Kraków w czasach zarazy – 72. tydzień

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

72. spotkanie z blogiem „Kraków w czasach zarazy”. Wakacje, nie wakacje – działamy. Dziś dużo więcej spraw ogólnopolskich, ale i trochę krakowskich. Najpierw skróty, potem rozwinięcie.

Zaczynamy od skrótów spraw ogólnopolskich:

 • W sprawie szczepień potrzebny nowy etap motywacji i wyjaśniania.
 • „Polski ład” dramatem dla polskich samorządów.
 • Podwyżki dla ministrów i parlamentarzystów.
 • Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – „popiół to czy diament?”

Sprawy krakowskie:

 • Ogromnie ważna i znacząca emisja obligacji krakowskich.
 • Muzeum Ruchu Harcerskiego – kolejne przybliżenie.


 

A teraz pełna wersja ogólnopolska:

1. Zdecydowana większość zdaje sobie sprawę z ryzyka 4. fali pandemii. Mimo, że dotknie przede wszystkim niezaszczepionych, którzy przede wszystkim będą ofiarami tej fali, to uderzy też i w zaszczepionych blokowaniem aktywności gospodarczej i społecznej, a także ryzykiem niemożności hospitalizacji już zaszczepionych a chorych na inne choroby, co spowodowane będzie zablokowaniem szpitali.

Dobrze więc, że władze próbują zmaksymalizować skalę zaszczepień. Dobrze, że włączył się Kościół i inne środowiska (vide media), dobrze że się promuje. Ale źle, że promuje się słabo, nie tłumacząc i nie wyjaśniając wątpliwości i zastrzeżeń, tylko wykorzystując celebrytów. Może zasięgi są duże, ale efekty słabe. Źle, że nie walczy się z antyszczepionkowcami, którzy są coraz bardziej natarczywi. Na dziś potrzebny jest nowy, bardzo wyraźny etap wyjaśniania – dlaczego warto się zaszczepić, dlaczego jest to mniej niebezpieczne niż bycie niezaszczepionym i narażonym na zarażenie. To jest potrzebne, a nie tylko prymitywne odwoływanie się do celebrytów.

A z drugiej strony potrzebne jest zwiększenie motywacji szczepienia poprzez umożliwianie więcej dla zaszczepionych a mniej dla niezaszczepionych. Taki trochę włoski model.  Z trzeciej strony jest potrzebne obowiązkowe zaszczepienie osób służby zdrowia i może jeszcze wybranych zawodów. I Państwo musi o tym zdecydować.

2. Polski Ład ma piękne opakowanie. Przecież jako obywatele będziemy płacić mniej podatków, bo większa kwota wolna od podatków, bo większe progi. Obywatelom z tej strony bardzo się opłaci. A głównym sponsorem tych pozytywnych (częściowo) zmian są polskie samorządy, którym odbiera się znaczącą część dochodów, bowiem taką znaczącą częścią są dochody z PIT. Jak PIT się zmniejsza – mniej dostają samorządy. Mniej więcej jest to 28% mniej dochodów z PIT. Dla Krakowa oznacza to ponad 500 mln zł. To straszna strata. Oznacza to, że z wielu zadań bieżących będziemy musieli zrezygnować, a dla jeszcze większej liczby ograniczyć działania. Komunikacja publiczna, edukacja, kultura, opieka społeczna, administracja – tu będą musiały być cięcia, a to oznacza zwolnienia, większy czas oczekiwania na realizację spraw, rzadsze kursy, mniej zajęć i mniej opieki. Oczywiście jest rozwiązanie – rekompensaty, ale nie centralnie sterowane tylko automatycznie przypisane poszczególnym samorządom. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zwiększenie dla samorządów udziałów w PIT. Będę o tym więcej pisał.

3. Słychać o działaniu Prezydenta RP, podwyższającym ministrom (ale i Prezydentowi, czyli samemu sobie, premierowi, posłom i senatorom) znacząco (bo o 50-80%) uposażenia. Osobiście uważam, że ci ludzie powinni mieć lepsze uposażenia, także i samorządowcy i urzędnicy, bo obecne uposażenia są niskie. Ale robienie tego tak jak się robi, tylko dla najwyższych władz jednocześnie nie reagując na potrzeby sfery budżetowej, wręcz blokując podwyżki tej strefy, jest działaniem fatalnym i bardzo źle pokazującym całą władzę publiczną. Oczekuję od ludzi tego poziomu solidarności i zrozumienia. Oczekuję przede wszystkim od moich kolegów parlamentarzystów i polityków reakcji. Oczywiście politycy powinni zarabiać więcej, ale równolegle do wzrostu uposażeń całej sfery budżetowej. Kiedyś było jednoznaczne powiązanie uposażeń polityków do średniej krajowej. To było dobre rozwiązanie. Panowie politycy, przed Wami duża próba. Mniej więcej rok temu był podobny problem i strach przypominać ówczesne reakcje.

4. W niedzielę była rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, wydarzenia niesłychanie ważnego dla Polaków. Przez lata komuny wyciszane, obchodzone przez opozycję i stanowiące kluczowe wydarzenie w historii RP. Z jednej strony niesłychane bohaterstwo, waleczność i poświęcenie żołnierzy i cywilów, ale z drugiej wystawienie na śmierć setek tysięcy nieprzygotowanych ludzi, zniszczenie w dużej mierze elity wojskowej, politycznej i społecznej ówczesnej Rzeczpospolitej. Coraz częściej odzywają się głosy, czy ta klęska była właściwa, czy poświęcenie było zasadne? Czy to był popiół historii czy historyczny diament?

I sprawy krakowskie:

1. Kraków emituje kolejne obligacje na kwotę 620 mln zł. Środki idą przede wszystkim na nowe inwestycje, część na spłatę starych zobowiązań. Emisję obsługuje Bank PKO BP, największy bank w Polsce, obsługujący rachunki Krakowa. Emisja jest ważna z kilku powodów.

Po pierwsze pokazuje, że Kraków chce utrzymać tempo inwestycji co jest niesłychanie ważne dla poczucia bezpieczeństwa przedsiębiorców i mieszkańców. Przecież te inwestycje to korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Po drugie emisja tej skali i to przez PKO BP świadczy o bezpieczeństwie finansów Krakowa. Przecież taka emisja obligacji jest pod kontrolą audytorów, banku obsługującego, giełdy. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości co do kondycji Miasta Krakowa to ci eksperci by to „wyłapali”. Jest to o tyle ważne, że zdarzały się głosy, ale i teraz się czasem zdarzają, że Kraków jest w złej sytuacji finansowej. Wypowiadający te opinie nie są jak widać ekspertami, czy to ekspertami banku obsługującego, czy to ekspertami giełdy, czy to ekspertami audytu, nie są ekspertami finansowymi, ale mają takie zdanie. Jak widać eksperci finansowi mają inne, pozytywne zdanie o kondycji finansowej Krakowa niż niektórzy politycy czy dziennikarze. To najlepszy dowód na to, kto ma rację – niektórzy politycy i dziennikarze czy eksperci finansowi banku, giełdy i niezależni audytorzy?

I po trzecie, przewidywalna trudniejsza sytuacja samorządów, spowodowana działaniami Państwa i rządu, a także wzrastająca inflacja to paradoksalnie dobry czas na zadłużanie. Wszelkie inne, podobne kryzysy z przeszłości, i to także niedawnej, wskazują, że zadłużanie dla samorządu w takiej sytuacji jest mocno korzystne. Jak widać, tegoroczna emisja obligacji jest korzystna i dla mieszkańców, i dla kondycji finansowej miasta, i dla przyszłej sytuacji finansowej. Praktycznie same plusy.

2. Muzeum Ruchu Harcerskiego wchodzi w nowy etap. Z jednej strony realizowana jest sama inwestycja. Przyjdzie czas wyjaśnić pewne nieporozumienia co do skali inwestycji, korzyści nie tylko dla działań muzealnych i harcerskich. Teraz najważniejsze jest zakończenie części inwestycyjnej, a potem stworzenie samej wystawy. Współnie z harcerzami wymyśliliśmy oryginalny i bardzo efektywny sposób stworzenia koncepcji i projektu wystawy, aby z jednej strony odpowiadał potrzebom historycznym, ale także potrzebom współczesnym harcerzy. Sami harcerze tworzą koncepcję i projekt. To bardzo partycypacyjne i nowatorskie działanie.

Interesariuszami tej instytucji będą oczywiście harcerze i skauci. Harcerze z ZHP i ZHR z Krakowa, ale i harcerze i skauci polscy z różnych regionów i organizacji. To nie jest muzeum historii harcerstwa to muzeum ruchu harcerskiego, a ruch harcerski to także inne organizacje skautowe i harcerskie z Polski. Ale nie tylko polscy harcerze i skauci będą „interesariuszami” MRH. Będą nimi także harcerze spoza granic Polski, a tego harcerstwa „polonijnego” jest bardzo dużo. Ale też jest spora grupa skautów z różnych krajów, zwiedzająca Polskę i Kraków. MRH będzie dla nich z jednej strony miejscem pokazania fenomenu polskiego harcerstwa, a z drugiej okazją do wypoczynku i rekreacji w Krakowie wśród skautowej/harcerskiej braci.

Kolejną grupą interesariuszy MRH będą Krakowianie, lokalni i z całego Krakowa, czasem związani z harcerstwem poprzez własną historię czy rodziny, a czasem w ogóle harcerstwa nieznający. MRH ma pokazać fenomen polskiego harcerstwa także dla nich. Kolejną grupą zainteresowanych mogą być ludzie zainteresowani fortami i w ogóle Twierdzą Kraków. Przecież będzie tam też cała stała wystawa dotycząca fortu Łapianka, będzie to element szlaku Twierdzy Kraków. Forty, ale i szlak Twierdzy Kraków, ma znacząco inną specyfikę niż np. szlak Twierdzy Przemyśl. Tam forty są w większości zniszczone, więc szlak dotyczy przestrzeni wokół, a w znikomej części dotyczy rewitalizacji samych fortów.

W Krakowie mamy 18 fortów, z których znaczna część nie jest całkowicie zniszczona i wymaga inwestycji, ale i sensownego sposobu zagospodarowania. Niektórzy uważają, że forty nie powinny być w ogóle rewitalizowane, bo przecież to spuścizna naszych zaborców. Inni uważają, że powinniśmy utrzymać obecny stan i zrobić przestrzeń dla znawców fortów. Jeszcze inni, także naukowcy, ale i samorządowcy uważają, że forty Twierdzy Kraków to z jednej strony okazja do nowej, ciekawej atrakcji turystycznej w postaci szlaku Twierdzy Kraków, ale i same forty powinny mieć docelowy i atrakcyjny ekonomicznie i merytorycznie sposób zagospodarowania. Dlatego część fortów jest wynajmowana na różne cele: historyczne, społeczne, biznesowe. Dlatego część fortów jest zagospodarowywana na miejskie jednostki: muzea, jednostki kultury. Dlatego staramy się o zewnętrzne środki: unijne czy SKOZK.

Rzeczywiście forty mogą być ciekawą atrakcją dla mieszkańców i specyficznie zainteresowanych. Ale forty muszą też żyć własnym życiem, muszą być utrzymywane, remontowane, porządkowane. Część z tego robią prywatni czy społeczni operatorzy, część robi miasto. Zagospodarowany fort Łapianka na Muzeum Ruchu Harcerskiego czy fort Borek na Klub Kultury Kliny i Bibliotekę Polskiej Piosenki to są ostatnie najlepsze przykłady. Będziemy się starać z innymi fortami, aby też miały atrakcyjny sposób zagospodarowania.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >