Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Drwinka – Tuchowska

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2015 r.

Uchwała o kierunkach działania Prezydenta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drwinka – Tuchowska to kolejny etap ochrony dla obszaru Parku Drwinka. Poniżej przedstawiam prezentację na ten temat, a o wcześniejszych pracach pisałem tutaj.

 

 

W 2015 roku Rada Miasta Krakowa najpierw podjęła uchwałę kierunkową o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Drwinka Podedworze i Drwinka Bochenka, a potem przystąpiła do sporządzania tych miejscowych planów. Wtedy też była dyskusja o zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kolejnego obszaru – Drwinka Tuchowska.

Niniejsza uchwała rekomenduje Prezydentowi przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drwinka Tuchowska, określa orientacyjne granice, ustala, że szczegółowe granice zostaną dookreślone po sporządzeniu analizy zasadności przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Rekomenduje się też przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drwinka Tuchowska w terminie 30 listopada 2015.

Jest to realizacja starań wielu lokalnych społeczności, w szczególności postulujących objęcie ochroną ważnych miejsc przyrodniczych. Przewidujemy następujące korzyści z przystąpienia a potem uchwalenia miejscowego planu:

 • Możliwość wstrzymania decyzji administracyjnych na tych terenach.
 • Wzmocnienie ochrony wskazanych terenów.
 • Zintegrowanie terenów przyszłego parku rzecznego Drwinka.
 • Wprowadzenie ochrony nie tylko na terenie samego parku rzecznego, ale w otulinie parku.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >