Krakowskie Momentum

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Zespół zadaniowy ds. przeciwdziałania skutkom epidemii – Moim Koleżankom i Kolegom pod rozwagę.

Rozpoczyna pracę jedna z najważniejszych instytucji miejskich – Zespół Zadaniowy ds. przeciwdziałania skutkom epidemii Covid-19. Radni i urzędnicy będą wspólnie radzić nad działaniami Miasta w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii. Oczywiście skutki epidemii są mocno różne – i społeczne, i finansowo-ekonomiczne, i organizacyjne. 

To wielka szansa na odpowiedzialne, racjonalne i roztropne uzgadnianie stanowisk, ale i wielkie zagrożenie populizmem, wielkim konfliktem i brakiem wspólnej politycznej perspektywy. 

Ten zespół to być może najważniejszy pozytywny element tej kadencji, powód do dumy i dobrej oceny tej kadencji. To może też być powód do bardzo dobrej oceny osób w nim biorących udział, w tym w szczególności Państwa radnych. Może to być jednak także ogromne zagrożenie: populizmem, nieprawdziwymi faktami i interpretacjami, nierealnymi teoriami i konfliktem, wielkim konfliktem, a także, co ma ogromne znaczenie – zagrożenie nieodpowiedzialnością za słowa. Słowa, które potrafią zabić, szczególnie w zakresie personalnym, wizerunkowym i w zakresie bezpieczeństwa finansowego Miasta.

Kiedyś mieliśmy okazje funkcjonować w takim zespole, kiedy w latach 2011-2013 Kraków nawiedził duży kryzys finansów. Miałem zaszczyt być jednym z członków tej ówczesnej Komisji Nadzwyczajnej, byłem przewodniczącym tej komisji. Sytuacja finansowa Miasta była trudna. Spadek dochodów przy bardzo dużym programie inwestycyjnym spowodował dużą lukę w pokryciu wydatków Miasta. Brakło nam 150-250 mln zł, około 6-8% dochodów.

W skład zespołu wchodziło 6 radnych, ze wszystkich klubów, w pracach bardzo aktywnie uczestniczył Pan Prezydent, Pan Skarbnik, urzędnicy UMK i miejskich jednostek, także spółek komunalnych. Pracowaliśmy bardzo ciężko, także podczas przerwy wakacyjnej. Odbyło się 14 spotkań Komisji i kilkadziesiąt spotkań szczegółowych. Opracowaliśmy plan szczegółowych działań, z których część to były ostre działania oszczędnościowe, niepopularne i mocno kontrowersyjne.  Na tyle kontrowersyjne, że nawet nasi koledzy klubowi je wtedy mocno krytykowali. Uzgodniono te działania z Panem Prezydentem i z poszczególnymi służbami UMK/MJO/SKK.

Mimo kontrowersji, mimo odkrywania ważnych rzeczy, zespół solidarnie utrzymywał poufność otrzymywanych danych i powstrzymywał się od publicznego komentowania dokumentów, faktów, wniosków i propozycji. Dzięki lojalności i odpowiedzialności członków zespołu udało się uniknąć sensacyjnych, niepełnych, politycznych informacji. To wielka zasługa ówczesnych radnych: Ani Mroczek, Sławka Ptaszkiewicza, Andrzeja Hawranka, Bolka Kosiora, Józka Pilcha. Bardzo odpowiedzialnie zachowywały się też krakowskie media. Nie szukały sensacji, nieprawdziwych, ale nośnych i populistycznych faktów i interpretacji. Co więcej, nieodpowiedzialne działania mediów nie były akceptowane przez kolegów-dziennikarzy. Kiedy pakiet działań został opublikowany i omówiony, wzbudził mocną sensację, ale wtedy zgodnie członkowie zespołu bronili proponowanych działań.

To wszystko się opłaciło, potrójnie opłaciło. Po pierwsze udało się w ciągu 2 lat wyprowadzić Kraków z trudnej sytuacji finansowej i kiedy kryzys zaglądnął do innych samorządów – my byliśmy zabezpieczeni. Po drugie udało się pokazać odpowiedzialność krakowskiej klasy politycznej, która ponadpolitycznie pokazała odpowiedzialność za Miasto. Po trzecie osoby uczestniczące w powszechnej opinii polityków, mediów i opinii publicznej stały się postaciami bardzo odpowiedzialnymi co zaprocentowało w ich dalszym życiu polityczno-zawodowym. Także utrzymanie inwestycji i niekasowanie nawet największych też się opłaciło. Wtedy stosunkowo tanio udało się wybudować największe inwestycje metropolitalne: Centrum Kongresowe ICE, Halę Sportowo-Widowiskową Tauron Arena, Ekospalarnię, nowe linie tramwajowe. Spokojna praca umożliwiła wielki inwestycyjny metropolitalny skok.

Ale przecież mógł się zrealizować inny, negatywny scenariusz. Przecież zamiast spokojnej merytorycznej pracy, zamiast rozwiązywania problemów, mógł być wielki konflikt, wielki skok populizmu, wielki skok niepełnych i często nieprawdziwych informacji. Wtedy cała reforma finansów, cały proces naprawy trudnych spraw nie miałby miejsca. Znaleźlibyśmy się w bardzo trudnej sytuacji, bez pieniędzy, bez inwestycji, pokłóceni, z negatywnym wizerunkiem i brakiem perspektyw.

Na szczęście zwyciężyło podejście konstruktywne i merytoryczne. Duże podziękowania dla miejskich polityków z różnych stron politycznej sceny za odwagę, merytoryczne i konstruktywne podejście. 

Życzę moim kolegom, członkom Zespołu Zadaniowego ds. przeciwdziałania skutkom epidemii, aby udało się konstruktywnie, lojalnie, merytorycznie i skutecznie wypracować to przeciwdziałanie. To kluczowy moment tej kadencji. Od dobrego funkcjonowania tego zespołu będzie zależała najbliższa, ale i dłuższa przyszłość Krakowa i jego mieszkańców. To olbrzymia odpowiedzialność, wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie. To nadzieja na pozytywne wyjście z kryzysu i bardzo trudnego stanu pokryzysowego. To wielka szansa dla współczesnego Krakowa i wszystkim życzę, abyśmy tę szansę wykorzystali.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >