Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej

Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2022 r.

Podsumowanie działań w zakresie samorządowego mieszkalnictwa i innych spraw nieruchomościowych w Krakowie w 2021 roku.

Główne efekty działań mieszkaniowych w Krakowie w 2021 roku:

 1. 703 skierowania na zawarcie umów na mieszkania socjalne.
 2. 349 pustostanów przekazanych do zagospodarowania.
 3. 320 rodzin na liście mieszkaniowej z roku 2021, w tym 124 już dostały mieszkania.
 4. 349 rodziny łącznie tylko (listy mieszkaniowe + wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu) czekają na mieszkanie socjalne.
 5. Znaczący spadek odszkodowań za nie dostarczenie lokalu socjalnego (2018-3,7 mln zł, 2021-2,6mln zł).
 6. 1279 skierowań na przedłużenie najmu socjalnego.
 7. Mimo pandemii poprawione wskaźniki ściągalności zaległości czynszowych.
 8. Spadek zaległości z tytułu lokali użytkowych.
 9. Mimo pandemii aktywne działania aukcyjne i przetargowe.
 10. Wykonano niemal całość prac dotyczących realizacji dwóch dużych inwestycji fortowych: Fort Borek i Fort Łapianka.
 11. 1136 wniosków o udzielenie obniżki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na  łączną kwotę ulgi  5 147 835 zł.
 12. Przejęcia fortów zajmowanych bezumownie.
 13. Racjonalizacja zasad przeprowadzek i zamian  w zasobie m.in. w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych lokatorów z zasobu komunalnego.

Dane szczegółówe:

1. Aktualne potrzeby mieszkaniowe:

 • Tylko 349 lokali socjalnych na potrzeby mieszkaniowe rodzin z list i z wyroków z prawem do lokalu, w tym:
  • tylko 304 lokale socjalne dla rodzin z list mieszkaniowych,
  • tylko 45 lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym z prawem do lokalu socjalnego.
 • 285 lokali socjalnych na potrzeby mieszkaniowe rodzin z zasobu gminnego z wyrokiem eksmisyjnym z prawem do lokalu socjalnego (wszystko w zasobie gminy, bez potrzeby znalezienia dodatkowego lokalu).
 • 773 wyroki bez prawa do lokalu socjalnego z zasobu gminy i z zasobu prywatnego,
  • w tym spoza zasobu gminnego 281 (ewentualna potrzeba lokalu tymczasowego)

 

2. 703 skierowania do zawarcia umów na mieszkanie socjalne, w tym:

 • 203 skierowania z list mieszkaniowych,
 • 354 skierowania jako realizacja wyroku eksmisyjnego z prawem do lokalu socjalnego,
 • 60 skierowań w ramach przedłużania najmu do innego mieszkania,
 • 33 skierowań do pomieszczeń tymczasowych,
 • 37 skierowań w ramach zamian,
 • 10 skierowań w wyniku auto-remontu,
 • 6 inne.

 

3. 1279 skierowań na przedłużenie najmu.

 

4. 320 rodzin na liście mieszkaniowej 2021.

 

5. 304 rodziny czekają na mieszkanie socjalne z list mieszkaniowych.

Dane dotyczące stopnia realizacji list mieszkaniowych zawiera poniższa tabela:

A – Liczba wniosków objętych listami

B – Liczba wniosków oczekujących na realizację

Rok opracowania listy 2018-2019 2020 2021 Łącznie 2018-2021
Tytuł A B A B A B A B
lista mieszkaniowa z wszystkich tytułów 355 23 199 81 320 196 874 300
tryb przyspieszenia 18 0 3 0 21 0
zamiany z urzędu 29 0 19 3 9 1 57 4
razem 402 23 221 84 329 197 952 304

 

6. 1103 czynnych wyroków eksmisyjnych do zrealizowania, w tym:

 • 45 wyroków z zasobu prywatnego z prawem do lokalu socjalnego,
 • 285 wyroków z zasobu Gminy z prawem do lokalu socjalnego w ramach zasobu,
 • 281 wyroków z zasobu prywatnego z prawem do lokalu tymczasowego,
 • 492 wyroków z zasobu Gminy z prawem do lokalu tymczasowego.

 

7. 349 pustostanów przekazanych do zasiedlenia w 2021, pozyskanie 1 mln zł z Funduszu Dopłat i wprowadzenie nowych zasad remontów pustostanów:

 

8. 2576 wniosków o mieszkanie w ramach programu Mieszkanie na Start (na 481 mieszkań).

 

9. 64 złożone, 26 przyjętych wniosków na mieszkanie z TBS.

 

10. Spadek ilości czynnych wyroków eksmisyjnych:

 • 2017 rok – 2837 wyroków
 • 2018 rok – 2022 wyroki
 • 2019 rok – 1733 wyroki
 • 2020 rok – 1386 wyroków
 • 2021 rok – 1103 wyroki

 

11. Znaczący spadek kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego:

 • 2017 rok – 3 287 033,00 
 • 2018 rok – 3 700 244,00 
 • 2019 rok – 3 433 594,94 zł
 • 2020 rok – 2 983 193, 76 zł
 • 2021 rok – 2 578 511,39 zł

Na 2022r. zaplanowano na ten cel 1 850 000,00 zł.

 

12. Udział Miasta w 1568 wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa.

 

13. Poprawione wskaźniki ściągalności zaległości czynszowych.

okres 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
lokale mieszkalne 88,53% 91,91% 93,34% 97,26% 100,33% 96,71% 97,61%
lokale użytkowe 100,10% 98,73% 98,77% 100,34% 99,36% 97,96% 102,25%

 

14. Spadek zaległości z tytułu lokali użytkowych.

 

15. Remonty budynków zabytkowych:

 • Fort Mistrzejowice,
 • Fort Kościuszko,
 • Kamienice przy ul.Limanowskiego 4, Piłsudskiego 29, ostróg Bramy Bielany.

 

16. Forty – remonty, dofinansowania:

 • Praktycznie zakończono realizację dwóch dużych inwestycji dot. adaptacji do nowych funkcji Fortu Borek i Łapianka.
 • Rozpoczęto realizację 2 kolejnych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE – Fort Kościuszko – prawie 11 mln dotacji UE, Rewitalizacja podwórka przy ul. Józefińskiej/Limanowskiego – projekt realizowany z udziałem lokalnej społeczności.

 

17. Ogrody deszczowe i innowacje:

 • Wykonano 6 ogrodów deszczowych.
 • Innowacja wz OZE – projekt RESHEAT – przygotowanie instalacji do produkcji energii na potrzeby c.o i c.w.u. z Odnawialnych Źródeł Energii.

 

18. Postępowania aukcyjne i przetargowe:

 • 9 postępowań aukcyjnych.
 • 6 postępowań przetargowych.
 • Wynajem 141 lokali użytkowych.
 • Stawki maksymalne to 128 zł/mkw.
 • Maksymalne stawka – zasób służby zdrowia 60 zł/mkw.

 

19. Pomoc przedsiębiorcom w zakresie obniżki czynszów:

 • 1136 wniosków o udzielenie obniżki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych
 • łączna kwota ulgi wyniosła 5 147 835 zł.

Sumarycznie, w dwuletnim okresie obowiązywania ww. programu pomocowego:

 • 3 471 wniosków o udzielenie ulgi czynszowej,
 • kwota ulgi ogółem wyniosła 13 772 107 zł.

 

20. Przygotowano i ogłoszono przetargi na dzierżawę nieruchomości fortecznych: Fortu nr 41a Mydlniki, Fortu nr 50a Lasówka i ostrogu bramnego Bramy Wola Justowska.

 

21. Przejęcia fortów zajmowanych bezumownie:

 • przejęto Fort nr 51 Rajsko w wyniku postępowania komorniczego,
 • uzyskano korzystne wyroki w sprawach Fortu nr 44 Tonie, Fortu nr 50 1/2 O Barycz,
 • przygotowano przejęcie Fortu nr 44 Tonie.

 

22. Społeczne Konsultacje fortowe:

 • zagospodarowanie Fortu nr 48 Batowice wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego,
 • zagospodarowanie Fortu nr 31 Św. Benedykt.

 

23. Ograniczenie przeprowadzek w zasobie w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych lokatorów z zasobu komunalnego oraz w ramach zamian.

 

24. Uchwały przygotowane w 2021 roku:

 • Podjeta: Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków,
 • Przygotowana: Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

Polecane na stronie

Mój program wyborczy [ więcej ]

Projekty strategiczne:

Sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Krakowa z kadencji 2018-2024:

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >