Kraków w czasach zarazy i wojny – 116. tydzień

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022 r.

116. tydzień bloga „Kraków w czasach zarazy” i Europy w czasach wojny. Dziś o wyborczych programach, populistycznych i realistycznych obietnicach, ale i o innych ważnych sprawach.

Zaczynamy skrótem spraw ogólnopolskich:

 • Krajowy Program Odbudowy – miały być ogromnie oczekiwane wielkie pieniądze, jest polityczny opór rządzących, a UE to nie bezwarunkowy bankomat, zresztą bez PIN.
 • Wojna na Ukrainie i masa rosyjskiego wojska miażdży wschodnie rubieże Ukrainy. Trudny i niebezpieczny czas.
 • Odpływają wierni z Kościoła Katolickiego. A najbardziej za to odpowiedzialni nie widzą swojej odpowiedzialności.
 • Programy mogą być populistyczne i realistyczne. Ale czy ludzie potrafią to rozróżnić?
 • Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda” – tak kończyła się „Zemsta” Fredry i tak można określić częściowe, ale jednak działania opozycji, która podpisała kolejne porozumienie. 

I sprawy ogólnokrakowskie w skrócie:

 • Pierwsze podsumowanie budżetowe 2021 roku i pozytywne wnioski.
 • Pomysły na sprzedaż alkoholu w Krakowie.
 • Kraków przyszłości – wyzwania nieoczywiste i reakcje oczywiste.
 • Rocznica praw miejskich, ale tych dużych.

 

I sprawy ogólnopolskie szerzej i dokładniej:

1. Krajowy Program Odbudowy to była i jest wielka szansa na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii i w trakcie wojny w Ukrainie. Ale Unia Europejska, główny autor i donator KPO, to nie jest bankomat. Jak daje, w znacznej, zdecydowanej części środki ponad to, co gwarantuje polski rząd, to oczekuje spełnienia podstawowych standardów obowiązujących w całej Europie. Nie tylko chodzi o standardy praworządności, decydujące o sprawiedliwym rozstrzyganiu sporów, ale i o wiele innych standardów społecznych i ekonomicznych. UE nie jest bezwarunkowym bankomatem, tylko instytucją dającą, ale i wymagającą. Stąd kluczem do wypłat są tzw. kamienie milowe, czyli punkty kontroli realizacji zobowiązań. Rząd polski ponad rok temu obiecywał te wielkie pieniądze. Te wielkie pieniądze zasiliłyby polskie firmy, zniszczone pandemią, polskie samorządy zdemolowane pandemią i decyzjami państwowymi. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem pieniądze z KPO otrzymane wcześniej dałyby zdecydowanie niższą inflację, niższe kursy walut, a zaliczki już mogłyby być wydawane. Przez upór polityczny Zjednoczonej Prawicy straciliśmy rok, straciliśmy zaliczki, mamy wysokie kursy walut i wysoką inflację. 

2. Wojna na Ukrainie to obecnie miażdżenie ukraińskiej wschodniej części kraju, miażdżenie ukraińskiej gospodarki, miażdżenie nie tylko wojska i wojskowej infrastruktury, ale i ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej. Rosjanie nie licząc się z ofiarami i stratami własnymi i cywilnymi prą naprzód, wolno, ale konsekwentnie. Europa podzielona – Polska, Wielka Brytania, kraje nadbałtyckie i USA dostarczają broń i szkolą ukraińskie wojsko, reszta Europy zwleka, daje i nie daje. Wydaje im się, że niedźwiedzia można ugłaskać. A niektórzy, jak Węgrzy, są usłużnymi sojusznikami Rosjan. Aż dziw, że ten sam Węgier, premier Orban, jako młody człowiek chciał wyjścia Armii Czerwonej z Węgier. Co się porobiło? Trzeba pomagać ukraińskiemu wojsku jak się da, bo to jest w dobrze pojętym polskim interesie. 

3. W mediach pokazały się komunikaty i artykuły, oparte na wiarogodnych danych statystycznych, o znacznym odpływie wiernych z Kościoła Katolickiego, szczególnie wśród ludzi młodych. Ten odpływ w Polsce już jest faktem i raczej będzie się zwiększał niż zmniejszał. Za Kościół odpowiedzialni są wierni, ale i władze kościoła, w tym polskiego Kościoła Katolickiego, a w szczególności biskupi różnych szczebli. Oni, ci najbardziej odpowiedzialni, winę widzą gdzie indziej: wśród idei zeświecczonej Europy, wśród nierozumnej młodzieży, chcącej łatwo żyć, wśród przeciwników Kościoła, a także wśród ideologii walczącej według nich z Kościołem. Pewnie w jakiejś mierze tak jest, ale według wielu główny powód odejść z Kościoła to rozczarowanie działaniami Kościoła Katolickiego, w tym nieumiejętność poradzenia sobie z pedofilią, niezrozumienie dla współczesności, zbytnia zachłanność ludzi kościoła, a także zbyt bliskie relacje Państwo-Kościół. 

4. Różne partie pokazują swoje programy. Platforma Obywatelska pokazywała jak zabezpieczyć mieszkańców przed inflacją, mówiąc o obligacjach drożyźnianych, które zdjęłyby duży nawis inflacyjny dając jednocześnie ludziom bezpieczeństwo. Mówiła o wzroście o 20% płac w sferze budżetowej, wskazując wzrost inflacyjny dochodów jako źródło pokrycia. Lewica mówi o mieszkaniowym programie wskazując dokonania ich ludzi z Włocławka. Z kolei Zjednoczona Prawica mówi o kolejnych transferach socjalnych – już nie 500, tylko 700 Plus, kolejnej 14., a potem 15. emeryturze. Czy ktoś to liczy, czy ktoś rozumie, co nam się proponuje i że kiedyś przyjdzie za to zapłacić? Media tylko wzmacniają przekaz i oczekują kolejnych transferów. Czarno to widzę…

5. „Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda” – tak kończyła się „Zemsta” Fredry. I mamy kolejne przykłady zgody na opozycji. Najpierw w poprzednim tygodniu wszystkie partie opozycji podpisały Porozumienia o realizacji postulatów środowisk samorządowych, w tym decentralizacji, wsparcia finansowego i powrotu do głównych wartości samorządu. W ostatnim tygodniu podpisano pakt o kontroli wyborów, gdzie znów wszystkie partie opozycji zgodziły się, aby budować ruch kontroli wyborów. Jeżeli wybory parlamentarne będą według nowej ordynacji wyborczej, gdzie dla Sejmu będą okręgi 3-5 mandatowe, a dla Senatu okręgi niejednomandatowe tylko wielomandatowe to jedyną szansą opozycji będzie jedna lista. 

I sprawy krakowskie:

1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta, po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji budżetu, a także raportu o stanie Miasta przygotowała i przyjęła projekty uchwał o udzieleniu prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Główne powody są oczywiste – budżet mimo bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, pandemii i inflacji został wykonany w sumie bardzo dobrze. Także z raportu o stanie miasta wynika, że zdecydowana większość spraw ma o wiele lepsze wskaźniki niż w latach ubiegłych. Ja zwrócę uwagę na mieszkalnictwo – dwa ostatnie lata to wielki skok mieszkaniowy w Krakowie, to 522 nowe mieszkania, to 700 wyremontowanych pustostanów, to średni czas oczekiwania na mieszkanie socjalne 14 miesięcy dla ludzi niebędących już w zasobie miejskim. To jeden z najlepszych wyników w Polsce i duży atut dla oczekujących na mieszkanie krakowskich mieszkańców.

2. Kiedy w 2018 ówczesna Rada Miasta przyjmowała uchwałę o zasadach sprzedaży alkoholu w dzielnicy pierwszej na wniosek radnych i mieszkańców dzielnicy pierwszej, wydawało się wszystko właściwe. Mieszkańcy chcieli ograniczenia, lokalny samorząd też. Ale niestety „diabeł tkwi w szczegółach” i te szczegóły spowodowały, że uchwała ugrzęzła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

W międzyczasie pojawiło się Porozumienie o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, gdzie 154 krakowskich kupców/sprzedawców alkoholu zdecydowało się na samoograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, tj. niesprzedawano alkoholu w godzinach 24.00-5.30 w nocy. Skutki tego były poważne, po pół roku obowiązywania porozumienia porównaliśmy skalę interwencji policji i służb miejskich wokół tych punktów i okazało się, że porozumienie spowodowało zmniejszenie skali interwencji, czyli wokół tych lokali było spokojniej. Niestety do porozumienia nie przystąpiły większe sieci i okazało się, że to krakowscy kupcy są poważniej zainteresowani poprawieniem zasad sprzedaży alkoholu niż wielkie sieci stacji benzynowych. Po wejściu pandemii zawiesiliśmy porozumienie.

Obecnie chcemy wrócić do sprawy i zastanowić się nad kilkoma wariantami. Po pierwsze wariant „zostawiamy jak jest”. Drugi wariant, przez nas rekomendowany – proponujemy wypracowane z kupcami zasady, czyli sprzedaż w całym mieście poza godzinami 24.00-5.30. Wariant trzeci – ograniczona sprzedaż, ale poza innymi godzinami. Wariant czwarty – decydowanie dzielnicowe. Jako miasto przymierzamy się do rekomendowania wariantu wypracowanego w porozumieniu. Ale jesteśmy otwarci na konsultacje w tej sprawie.

3. Kraków przyszłości to droga krakowskiej PO do wypracowania programu PO dla Krakowa. Wiele spotkań z mieszkańcami i ankiety to sposób na rozmowę z mieszańcami. Ale są jeszcze wyzwania nieoczywiste, które wynikają z głębszej analizy barier, progów i ryzyka, przed którymi stał będzie Kraków i o tym napisałem w osobnym tekście. Widząc zainteresowanie, zresztą nie tylko członków PO, widzę że to jest dobry kierunek. Sprawy uchodźców, mieszkaniowe, rewolucja czy ewolucja transportowa, innowacje krakowskie, sprawy współpracy wewnątrz i na zewnątrz, ale i model dochodów i w ogóle model finansowy Miasta, to sprawy może nie na wielkie spotkania, ale na pewno do szczegółowej merytorycznej dyskusji. I będzie ciąg dalszy, czyli rekomendowane propozycje rozwiązań w poszczególnych obszarach. Program to z jednej strony wielkie hasła i oczekiwania, a z drugiej realny plan rządzenia, uwzględniający realia społeczne, polityczne, ekonomiczne. I o tym w kolejnych odsłonach.

4. 5 czerwca 1257 roku ówczesny król Polski – Bolesław V Wstydliwy w Koperni pod Pińczowem nadał ówczesnemu miastu Kraków prawa miejskie wg prawa magdeburskiego zwanego prawem niemieckim. Kraków miastem był już kilka wieków wcześniej, pierwsza wzmianka to arabski kupiec Ibrahim Ibn Jakub, który w 965 roku napisał o ówczesnym Krakowie – „miasto dumne a wspaniałe, i ludzie bogaci”. Już wtedy były mury, były domostwa, był gród księcia, ale nie było organizacji miasta, przyjeżdżali kupcy, ale nie było praw i obowiązków. Dopiero idące od Magdeburga prawo lokacyjne dało organizację, prawa i obowiązki mieszkańców- mieszczan, ustaliły zasady rozbudowy, relacje polityczne, sądownicze i gospodarcze. To dzięki tej lokacji, zwanej wielką, Kraków stał się europejskim miastem, które było chętnie odwiedzanym i z którym się handlowało, w którym się działało (vide rzemieślnicy), w którym było prawo i bezpieczeństwo. Tak powstał Kraków stołeczny, ale i królewski, powstała Rada Miejska, powstał urząd wójta, ówczesnego burmistrza czy prezydenta. To jedna z najważniejszych dat  w historii Krakowa. 

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >