Kraków w czasach pandemii – tydzień 29.

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Podsumowanie 29 tygodnia Krakowa w czasach zarazy. Najpierw sprawy ogólnopolskie, potem krakowskie.

Oto sprawy ogólnopolskie, mające wpływ na sprawy lokalne :

1. Zaczynamy zawsze od ogólnopolskiej sytuacji pandemicznej. Widać, że pandemia się rozszerza. Jest coraz więcej stref czerwonych, żółtych i zagrożonych, a Małopolska zawsze jest wśród najbardziej doświadczonych. Podobnie jest w wielu państwach europejskich. Te państwa w większości mocno przygotowały się na drugą falę pandemii, falę która właśnie wzbiera. Oni kupili stosowny sprzęt, wyszkolili ludzi do obsługi, przygotowali stosowne procedury i zasoby. Jak my jesteśmy przygotowani do nowej fali ? Prawie nikt tego nie wie…

2. Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia było przyjęcie przez Sejmik Małopolski Programu Ochrony Powietrza, dość restrykcyjnego i wymagającego dla gmin województwa. To ważna sprawa i podziękowanie dla radnych Sejmiku, szczególnie tych, którzy jeszcze kilka lat temu byli przeciw albo wstrzymywali się przed głosowaniem za uchwałą antysmogową dla Krakowa. Rozumiemy zmianę, rozumiemy że trzeba było czasu i zmian politycznych, aby i ich punkt widzenia się zmienił. Najważniejsze teraz to realne i skuteczne wdrożenie zapisów. A to może być trudne, bo i opór części gmin, i brak pieniędzy. Ale zanieczyszczone powietrze nie zna granic – dlatego jest też tak ważne dla Krakowa.

3. Nastąpiły znaczące zmiany w rządzie RP. Na szczęście (lub niekoniecznie) dla Krakowa krakowscy ministrowie w rządzie pozostali.

I sprawy krakowskie:

1. Miasto przygotowuje się na każdą ewentualność w zakresie pandemii. Nasze scenariusze przewidują reagowanie zarówno na wzmożoną falę zakażeń, w tym wejście w strefę żółtą i czerwoną, ale i na mniejsze zagrożenia. Jesteśmy przygotowani w zakresie służb miejskich, edukacji, bezpieczeństwa i informacji. Oczywiście życie zawsze może zaskoczyć, ale im więcej przygotowań, tym mniej zaskoczeń.

2. Zaczął się kolejny rok akademicki. Rok specyficzny, bo większość studentów będzie studiować zdalnie, a część hybrydowo. Jednym z najważniejszych motorów rozwoju Krakowa są uczelnie. Pracownicy uczelni, studenci, to największy w Krakowie sektor ludzi oddziałowujących na całe miasto. Ogromnie ważne jest, aby ten sektor działania dobrze i perspektywicznie się rozwijał.

3. Niektórzy próbują podsumować finansowe straty Miasta Krakowa w tym, 2020, roku. Trochę przed tym przestrzegam, bo choć można na dziś dość dokładnie policzyć spadek dochodów z PIT, CIT, biletów, czynszów, podatków i opłat w kolejnych miesiącach, to nie wiemy jak to będzie wyglądało do końca 2020 roku. Wiemy na pewno, że znacząco zmniejszą się dochody bieżące, a przy wzroście wydatków bieżących, spowodowanych COVIDem i nie pokrywanych przez Państwo będziemy mieli radykalny spadek tzw. nadwyżki operacyjnej. Paradoksalnie nie mamy w tym roku jakichś problemów płynnościowych, a to jest najważniejsze i jest zabezpieczane bieżącymi kredytami. Mamy, dające się zabezpieczyć, problemy z dochodami, które spadły. Największy problem będzie jednak ze wskaźnikami, które na podstawie tegorocznych wyników określą możliwości finansowe, inwestycyjne i zadłużeniowe na przyszły rok i następne lata. I niewielkim pocieszeniem jest, że te problemy w przypadku naszego Krakowa są o wiele mniejsze niż w zdecydowanej większości samorządów Polski. Niestety nie zawsze rozumieją to piszący w popularnych portalach i nie zdający sobie sprawy z ekonomicznej rzeczywistości finansowej samorządów w Polsce. Na przyszły rok przewidywane są kolejne nowe zmniejszenia dochodów, w zakresie PIT będzie to około 50-60 mln zł. Jeżeli do tego dojdzie zmniejszenie bieżących dochodów ludności, to nawet akcja „Płać podatki w Krakowie” i Karta Krakowska nie zatkają tej dziury. I jeszcze raz – małym pocieszeniem jest, że nasze problemy będą stosunkowo małe, wręcz malutkie przy problemach innych miast i samorządów.

4. Czas pandemii to czas trudny dla lokalnych wspólnot. Dlatego tym bardziej trzeba wspierać, pokazywać i dziękować ludziom, którzy w trudnych czasach wspólnie próbowali wzajemnie sobie pomagać. Chcę tutaj podziękować radnym Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa za godną postawę w czasie pandemii, szczególnie chcę podziękować radnej Małgosi Jantos za zorganizowanie obywatelskiego wsparcia i produkcji maseczek, przyłbic. Chcę podziękować szczególnie radnej Alicji Szczepańskiej za zorganizowanie pomocy dla najbardziej potrzebujących. Przy okazji dziękuję Łukaszowi Gibale, z którym różni mnie bardzo dużo, za pomoc przy tych akcjach. Dziękuję harcerzom z ZHP i ZHR za pomoc osobom potrzebującym przy zakupach i zaopatrzeniu w lekarstwa ludzi starszych i potrzebujących. Dziękuję radnym X Dzielnicy za pomoc dla potrzebujących i dobre śmiałe decyzje budżetowe wspierające potrzebujących. Dziękuję tysiącom ludzi, którzy odpowiedzieli na apel wzywający do ratowania, poprzez realne zakupy, upadającego Cocktail Baru Czarodziej. Tak tworzy się wspólnota, która przetrwa najtrudniejsze czasy. Wszystkim wymienionym i niewymienionym w imieniu Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa dziękuję i kłaniam się po krakosku do ziemi. 

5. Ostatni czas na głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Można głosować zdalnie, internetowo po łatwym zalogowaniu się na stronie www.budzet.krakow.pl. Można głosować osobiście, w stosownych punktach. Głosujcie, bo warto. Tak możemy wybrać zadanie do realizacji, ale i pokazać co dla nas jest najważniejsze. Wiele zadań zostało już zrealizowanych, a wiele niewybranych też zostało zrealizowanych, bo pokazując zainteresowanie mieszkańców zostały przez radnych i urząd skierowane do realizacji poza budżetem obywatelskim. Głosujcie, bo warto !

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >