Kraków w czasach zarazy – 46. tydzień

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2021 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Kolejne, 46. spotkanie z „Krakowem w czasach zarazy”. Dziś w sprawach ogólnopolskich o szczepieniach, o przedsiębiorczości w czasach zarazy, o reakcji na ogłoszenie uzasadnienia wyroku ws. aborcji. W sprawach lokalnych o ostatnim posiedzeniu RMK i aporcie, o sprawach alkoholowych, o przyszłych możliwościach mieszkaniowych.

Najpierw sprawy ogólnopolskie:

1. Kompletny chaos ze szczepieniami. 70-latki albo nie mają terminów albo są odsyłani do miejscowości oddalonych od miejsca zamieszkania o 100-300 km. Wychodzi, że zgodnie z prawem mogą się szczepić naukowcy z dziedzin dalekich służbie zdrowia, a dla 70-latków szczepionek nie ma. Odpowiedzialny za to rząd z jednej strony nie widzi większych problemów, a z drugiej proponuje opozycji jakąś formę wzięcia współodpowiedzialności. Opozycja proponuje wspólne działania, ale i powstrzymanie się od nieuzgodnionych działań. Rząd nie chce działać wspólnie i nie reaguje na najważniejszy postulat opozycji, aby szczepienia robić przez samorządy. Pat trwa, chaos narasta.

2. Kiedy porówna się zaangażowanie polskiej władzy państwowej w zabezpieczenie przedsiębiorców na czas pandemii z innymi krajami Europy to widać, że praktycznie wszędzie w Europie ta pomoc jest o wiele szersza i bardziej odpowiednia do potrzeb przedsiębiorców. Kiedy państwo, w tym wypadku Państwo Polskie, podjęło decyzję, że polscy przedsiębiorcy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, to Państwo Polskie powinno wziąć na siebie pełną odpowiedzialności za funkcjonowanie gospodarki. Polskie Państwo robi to na podstawie rozporządzeń (a nie ustawy), stąd pomoc dla przedsiębiorców traktuje wybiórczo. Zdecydowana większość europejskich państw przyjęła inną, oczywistą drogę. Jeżeli w drodze ustawy zamknięto określone sektory biznesu, to jednocześnie zaserwowano dotacyjny sposób wsparcia, finansując podtrzymanie biznesu. Takie działania oczywiście kosztują, ale pozwalają przetrwać i mieć lepszą pozycję startową po pandemii. W Polsce prawdopodobnie upadnie spora część firm lub zostanie przejęta przez tych, którzy po pandemii będą w lepszej sytuacji. 

3. Kluczowym wydarzeniem upływającego tygodnia było ogłoszenie uzasadnienia do wyroku w sprawie uznania części kompromisu aborcyjnego jako niezgodnego z Konstytucją. Jedna sprawa to wyrok i uzasadnienie, które stawia nas pod względem restrykcji i zasad w gronie nielicznych państw świata, jak choćby Sudan. Ale kluczowa sprawa to wprowadzanie tego w czasie pandemii, w czasie gdy ludzie tracą bliskich i perspektywy życiowe, kiedy padają firmy, znikają miejsca pracy, kiedy rosną zakażenia i służba zdrowia staje się niewydolna. W czasach pandemii i zagrożenia życia wprowadza się ogromnie ważny i emocjonalny, wywołujący ogromne protesty, życiowy temat. Kiedy walczymy w wojnie z pandemią wprowadza się kolejną wojnę, tym razem obyczajową czy też ideologiczną. To jest złe i niegodne. W czasach wojny z zarazą potrzebne są wspólne działania, a nie kolejna wojna. Ale kto sieje wiatr – zbiera burzę.

Sprawy krakowskie:

1. Na środowej sesji najważniejszym tematem było wniesienie aportem nieruchomości z obszaru Wesoła do spółki, która ma zająć się całym projektem. Zwyciężył pogląd, że samodzielne finansowanie pozabudżetowe projektu, szybsze i większe rozliczenia VAT, większa sprawność zarządzania i odpowiedzialność, to zbyt poważne atuty by z tego rezygnować. Biorąc pod uwagę ostrożne szacunki, projekt w ten sposób realizowany może być realizowany szybciej i taniej. I byłoby nieodpowiedzialnością z tych atutów rezygnować. Alternatywą była realizacja poprzez miasto bezpośrednio, co oznacza, że projekt będzie droższy i będzie obciążał budżet. Ale dla zwolenników tego wariantu ważniejsze było posiadanie  bezpośredniego wpływu na projekt. Prezydent rozumiejąc ten pogląd zaproponował stworzenie zespołu radnych „nadzorujących” działania spółki i zobowiązał spółkę do uwzględnienia wyników konsultacji społecznych. Można powiedzieć – salomonowe rozwiązanie i kompromis. Jednak nie wszyscy to zaakceptowali. Przy okazji pokazałem w odrębnym artykule zalety prowadzenia działań komunalnych poprzez spółki komunalne.

2. Kolejną ważną sprawą są sprawy koncesji alkoholowych i ewentualnych zmian w tym zakresie. Między innymi na wniosek Krakowa powstała ustawa umożliwiająca zmiany w zakresie płatności za alkoholowe koncesje w lokalach gastronomicznych. Dotychczas było tak, że na podstawie zeszłorocznych danych przedsiębiorcy-restauratorzy płacili do 31 stycznia opłatę za koncesję, wyliczaną na podstawie zeszłorocznych danych. Nie uiszczenie opłaty (całości lub raty) wiązało się z potężnym ryzykiem, nawet utraty koncesji. Ustawa miała zmienić to tak, że rada gminy mogłaby przesunąć opłaty, zmniejszyć czy anulować. Propozycja Koalicji Obywatelskiej była nawet taka, żeby w ogóle zrezygnować z tej opłaty, a stratę samorządu zrekompensować dotacją Państwa, jednak tego nie przyjęto.

Stanęło na tym, że to samorząd (rada gminy) decyduje. Ale ustawa weszła w życie 26 stycznia. Byliśmy jako Miasto przygotowani do decyzji, ale robienie tego na szybko mogłoby się źle skończyć. Ewentualne uchwalenie uchwały na ostatniej sesji spowodowałoby wśród przedsiębiorców ogromne zamieszanie, bowiem z mocy innego prawa i tak musieliby wnieść opłatę. Ewentualna uchwała o zmianie zasad weszłaby bowiem  w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa. Nie wstrzymywałoby to wpłat a ci, którzy by tego nie zrobili naraziliby się na ogromne ryzyko, na które nie chcieliśmy nikogo narażać.

Jeśli chodzi o preferowane zasady, to optymalne wydaje się przesunięcie wpłat. Oczywiście dla przedsiębiorców najbardziej atrakcyjna byłaby w ogóle rezygnacja z opłat, ale niosłoby to poważne skutki. Przede wszystkim byłaby to kwota ponad 10 mln zł, już zaprogramowana w wydatkach na działania antyalkoholowe, poradnie, wsparcie dla ludzi dotkniętych problemami wokółalkoholowymi. Pandemia wyostrzyła te problemy i nie można pozostawić ludzi bez tej pomocy. Skąd wziąć w „naprężonym” budżecie takie pieniądze i czy nie odbyłoby się to kosztem równie ważnych wydatków bieżących? Wydaje się, że dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej najważniejsze jest uruchomienie na większą skalę sprzedaży, a do tego kluczowa jest promocja, dużo ważniejsza niż wskazywane oszczędności. To poważny i niełatwy dylemat, mający znaczące konsekwencje.

3. Ostatnio wszedł w życie pakiet ustaw mieszkaniowych, które niosą ważne także dla Krakowa możliwości i szanse. Po pierwsze zmienia się na lepsze finansowanie TBS-ów i wchodzi nowe rozwiązanie, tzw. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Po drugie jest możliwość powołania tzw. Społecznej Agencji Najmu, poprzez którą możemy wdrażać oczywiste w wielu europejskich krajach rozwiązanie – tzw. mieszkania subsydiowane. Po trzecie jest możliwość współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości i organizowanie nowych sposobów pozyskiwania mieszkań. Wreszcie po czwarte jest możliwość pozyskania sporych środków finansowych na samorządowe budownictwo mieszkaniowe, ale i na remonty mieszkań i rewitalizację. Rozpoznajemy te możliwości i zastosowanie tych rozwiązań w Krakowie. Oczywiście „diabeł tkwi w szczegółach” i przed nami jeszcze przepisy wykonawcze, ale to mogą być dla Krakowa ciekawe rozwiązania. Oczywiście pod warunkiem, że nie skończy się to tak, jak dotychczasowe rządowe projekty mieszkaniowe, które nie są powodem do dumy, a raczej powodem do wstydu. Zobaczymy.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >