Krakowskie przyśpieszenie mieszkaniowe – remonty pustostanów

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2021 r.

Krakowskie przyśpieszenie mieszkaniowe to nie tylko nowe mieszkania socjalne, nie tylko coroczne listy mieszkaniowe i znaczące zmniejszenie kolejki mieszkaniowej. To także rewolucja w pustostanach. Bardzo dobre wieści z Zarządu Budynków Komunalnych w 2021 roku.

Remonty pustostanów – priorytet polityki mieszkaniowej Krakowa

Więcej mieszkań, wyższy standard, remonty wszystkich pustostanów – to główne punkty polityki mieszkaniowej Krakowa. Zarząd Budynków Komunalnych w tym roku planuje oddać w ręce mieszkańców 340 wyremontowanych pustostanów. Dzięki pozyskanym dotacjom z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego nie będzie konieczności zwiększania wydatków na ten cel z budżetu miasta.

Remonty pustostanów lokali mieszkalnych, obok budowy nowych budynków komunalnych, są głównym źródłem zwiększenia dostępności mieszkań dla osób potrzebujących. Począwszy od 2013 r. corocznie wzrasta liczba remontowanych lokali socjalnych, a także środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. Rok 2019 był rekordowy pod względem ilości wykonanych przez Kraków remontów lokali mieszkalnych. Na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych wyremontowano 351 mieszkań, czyli o 30 % więcej niż w roku 2018. Tendencja ta została utrzymana nawet w 2020 r. Pomimo trwającego okresu pandemii, istniejących ograniczeń w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i dostępie do materiałów budowlanych oraz spadku dochodów gminy, udało się oddać do użytku 341 lokali. Szacuje się, że rok 2021 nie będzie gorszy pod względem liczby przygotowanych do zasiedlenia pustostanów.

 

Remonty pustostanów w praktyce

Po opuszczeniu lokalu mieszkaniowego przez dotychczasowego użytkownika w wyniku np. przeprowadzki do innego lokalu, eksmisji, śmierci lub wyjazdu z Krakowa, dokonywana jest ocena stanu technicznego mieszkania przez Inspektora posiadającego uprawnienia budowlane. Na podstawie jego ekspertyzy podejmowana jest decyzja o dalszym jego przeznaczeniu. Najczęściej jest przeprowadzany remont i lokal można ponownie zasiedlić.

Średni koszt remontu 1 m2 pustostanu w 2020 r. wyniósł 850 zł, czyli w przybliżeniu przygotowanie pustostanu do ponownego zasiedlenia wynosiło ok. 30 tys. zł. Z każdym rokiem koszt realizacji tych prac jest wyższy, co jest odzwierciedleniem sytuacji jaka panuje na rynku usług budowlanych. 

Większość lokali wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego (często są to lokale nieremontowane od 30-50 lat). W ramach prac w takich lokalach wymieniane są wszystkie instalacje, okładziny podłogowe, okna i drzwi, urządzenia sanitarne, naprawiane są tynki, malowane ściany. Remontowane lokale wykańczane są w standardzie „pod klucz”. Mieszkanie po remoncie jest gotowe do zamieszkania. Najemca po przewiezieniu swoich mebli i urządzeń AGD może od razu zamieszkać w lokalu – podkreśla Kataryna Zapał Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

26 października Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Gminą Miejską Kraków umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na remont 10 lokali mieszkalnych położonych w Krakowie. Planowany koszt przedsięwzięcia to ok. 509 tys. zł, z czego ponad 407 tys. zł. będzie pochodziło ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, a to nie jedyna inwestycja finansowana ze środków rządowego programu.

W 2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Krakowowi prawie 990 tys. zł finansowego wsparcia na modernizację 30 lokali mieszkalnych. Dzięki pozyskaniu dotacji możliwe będzie wykonanie remontu 30 lokali, spełniających wymogi ww. programu, a dotacja wynosi 80 % kosztów realizowanych prac remontowych. Dotychczas na konto miasta wpłynęło 300 tys zł., a pozostałe ponad 600 tys zł. wpłynie do końca roku, po złożeniu dokumentów rozliczeniowych dotyczących kolejnych remontów.

W 2022 r. Zarząd Budynków Komunalnych planuje złożyć kolejne wnioski w celu pozyskania dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na remonty lokali mieszkalnych. 

– Liczymy, że uda się otrzymać dotację na remont minimum 100 mieszkań spełniających wymogi rządowego programu. Dzięki tym środkom możliwe będzie wykonywanie takiej samej liczby remontów jak w latach ubiegłych lub nawet wyższej, bez zwiększania wydatków z budżetu miasta na remonty lokali mieszkalnych.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >