Kraków w czasach zarazy – 82. tydzień

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2021 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Już 82. razy spotykamy się w blogu „Kraków w czasach zarazy”. Zostałem wybrany przez miejski portal LoveKraków samorządowcem dekady. To wielki zaszczyt. A teraz sprawy bieżące. Najpierw skrót spraw ogólnopolskich, a potem sprawy krakowskie.

Zaczynamy od spraw ogólnopolskich:

 • Polexit i zdrada stanu, rezygnacja z drugiego Planu Marshalla, czy też nic się nie stało?
 • Opozycja potrafi wspólnie walczyć, czy każdy idzie swoją drogą?
 • Pandemia wzrasta, niezaszczepieni chorują, państwo nie stosuje europejskich wzorców.
 • Uchodźcy na granicach, nieludzkie warunki i konieczność sensownego rozwiązania.

I skrót spraw krakowskich:

 • Nowa Honorowa Obywatelka Krakowa.
 • Wzruszająca nagroda i nagrodzeni.
 • Grodzki Urząd Pracy podsumowuje i dziękuje.
 • Umiarkowani konserwatyści w Platformie.
 • Sprawy mieszkaniowe – nowe pomysły i docenianie.

 

I rozwinięcie spraw ogólnopolskich:

1. Trybunał Pani Przyłębskiej „zdecydował”, że polskie prawo będzie przed prawem europejskim. Oznacza to, że mimo zapisów konstytucyjnych, obecna władza zdecydowała inaczej, argumentując to sprawami suwerenności Polski. Europa analizuje co to oznacza i jakie działania podejmie. A na pewno coś zrobi, bowiem Unia Europejska to nie tylko wielka ekonomiczna pomoc, ale i wspólnota wartości, w tym jedność prawa. Aby europejski przedsiębiorca, aby każdy europejski obywatel mógł korzystać ze wspólnoty, aby czuł się bezpieczny w każdym kraju UE musi być wspólnota prawa. A jeżeli tej wspólnoty nie będzie – kraje UE, ale i obywatele UE i przedsiębiorcy UE będą się obawiać Polski. W efekcie prawdopodobnie nastąpi wstrzymanie przekazywania środków. Nowy plan Marshalla może być dla nas niedostępny. Kiedyś Polska nie otrzymała ogromnych środków z planu Marshalla, bo była wśród krajów komunistycznych, teraz będzie trudno to uzasadnić…

2. Wyrok spowodował reakcję w Europie, ale i w Polsce. Donald Tusk – lider największej opozycyjnej partii wezwał do protestów. I się odbyły. Ogromne. Także w Krakowie gdzie, po krakosku, spotkali się wszyscy z różnych stron politycznych opozycji. I tak być powinno, wszyscy razem…

3. Pandemia wzrasta, co prawda nie tak mocno jak w zeszłym roku, ale wzrasta. Głównie chorują niezaszczepieni, dotyka to też nieznacznie osób zaszczepionych, ale coraz więcej łóżek jest zajmowanych. Dzieje się to w sytuacji, kiedy coraz więcej lekarzy rezygnuje z pracy uznając, że są lekceważeni przez Państwo, które potrafi płacić politykom czy dziennikarzom rządowych mediów, a nie szanuje lekarzy, pielęgniarek czy ratowników. Polskie Państwo nie stosuje też powszechnych w Europie zasad, jak konieczność pokazywania certyfikatów czy chodzenie powszechnie w maseczce. Ale w Polsce tak nie trzeba…

4. Mamy na granicach uchodźców, którzy coraz częściej umierają, a są to i kobiety, i chorzy mężczyźni, a mówi się i o dzieciach. To jest nieludzkie działanie, bo ludzie ci potrzebują pomocy, a potem sprawdzenia czy pobyt w Polsce im się należy. Aż się dziwię, że Polskie Państwo nie korzysta z pomocy UE, nie włącza w swoje działania Frontexu, nie naciska politycznie. Wygląda, że jesteśmy sami na własną prośbę. Nieludzki dramat, który będzie miał swoje poważne konsekwencje…

I sprawy krakowskie:

1. Mamy nową Honorową Obywatelkę Krakowa – Olgę Tokarczuk, laureatkę Nagrody Nobla. Kraków jest miastem otwartym, także dla ludzi kultury. A Olga Tokarczuk będzie także ambasadorem kultury Krakowa.

2. Równolegle do uroczystości nadania Oldze Tokarczuk honorowego obywatelstwa Krakowa odbywała się uroczystość nadania nagrody Przymierza Chrześcijan i Żydów im. ks. Stanisława Musiała dla Mariana Turskiego – za walkę z obojętnością i Anny Brzyskiej – za upamiętnianie zamordowanych Żydów. Usłysz wołanie Boga – to do wierzących. Nie bądź obojętny – to do wszystkich. Wspaniała, wzruszająca uroczystość. Żal, że nie można było ustalić, aby te dwie uroczystości ze sobą nie kolidowały.

3. Podsumowaliśmy działania antykryzysowe Grodzkiego Urzędu Pracy. Ponad 110 tys. wniosków, prawie 90 tys. udzielonych mikropożyczek, zaangażowanie ponad 612 mln zł w działania wspierające i prawie 150 tysięcy uratowanych miejsc pracy – to efekty pracy GUP. Podziękowaliśmy za to pracownikom GUP, ale i wybraliśmy przedsiębiorców roku: MPK i New Men Group. To firmy które okres pandemii wykorzystały do wzmocnienia swojej społecznej roli. W czasie pandemii nie tylko nie zwalniały ludzi, ale poczyniły wiele, aby ich pracownicy czuli się w pandemii bezpieczni. Brawo Wy!

4. Idą wybory, także wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej. Okazuje się, że wielu Platformersów ma podobne jak ja i moje środowisko poglądy na wewnętrzną politykę PO. 10 kół krakowskiej PO, reprezentujące 160 czynnie działających członków PO, przyjęło wspólną strategię i podejmie wspólne działania polityczne, programowe i organizacyjne, także w zakresie wyborów wewnętrznych. Uznając chęć czynnego włączania się w działania Platformy przyjęliśmy, że nasze środowiska muszą być reprezentowane proporcjonalnie we wszystkich władzach Platformy. Osobiście byłem namawiany na start na przewodniczącego krakowskich struktur. Uznałem jednak, że ze względu na swoje obowiązki więcej zrobię na innej funkcji. Jednak zarówno ja, jak i środowiska wspólnie działające, uznajemy za ważne właściwy udział w działaniach krakowskiej i małopolskiej PO. Będziemy się tego domagać, będziemy o tym decydować. Jak widać jest w nas siła i mamy swoje pomysły, działania i spodziewane efekty.

5. Sprawy mieszkaniowe są ważnym elementem tej kadencji. Mamy nowo wybudowane prawie 600 mieszkań socjalnych, mamy corocznie remontowane ponad 300 pustostanów, mamy rozpoczęty projekt Mieszkanie+ na prawie 500 mieszkań. Remontując na ogromną skalę pustostany staramy się wykorzystać pozabudżetowe środki finansowe. Szukamy krakowskiego rozwiązania dla Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, a mając ograniczone możliwości w zakresie terenów pod  budownictwo mieszkaniowe szukamy szans we współpracy metropolitalnej. Szukamy także możliwości dla krakowskiego mieszkalnictwa w zakresie Społecznych Agencji Najmu i w zakresie kooperatyw. Myślimy o lokalnych nowych inicjatywach mieszkaniowych w Krakowie. Ta kadencja będzie też kadencją mieszkaniowego skoku i nad tym pracujemy. 

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >