, wiele spraw musiało zostać uporządkowanych. W tym kluczowa sprawa tzw. mieszkań kwaterunkowych, które lokowane były także w nieruchomościach prywatnych. W 1994 roku, po wieloletnich dyskusjach została podjęta sejmowa ustawa, określająca prawa i obowiązki lokatorów i właścicieli takich nieruchomości. Ustawa ta wprowadziła 10-letni okres karencji, umożliwiając zmiany czynszów w byłych lokalach kwaterunkowych dopiero od 2004 roku, także wtedy dając realne prawo do dysponowania lokalami przez właścicieli. Organizacje lokatorskie, ale i samorządy, niewiele robiły w okresie 1994-2004. Byłem jedną z niewielu osób próbujących przygotować Kraków na uwolnienie czynszów, które nastąpiło w 2004 roku – zobacz uchwałę.

Część mieszkań kwaterunkowych lokowana była w zasobach komunalnych. Czynsze były na poziomie 2-3 zł/mkw, nie było w ogóle środków na remonty, cały zasób niszczał i ulegał dekapitalizacji. W 1990 roku ówczesna Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o zasadach sprzedaży mieszkań z bonifikatą. Wtedy sprzedawano mieszkania tylko osobom, które zamieszkały przed 1990 rokiem i sprzedawano z bonifikatą, najpierw 80%, potem 90%.

W ostatniej kadencji dla sprzedaży mieszkań wprowadziliśmy z jednej strony ograniczenia, m.in. polegające na niesprzedawaniu mieszkań osobom uzyskującym te mieszkania przed 1999 rokiem, mającym w Krakowie lub w okolicy mieszkania lub lokale mieszkalne. Z drugiej strony uelastycznialiśmy sprzedaż – zobacz uchwały. Za okres 1990-2014 było to około 32 tys. mieszkań. Sprzedaż mieszkań była krytykowana, była skarżona, ale NSA utrzymał jako zasadną taką formę sprzedaży uznając opłacalność dla Gminy sprzedawania lokali, które w żaden sposób nie mogły być przez Gminę przejęte.

Uznając, że nie jest sprawiedliwe, aby niezależnie od dochodów mieszkańcy mieszkań komunalnych płacili po 2-3 zł/mkw przy czynszach komercyjnych na poziomie 15-30 zł/mkw dokonaliśmy w 2007 roku urynkowienia czynszów komunalnych, wprowadzając jako zasadę, że maksymalny czynsz może wynieść 7,87 zł/mkw (to była ustawowa maksymalna kwota), a dla osób z niższymi dochodami możliwe są obniżki czynszów nawet o 80%. Mimo wielkich społecznych awantur przeprowadziliśmy ten projekt i okazało się, że tylko 15% mieszkańców miało na tyle niskie dochody, że można było stosować wskazane ulgi. Zobacz uchwały ws. zasad wynajmowania lokali miejskich oraz ws. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta.

Większe czynsze przełożyły się na dużo większe nakłady na remonty zasobu. W ciągu 5 lat udało się ponad 40% zasobu wyremontować. Udało się także wygospodarować środki na remont elewacji. Wtedy został wdrożony tzw. Pakiet Elewacyjny Krakowa – zobacz uchwałę. Równolegle zmieniliśmy zasady wynajmu mieszkań komunalnych uznając, że są one wynajmowane jedynie na czas określony tylko dla osób o niskich dochodach.

To była wielka rewolucja mieszkaniowa, doszła ona do skutku dzięki odwadze polityków z PO, za co im jeszcze raz dziękuję. Te zmiany zostały potem wdrożone w wielu innych samorządach Polski i były uznawane za wzorzec dla innych samorządów. Pakiet spraw mieszkaniowych, nowe zasady sprzedaży, nowe zasady wynajmu, nowe czynsze i program osłonowy, a także pakiet uchwał estetyzujących miasto to jeden z moich największych sukcesów samorządowych jako radnego. Polityk musi zmieniać zastaną rzeczywistość i my to zrobiliśmy.

W kadencji 2010-2014 z jednej strony wprowadziliśmy szereg ograniczeń w zakresie sprzedaży mieszkań, z drugiej wprowadziliśmy wiele elastycznych zapisów. Wprowadziliśmy możliwość pozyskiwania mieszkań dla osób, które co prawda nie mają niskich dochodów, żeby dostać mieszkania socjalne, ale i zbyt wysokich, aby mieć możliwość zakupu mieszkań komercyjnych. Dla nich mamy Lokalny Program Pomocy Lokatorom.

Wprowadziliśmy też udogodnienia dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych. Najpierw umożliwiliśmy im zamianę użytkowania wieczystego na własność hipoteczną, teraz wprowadziliśmy tzw. uchwałę karencyjną umożliwiającą gospodarowanie mieszkaniami pospółdzielczymi – zobacz uchwałę oraz jej szersze omówienie w osobnym tekście.

Byłem inicjatorem i autorem uchwały o Miejskim Programie Rewitalizacji, takim master-planem krakowskiej rewitalizacji, pomagającym pozyskiwać środki na rewitalizację. Także z mojej inicjatywy został podjęty program rehabilitacji zabudowy blokowej w Krakowie. Dzięki temu przeprowadzono analizę sensowności rehabilitacji zabudowy blokowej w 22 rejonach miasta, a teraz jesteśmy lepiej, zdecydowanie lepiej, przygotowani na pozyskiwanie środków na te zadania.

W tej kadencji próbowaliśmy uspołecznić sprawy mieszkalnictwa. Funkcjonował tzw. Okrągły Stół Mieszkaniowy, ale mimo starań, stał się przede wszystkim okazją do obrażania władz miasta i załatwiania spraw indywidualnych. Więcej o Okrągłym stole mieszkaniowym pisałem w artykule pt „Okrągły stół – samorządowa udręka czy ekstaza?” w marcu br.

Przed nami konieczność znalezienia sposobów na większą ilość mieszkań do dyspozycji miasta. I mamy sposób jak to zrobić, wzorem tutaj są rozwiązania Europy Zachodniej, skąd zresztą czerpaliśmy wzorce dla zasad wynajmu mieszkań w Krakowie. Przed nami sensowne zajęcie się zaległościami w spłacie należności czynszowych, bo często pochodzą one od osób z dobrymi dochodami, przed nami plany remontu zasobu komunalnego. Mimo awantur i konfliktów sprawy mieszkalnictwa w Krakowie dla wielu samorządów w Polsce są wzorcem do naśladowania. I jest to w znacznej mierze zasługa radnych, w tym obecnych i byłych radnych PO.

Interpelacje Bogusława Kośmidera

 1. ws. zestawienia kosztów utrzymania miejskiego zasobu mieszkaniowego · Odpowiedź (17.2.2010)
 2. ws. szczególnego przypadku realizacji uchwały ws. wprowadzenia szczególnych zasad regulacji tytułów prawnych do bezumownie zajmowanych lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kraków · Odpowiedź (3.2.2010)
 3. ws. problemów i barier w zakresie sprzedaży lokali komunalnych · Odpowiedź (3.2.2010)
 4. ws. możliwości spłaty zaległych zobowiązań lokatora mieszkania komunalnego · Odpowiedź (3.2.2010)
 5. ws. stanu ilościowego miejskiego zasobu mieszkaniowego · Odpowiedź (13.1.2010)
 6. ws. wynajmu miejskiego zasobu mieszkaniowego · Odpowiedź (13.1.2010)
 7. ws. należności wobec Miasta z tytułu niezapłaconych czynszów za lokale mieszkalne · Odpowiedź (13.1.2010)
 8. ws. należności wobec Miasta z tytułu niezapłaconych czynszów za lokale użytkowe · Odpowiedź (13.1.2010)
 9. ws. polityki zwiększania czynszów wobec organizacji pozarządowych · Odpowiedź (23.9.2009)
 10. ws. umożliwienia działania poradni dla lokatorów · Odpowiedź (5.8.2009)
 11. ws. promocji podatku od nieruchomości dla kupujących mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych · Odpowiedź (27.7.2009)
 12. ws. inwestycji przeprowadzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie · Odpowiedź (8.7.2009)
 13. ws. sytuacji w niektórych wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków dotyczącej zwrotu pomieszczeń-lokali użytkowych będących własnością Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych · Odpowiedź (8.7.2009)
 14. ws. przygotowania Miasta do rozprawy przed WSA w sprawie unieważnienia uchylenia przez RIO uchwały elewacyjnej pożyczkowej · Odpowiedź (20.5.2009)
 15. ws. ewentualnego pokazania w Internecie listy osób korzystających z mieszkaniowej pomocy Gminy w postaci wynajmu mieszkań komunalnych · Odpowiedź (29.4.2009)
 16. ws. możliwości rozliczania nakładów poniesionych przez najemców lokali użytkowych · Odpowiedź (15.4.2009)
 17. ws. realizacji uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych z bonifikatą na rzecz spółdzielni mieszkaniowych · Odpowiedź (1.4.2009)
 18. ws. przyznania gminnego lokalu mieszkalnego · Odpowiedź (1.4.2009)
 19. ws. wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej unieważniającej „uchwałę elewacyjną” · Odpowiedź (4.3.2009)
 20. ws. zarządu budynkami ze znacznym udziałem Gminy Kraków · Odpowiedź (4.2.2009)
 21. ws. zastrzeżeń do przetargu ws. wyboru podmiotów dokonujących przeszacowania czynszów w lokalach użytkowych · Odpowiedź (4.2.2009)
 22. ws. lokalu socjalnego przy ul. Węgierskiej · Odpowiedź (3.12.2008)
 23. ws. sprzedaży lokali mieszkalnych · Odpowiedź (3.12.2008)
 24. ws. sprzedaży lokali użytkowych · Odpowiedź (19.11.2008)
 25. ws. ekonomii mieszkalnictwa · Odpowiedź (11.6.2008)
 26. ws. remontów elewacji i modernizacji zasobu komunalnego · Odpowiedź (19.5.2008)
 27. ws. naliczania czynszów w mieszkaniach komunalnych · Odpowiedź (19.5.2008)
 28. ws. określenia danych w miejskim zasobie komunalnym · Odpowiedź (6.5.2008)
 29. ws. zasad sprzedaży lokali użytkowych · Odpowiedź (17.3.2008)
 30. ws. zasad sprzedaży mieszkań · Odpowiedź (28.12.2007)
 31. ws. powołania Zespołu ds. zmiany uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań · Odpowiedź (6.11.2007)

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >